Svaz kulturistiky a fitness ČR Svaz kulturistiky a fitness ČR
Úvodní stránka
Informace svazu
Kalendář soutěží
Střední školy
Stanovy a pravidla
Formuláře svazu
Výkonný výbor
Rozhodčí
Trenéři
Odborné komise
Oddíly a kluby
Reprezentace
Antidoping
Odkazy


Extrifit - generální partner Svazu kulturistiky a fitness České republiky. Oficiální stránky Extrifit a výhradní prodejce Extrifit pro ČR.
SVAZ KULTURISTIKY A FITNESS ČESKÉ REPUBLIKY

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ - platná pro všechny soutěže v roce 2006

Článek vydán 29. 03. 2006 - Kalendář soutěží - zhlédnutí: 2316

Přihlášky na soutěž:

- Přihlášky musí být podány písemně (viz. vzorový formulář) a v termínu uvedeném u jednotlivých soutěží. Při nesplnění této podmínky musí soutěžící zaplatit při prezentaci poplatek 200 Kč.

Trenéři:

- Soutěžící musí na přihlášce uvádět trenéra, který má platnou kvalifikaci trenéra kulturistiky a fitness nebo instruktora fitcentra. Při prezentaci předloží každý soutěžící trenérskou licenci nebo fotokopii licence svého trenéra.

Odstoupení ze soutěže:

- Soutěžící, který ze zdravotních důvodů odstoupí ze soutěže musí mít
potvrzení od lékaře soutěže a tuto skutečnost musí okamžitě oznámit hlavnímu rozhodčímu.
Pokud tak neučiní, bude řešen disciplinární komisí (finanční postih,nebo zastavení činnosti 1 rok).

Dopingová kontrola:

- Bude prováděna dle Soutěžního řádu SKFČR a Směrnice pro kontrolu a postih dopingu ve sportu. Soutěžící jsou povinni při odchodu z vyhlašování vítězů setrvat přiměřený čas v zákulisí jeviště pro případ provedení dopingové kontroly.

Pravidla:

- Soutěží se podle platných pravidel SKFČR (IFBB), Soutěžního řádu SKFČR včetně dodatků a Registračního řádu SKFČR.

Podmínky účasti:

- Platný (prodloužený) registrační průkaz SKFČR na rok 2006, průkaz totožnosti, včas a řádně podaná písemná přihláška (ne telefonicky).

Hudební doprovod:

- Hudební doprovod musí být nahrán na začátku CD, označeným jménem soutěžícího.

Ceny:

- Diplomy, medaile, věcné ceny a tituly dle stupně soutěže.

Upozornění pořadatele:

- Znečištění jiných prostor, než které určí pořadatel k natírání soutěžících bude dáno viníkům k plné úhradě, za věci odložené v prostorách soutěže (včetně šaten) pořadatel nezodpovídá.

Volný vstup:

- Volný vstup bude povolen jednomu trenérovi každého soutěžícího.

Soutěž družstev:

- Všechny uvedené soutěže jsou zároveň soutěžemi družstev.

Fitness a bodyfitness:

- Obě kategorie mají stejné váhové limity. Do 170 cm tělesné výšky mohou mít hmotnost 2 kg nad výšku minus 100, do 178 cm +4 kg a nad 178 cm +6 kg.
 

Generální partner

Vyhledávání

Mediální partneři


Muscle & FitnessČasopis pro fitness a zdravý životní styl. Aktuální zpravodajství ze světa fitness.


Svět kulturistikyInformace a rady týkající se tréninku a správné výživy. Zde najdete aktuální číslo.


Ronnie.czZpravodajství a sportovní obchod. Spalovače tuků, proteiny a další sportovní výživa.

 
© 2022 • RSS
  Kalendáře soutěží Informace svazu Kontakty