Svaz kulturistiky a fitness ČR Svaz kulturistiky a fitness ČR
Úvodní stránka
Informace svazu
Kalendář soutěží
Střední školy
Stanovy a pravidla
Formuláře svazu
Výkonný výbor
Rozhodčí
Trenéři
Odborné komise
Oddíly a kluby
Reprezentace
Antidoping
Odkazy


Extrifit - generální partner Svazu kulturistiky a fitness České republiky. www.extrifit.cz
SVAZ KULTURISTIKY A FITNESS ČESKÉ REPUBLIKY

Registrace závodníků SKFČR
- podrobný návod

Článek vydán 02. 04. 2012 - Informace svazu - zhlédnutí: 6387

S blížící se sezónou soutěží Svazu kulturistiky a fitness České republiky se množí dotazy, co vše musí závodník splňovat, aby se mohl soutěží zúčastnit. Na nejčastěji kladené otázky najdete odpovědi v následujícím textu.

Každý závodník, který chce startovat na libovolné jarní mistrovské soutěži (tzn. jak soutěži kategorie dorostu, juniorů, dospělých mužů a žen či mezi masters) nebo na soutěži podzimní pohárové, musí splňovat dvě základní podmínky: musí podat na danou soutěž přihlášku (elektronicky na adrese www.skfcr.cz/prihlasky) a musí vlastnit platný registrační průkaz pro daný rok, v němž startuje. Postup pro získání platného průkazu se liší pro závodníky, kteří chtějí startovat poprvé, a pro ty, kteří již v minulosti startovali.


Do kdy nejpozději?

Pro naprostou jistotu, že se vše stihne a registrační průkaz obdržíte zpět včas, doporučujeme, abyste nenechávali níže uvedené kroky na poslední chvíli. Naprostá většina závodníků má vše zařízené s více než měsíčním náskokem před první soutěží dané sezóny. Poslední termín, do kterého lze garantovat, že se k Vám dostane potvrzený registrační průkaz zpět včas, je 14 dní před první soutěží. Nestihnete-li to, prosíme, kontaktujte sekretariát.


1) Chci jít na první soutěž

V případě, že se jedná o Vaši první soutěž, je nutné požádat SKFČR o vydání nového registračního průkazu. Postup může být následující:

 • pokud nejste členem žádného oddílu kulturistiky nebo fitness klubu, najděte si v adresáři oddílů a klubů registrovaných Svazem kulturistiky a fitness ČR oddíl (např. z Vašeho okolí, což však není podmínkou), za který byste chtěli startovat (pro zobrazení seznamu klikněte zde; nevyhledáte-li vhodný oddíl, přeskočte na konec tohoto textu a napište nám, řešení jistě najdeme)

 • zkontaktujte předsedu klubu či oddílu a požádejte o svolení, zda můžete startovat za jeho klub

 • stáhněte si přihlášku k registraci (klikněte zde: formuláře svazu)

 • přihlášku pečlivě vyplňte, a to s důrazem na následující položky: nesmí chybět Vaše jméno, příjmení, datum narození; též je nutné uvést přesnou adresu Vašeho bydliště včetně PSČ, e-mailovou adresu a telefonický kontakt (možná je pevná linka či mobilní telefon); dále uveďte přesný název klubu, za který chcete startovat, a přihlášku nechte předsedou tohoto klubu orazítkovat a podepsat; posledním krokem je Váš podpis, je-li Vám méně než 15 let, je nutný i podpis Vašeho zákonného zástupce

 • k přihlášce volně přiložte fotografii o rozměru 3,5 x 4,5 cm s Vaší současnou podobou (na rubovou stranu uveďte Vaše jméno)

 • uhraďte registrační poplatek ve výši 200 Kč, a to výhradně bankovním převodem na číslo účtu 2225000/5500 (pozor, toto je nové číslo platné od července 2016), variabilním symbolem je Vaše rodné číslo, v poznámce pro příjemce musí být Vaše jméno

 • přihlášku a fotografii vložte do obálky a dopravte na adresu sekretariátu (SKFČR, Svahová 1537/2, 101 00 Praha 10); obálku doporučujeme poslat poštou

 • v případě zaslání poštou bude průkaz vystaven a během několika dní zaslán poštou zpět na Vaši adresu

 • následně už zbývá jen sledovat stránky www.skfcr.cz a poté, co budou zveřejněny propozice soutěže, kde chcete startovat, zaslat přihlášku


2) Už jsem na soutěži byl(a), chci prodloužit registraci

V případě, že jste již v minulosti soutěžili, máte registrační průkaz SKFČR již vystaven. Tento průkaz má však vždy pouze jednoroční platnost, je tedy nutné jej pro aktuální rok prodloužit. Postup může být následující:

 • stáhněte si formulář prodloužení registrace (klikněte zde: dokumenty svazu)

 • dokument pečlivě vyplňte, a to s důrazem na následující položky: nesmí chybět Vaše jméno, příjmení, datum narození; též je nutné uvést přesnou adresu Vašeho bydliště včetně PSČ, e-mailovou adresu a telefonický kontakt (možná je pevná linka či mobilní telefon); dále uveďte přesný název klubu, pod kterým jste byli registrováni, a formulář nechte předsedou tohoto klubu orazítkovat a podepsat; posledním krokem je Váš podpis, je-li Vám méně než 15 let, je nutný i podpis Vašeho zákonného zástupce

 • k přihlášce přiložte Váš původní registrační průkaz

 • uhraďte registrační poplatek ve výši 200 Kč, a to výhradně bankovním převodem na číslo účtu 2225000/5500 (pozor, toto je nové číslo platné od července 2016), variabilním symbolem je Vaše rodné číslo, v poznámce pro příjemce musí být Vaše jméno

 • přihlášku a průkaz vložte do obálky a dopravte na adresu sekretariátu (SKFČR, Svahová 1537/2, 101 00 Praha 10); obálku doporučujeme poslat poštou

 • v případě zaslání poštou bude průkaz prodloužen a během několika dní zaslán poštou zpět na Vaši adresu

 • následně už zbývá jen sledovat stránky www.skfcr.cz a poté, co budou zveřejněny propozice soutěže, kde chcete startovat, zaslat přihlášku


V případě, že si nevíte rady…

Pokud v souvislosti s novou registrací či prodloužením platnosti stávající registrace narazíte na jakýkoliv problém, můžete se obrátit na následující kontakty.

Sekretariát SKFČR
Svahová 1537/2
101 00 Praha 10
tel.: 773 22 22 60
e-mail: sekretariat@skfcr.cz

Generální partner

Vyhledávání

 
© 2017 • RSS
  Kalendáře soutěží Informace svazu Kontakty