Svaz kulturistiky a fitness ČR Svaz kulturistiky a fitness ČR
Úvodní stránka
Informace svazu
Kalendář soutěží
Střední školy
Stanovy a pravidla
Formuláře svazu
Výkonný výbor
Rozhodčí
Trenéři
Odborné komise
Oddíly a kluby
Reprezentace
Antidoping
Odkazy


Extrifit - generální partner Svazu kulturistiky a fitness České republiky. Oficiální stránky Extrifit a výhradní prodejce Extrifit pro ČR.
SVAZ KULTURISTIKY A FITNESS ČESKÉ REPUBLIKY

Informace o pravidlech soutěží
a jejich změnách pro rok 2014

Článek vydán 18. 04. 2014 - Stanovy a pravidla - zhlédnutí: 7162

V neděli 13. dubna 2014 se v Brně konal seminář rozhodčích pro rok 2014. V následujícím článku najdete všechny důležité závěry semináře. Vzhledem k jejich důležitosti jim, prosíme, věnujte náležitou pozornost.

Změny pravidel

V tomto článku si můžete stáhnout aktuální Soutěžní řád a pravidla soutěží Svazu kulturistiky a fitness České republiky s platností od 9. dubna 2014. K jakým změnám v něm v porovnání s minulostí dochází?

 • Jsou přidána kompletní pravidla physique mužů a physique žen (od strany 35, resp. od strany 38 + průběžné zmínky o těchto disciplínách v úvodních kapitolách v dělení soutěžních disciplín a ve výškových kategoriích + možnosti souběžného startu v této a jiných disciplínách na stejné soutěži na stranách 9 a 10). Pravidla physique mužů i physique žen již byla na svazových webových stránkách publikována, nyní jsou pouze zapracována do kompletního znění Soutěžního řádu a pravidel SKFČR.

 • Závodnice a závodníci, kteří uvažují, že na stejné soutěži budou startovat ve více soutěžních disciplínách, by měli věnovat maximální pozornost stranám 8 a 9, kde jsou v přehledných tabulkách zobrazeny možnosti, jaké souběžné starty jsou a jaké nejsou možné. V porovnání s minulostí jsou změny pouze v přidání kategorií physique mužů a žen, kde platí, že závodnice physique žen může na stejné soutěži startovat navíc pouze ve fitness či v atletickém fitness žen, závodník ve physique mužů může na stejné soutěži startovat navíc také pouze ve fitness či v atletickém fitness, samozřejmě za podmínky, jsou-li takové disciplíny na dané soutěži vypsány. Souběžné starty např. ve physique a v kulturistice nejsou vzhledem k naprosté odlišnosti hodnocení (viz níže) možné.

 • V soutěžích fitness dětí se zcela ruší semifinálové porovnávání postav; v praxi tedy budou děti v semifinále absolvovat pouze volné sestavy, do finále postoupí 6 – 10 nejlepších, ty následně absolvují finálové volné sestavy a finálové porovnávání. Výsledné hodnocení je dáno součtem všech tří kol, tzn. semifinálová + finálová volná sestava + finálové porovnávání (vliv volné sestavy na výsledné umístění je tak výrazně vyšší než v minulosti). Vše je upraveno v pravidlech na stranách 24 a 25. Na pódiu na soutěžích budou měkké podložky, soutěžící startují bez obuvi a nesmí používat jakékoliv doplňky nebo choreografii, které by podložky mohly poškodit, stejně tak na nich nesmí z důvodu bezpečnosti po skončení sestavy ponechat jakékoliv efekty ze své choreografie (konfety apod.).

 • V bodyfitness dochází ke sjednocení s mezinárodními pravidly IFBB tak, jak již bylo praktikováno na některých podzimních soutěžích, tzn. závodnice bodyfitness budou nově absolvovat pouze jedno semifinálové a jedno finálové kolo, obojí možno v libovolných dvoudílných plavkách a v botách libovolného střihu s maximální výškou platformy 1 cm a podpatku 13 cm; v obou kolech jsou možné i doplňky v podobě prstenů, náramků, náušnic apod.; výsledné umístění je dáno součtem za semifinálové a finálové kolo; podrobnosti najdete v pravidlech od strany 26.

Jak již bylo zmíněno výše, kompletní znění Pravidel a soutěžního řádu SKFČR si můžete stáhnout v tomto článku. V pravidlech najdete kompletní informace o hodnocení všech soutěžních disciplín, a to v aktualizované verzi pro rok 2014. V případě jakýchkoliv nejasností se můžete kdykoliv obrátit na kontakty uvedené v závěru tohoto článku.

Důležité poznámky ke kategoriím physique

Kompletní znění pravidel physique mužů i žen najdete v Pravidlech a soutěžním řádu SKFČR.

