Svaz kulturistiky a fitness ČR Svaz kulturistiky a fitness ČR
Úvodní stránka
Informace svazu
Kalendář soutěží
Střední školy
Stanovy a pravidla
Formuláře svazu
Výkonný výbor
Rozhodčí
Trenéři
Odborné komise
Oddíly a kluby
Reprezentace
Antidoping
Odkazy


Extrifit - generální partner Svazu kulturistiky a fitness České republiky. www.extrifit.cz
SVAZ KULTURISTIKY A FITNESS ČESKÉ REPUBLIKY

Důležité sdělení STK

Článek vydán 09. 08. 2006 - Informace svazu - zhlédnutí: 3459

Důležité sdělení STK všem registrovaným subjektům v SKFČR, kteří mají statut TJ/SK (registrované stanovy na Ministerstvu vnitra České republiky, dále jen MV ČR).

S účinností k 3. 7. 2006 došlo ke změně zákona č. 83/1991 Sb. o sdružování občanů (§6. odst.4). Tato změna se dotkla úpravy názvu občanských sdružení. Podle nové úpravy musí název občanského sdružení povinně obsahovat text "občanské sdružení" nebo zkratku "o.s.".

Název sdružení bude tedy vypadat např. "sportovní klub Dynamo, občanské sdružení", nebo "Tělovýchovná jednota Třebechovice, o.s.".

Občanská sdružení, která byla u MV ČR registrována do data 3. 7. 2006, jejichž název tedy neobsahuje shora uvedený text, jsou povinna úvest svůj název do souladu se zákonnou úpravou od účinnosti změny zákona (tj od 3. 7. 2006).

Pro nově vznikající občanská sdružení v návrhu na registraci stanov se u členů přípravného výboru, kteří návrh MV ČR předkládají, nově místo rodného čísla uvádí datum narození.

STK má k dispozici kompletní legislativu nové změny zákona. Zájemcům o pomoc při úpravě stanov sdělujeme: kontaktujte předsedu STK SKFČR - Vladimíra Semeráda (775705354, cfbf@cstv.cz).

Generální partner

Vyhledávání

 
© 2019 • RSS
  Kalendáře soutěží Informace svazu Kontakty