Svaz kulturistiky a fitness ČR Svaz kulturistiky a fitness ČR
Úvodní stránka
Informace svazu
Kalendář soutěží
Střední školy
Stanovy a pravidla
Formuláře svazu
Výkonný výbor
Rozhodčí
Trenéři
Odborné komise
Oddíly a kluby
Reprezentace
Antidoping
Odkazy


Extrifit - generální partner Svazu kulturistiky a fitness České republiky. Oficiální stránky Extrifit a výhradní prodejce Extrifit pro ČR.
SVAZ KULTURISTIKY A FITNESS ČESKÉ REPUBLIKY

Svolání volební Valné hromady
Svazu kulturistiky a fitness České republiky

Článek vydán 07. 03. 2014 - Informace svazu - zhlédnutí: 3146

V Praze 7. března 2014

Věc: Svolání volební Valné hromady Svazu kulturistiky a fitness České republiky

Svaz kulturistiky a fitness České republiky (dále jen SKFČR) tímto v souladu s platnými stanovami svolává řádnou volební Valnou hromadu (dále jen VH), která se bude konat v sobotu 29. března 2014 od 10:00 v kongresovém sále hotelu Slovan***, Lidická 23, Brno.

Program VH je následující:

 • 1) Zahájení
 • 2) Schválení jednacího řádu
 • 3) Schválení programu
 • 4) Volba pracovního předsednictva a volba mandátové, volební a návrhové komise
 • 5) Zpráva mandátové komise
 • 6) Schválení volebního řádu
 • 7) Zprávy zastupujícího předsedy SKFČR a předsedů jednotlivých komisí
 • 8) Změny stanov SKFČR
 • 9) Oběd
 • 10) Volby předsedy SKFČR, členů Výkonného výboru,
  členů Revizní komise a předsedy a členů Disciplinární komise
 • 11) Diskuse
 • 12) Závěrečné zprávy a usnesení
 • 13) Závěr

Každý subjekt registrovaný v SKFČR může vyslat na VH jednoho delegáta. Každý delegát může zastupovat pouze jeden subjekt. Každý delegát se u prezentace prokáže řádně vyplněným delegačním listem (formulář bude ke stažení na www.skfcr.cz/vh), který je potvrzen osobou oprávněnou za oddíl jednat, vše v souladu s platným zněním stanov SKFČR a s obecně závaznými právními předpisy.

Prezentace delegátů na VH bude probíhat v den konání od 9:00. Předpokládané ukončení VH je v 15:00. Občerstvení pro delegáty je zajištěno a to včetně obědu. Cestovní náklady se neproplácí. Všechny podklady pro VH jsou nebo budou v souladu se stanovami zveřejněny na www.skfcr.cz/vh. Každý z účastníků VH musí předložit při prezentaci občanský průkaz nebo jiný průkaz prokazující totožnost.

Přípravný výbor Valné hromady

Generální partner

Vyhledávání

Mediální partneři


Muscle & FitnessČasopis pro fitness a zdravý životní styl. Aktuální zpravodajství ze světa fitness.


Svět kulturistikyInformace a rady týkající se tréninku a správné výživy. Zde najdete aktuální číslo.


Ronnie.czZpravodajství a sportovní obchod. Spalovače tuků, proteiny a další sportovní výživa.

 
© 2024 • RSS
  Kalendáře soutěží Informace svazu Kontakty