Pro hodnocení kategorií mužů budou rozhodčí dbát na následující specifika této soutěžní disciplíny:

 • závodníci physique mužů by měli mít přiměřeně svalnatou, přiměřeně vyrýsovanou a maximálně symetrickou a estetickou postavu,

 • soutěžící nesmí být přehnaně vyrýsovaní, je žádoucí např. jasné oddělení svalových skupin (např. ramen od svalů paže), avšak napruhování svalových skupin (např. ramen) je v této disciplíně nežádoucí (takový závodník by měl startovat v kulturistice, nebo v klasické kulturistice),

 • závodníci na pódiu nepředvádějí žádné kulturistické pózy, a to ani při úvodním nástupu ani při porovnávání ani v jakýchkoliv jiných chvílích,

 • rozhodčí kladou důraz nejen na hodnocení postavy, ale i na celkový projev soutěžícího na pódiu, jeho držení těla, kontakt s publikem i s rozhodčími, vizáž apod.,

 • závodníci musí mít soutěžní oděv zcela v souladu s pravidly, tzn. musí mít šortky s prodlouženými nohavičkami o libovolné barvě, loga sponzorů na šortkách nejsou povolena, šortky nemohou mít po bocích výraznější rozparky; obuv není povolena (přesnější popis je v pravidlech).

Pro hodnocení kategorií physique žen budou rozhodčí dbát na následující specifika této soutěžní disciplíny:

 • závodnice physique žen by měly mít přiměřeně svalnatou, přiměřeně vyrýsovanou a maximálně symetrickou a estetickou postavu,

 • soutěžící nesmí být přehnaně vyrýsované, je žádoucí např. jasné oddělení svalových skupin (např. ramen od svalů paže), avšak napruhování svalových skupin (např. ramen) je v této disciplíně nežádoucí (taková závodnice by měla startovat v kulturistice),

 • závodnice mají své specifické pózy, které vycházejí z póz ženské kulturistiky, ale jsou upraveny do esteticky líbivých variací, proto je třeba klást velký důraz na jejich kvalitní provedení včetně líbivých přechodových prvků bez přehnaného „urputného“ zatínání,

 • rozhodčí kladou velký důraz nejen na hodnocení postavy, ale i na celkový projev soutěžící na pódiu, její držení těla, chůzi, estetičnost v provedení pózingu, kontakt s publikem i s rozhodčími, vizáž apod.,

 • soutěžící by měly klást velký důraz na celkovou image a nepodcenit úpravu vlasů a líčení.

Důležité poznámky ke kategorii bikiny fitness

Pro hodnocení kategorie bikiny fitness budou rozhodčí dbát na následující specifika této soutěžní disciplíny:

 • tělesná stavba s nižší celkovou muskulaturou - nižší muskulatura však neznamená žádná, tzn. závodnice musí mít postavu s jasnými prvky osvalení, avšak nikoli osvalení takového, jaké je vyžadováno v kategoriích bodyfitness,

 • lehce znatelné vyrýsování - velkou pozornost je třeba klást na vrstvu podkožního tuku, která by měla být minimální; měla by být slabě viditelná separace základních svalových skupin (břišních svalů, stehenních svalů, znatelné oddělení ramen a paží, znatelné oddělení sedacích svalů a zadních stehen), závodnice by měla mít dobrou symetrii a vyváženou horní a spodní polovinu těla (je třeba klást důraz na úzký a štíhlý pas, stejně důležitá je však šířka ramen k poměru boků, a to z hlediska svalového rozvoje horní a spodní poloviny těla),

 • pohybové předpoklady a celkový dojem soutěžící - povinné postoje bikiny fitness (kategorie má již prakticky dané základní postoje stejně jako ostatní kategorie, je tedy důležité hodnotit jejich správné provedení), prezentace a dojem soutěžící (soutěžící kategorie bikiny fitness musí být pohybově zdatná, a to z hlediska správného držení těla a estetiky projevu),

 • záporně se budou hodnotit veškeré vulgární postoje a pohyby, které sráží úroveň této kategorie, jedná se především o nadměrné předklánění v pozicích zády k rozhodčím; hlavní rozhodčí bude před soutěží závodnice instruovat a v průběhu soutěže v případě neplnění tohoto bodu opravovat; v extrémním případě může být závodnice vyzvána k opuštění pódia.

Otázky a odpovědi

Není Vám k výše uvedeným informacím či v kompletním znění Pravidel a soutěžního řádu SKFČR cokoliv jasného? Je-li tomu tak, napište svoji otázku na sekretariat@skfcr.cz, jednak Vám na ni přímo odpovíme a jednak, bude-li se jednat o odpověď zajímavou i pro ostatní závodníky, ji zveřejníme (bez uvedení jména tazatele) na svazových webových stránkách.

Generální partner

Vyhledávání

Mediální partneři


Muscle & FitnessČasopis pro fitness a zdravý životní styl. Aktuální zpravodajství ze světa fitness.


Svět kulturistikyInformace a rady týkající se tréninku a správné výživy. Zde najdete aktuální číslo.


Ronnie.czZpravodajství a sportovní obchod. Spalovače tuků, proteiny a další sportovní výživa.

 
© 2023 • RSS
  Kalendáře soutěží Informace svazu Kontakty