Svaz kulturistiky a fitness ČR Svaz kulturistiky a fitness ČR
Úvodní stránka
Informace svazu
Kalendář soutěží
Střední školy
Stanovy a pravidla
Formuláře svazu
Výkonný výbor
Rozhodčí
Trenéři
Odborné komise
Oddíly a kluby
Reprezentace
Antidoping
Odkazy


Extrifit - generální partner Svazu kulturistiky a fitness České republiky. www.extrifit.cz
SVAZ KULTURISTIKY A FITNESS ČESKÉ REPUBLIKY

Valná hromada SKFČR pro rok 2018
- kompletní přehled informací

Článek vydán 02. 02. 2018 - Informace svazu - zhlédnutí: 1222

V sobotu 24. února 2018 se v Praze uskuteční volební Valná hromada Svazu kulturistiky a fitness České republiky. Valná hromada je setkání předsedů nebo pověřených zástupců jednotlivých oddílů, kteří mimo jiné rozhodnou o novém vedení SKFČR pro další čtyřleté období. Jedná se tedy o velmi důležitou událost, která určí směřování kulturistiky a fitness v České republice po další 4 roky.


Článek je postupně doplňován a aktualizován!


Základní informace

  • Den konání: sobota, 24. února 2018 od 10:00 (prezentace od 9:00)
  • Místo konání: hlavní sál kina Perštýn na adrese Na Perštýně 359/6, Praha 1 (mapa zde)
  • Řídící VH: Mgr. Michal Odarčenko (Advokátní kancelář Jansta, Kostka spol. s r. o.)

Pro upřesnění jakýchkoliv otázek k Valné hromadě, prosíme, kontaktujte sekretariát.

Organizační pokyny

Pozor, podle platných stanov je Valná hromada usnášeníschopná, je-li přítomna alespoň polovina členů. Nesejde-li se Valná hromada v usnášeníschopném počtu v čase určeném na pozvánce (10:00), bude Valná hromada ukončena a do 15 dnů bude oznámeno konání náhradního zasedání (které bude dle stanov usnášeníschopné za přítomnosti libovolného počtu členů; náhradní Valná hromada se musí konat do 6 týdnů ode dne konání řádné Valné hromady, předpokládaný termín je 30. března 2018 v Praze). Pro úplnost dodáváme, že aktuální počet členů SKFČR je 481, poslední volební Valné hromady v roce 2014 se zúčastnilo 114 členů).

  • prezentace delegátů bude probíhat v den konání od 9:00
  • začátek Valné hromady byl stanoven na 10:00
  • předpokládaný konec v případě, že bude přítomno méně než 241 členů, je v 10:15
  • předpokládaný konec v případě, že bude přítomno více než 241 členů, je v 17:00
  • stravování není zajištěno, cestovní náklady se neproplácí

Při prezentaci delegátů bude přísně dbáno na dodržování stanov Svazu kulturistiky a fitness České republiky v otázkách oprávněné účasti na jednání. Věnujte, prosíme, zvýšenou pozornost vyplnění delegačních listů (potřebný formulář je ke stažení na této stránce níže). S výjimkou řádně prezentovaných delegátů a organizačních pracovníků se mohou VH zúčastnit jenom písemně pozvaní hosté. Písemná pozvání je nutné předložit u prezentace. Každý z účastníků Valné hromady musí předložit při prezentaci občanský průkaz nebo jiný průkaz prokazující totožnost.

S ohledem na to, že se jedná o Valnou hromadu volební, řídí se volby tzv. Volebním řádem. Jeho navrhované znění najdete níže. Voleb se mohou jakožto kandidáti zúčastnit pouze ty osoby, které byly navrženy do funkce nejpozději tři dny před konáním řádné valné hromady, na níž se má volba uskutečnit, a to písemným návrhem doručeným SKFČR (Svahová 1537/2, 101 00 Praha 10), který obsahuje všechny ve volebním řádu předepsané náležitosti. Přímo na schůzi Valné hromady mohou být kandidáti dodatečně navrhováni pouze v případě, bude-li počet kandidátů nižší než počet obsazovaných míst.

Důležité dokumenty a odkazy

Odkazy: (průběžně doplňovány)

Dokumenty ke stažení:


Generální partner

Vyhledávání

 
© 2018 • RSS
  Kalendáře soutěží Informace svazu Kontakty