Svaz kulturistiky a fitness ČR Svaz kulturistiky a fitness ČR
Úvodní stránka
Informace svazu
Kalendář soutěží
Střední školy
Stanovy a pravidla
Formuláře svazu
Výkonný výbor
Rozhodčí
Trenéři
Odborné komise
Oddíly a kluby
Reprezentace
Antidoping
Odkazy


Extrifit - generální partner Svazu kulturistiky a fitness České republiky. Oficiální stránky Extrifit a výhradní prodejce Extrifit pro ČR.
SVAZ KULTURISTIKY A FITNESS ČESKÉ REPUBLIKY

Chcete pořádat soutěže na jaře 2015?

Článek vydán 28. 11. 2014 - Informace svazu - zhlédnutí: 3211

V letošním roce se na jaře konalo 7 mistrovských a 1 pohárová soutěž, kterých se účastnil rekordní počet 397 závodníků. V roce 2015 by se mělo konat soutěží mistrovských celkem 8 a jedna soutěž pohárová, druhá pohárová soutěž bude přidružena k jedné z mistrovských. V následujícím článku najdou základní a předběžné informace všichni zájemci z řad oddílů, klubů či soukromých společností, kteří mají zájem o jejich pořádání.

Upozornění: Tento článek není informací pro závodníky (uvedené kategorie jsou předběžné a s největší pravděpodobností se budou měnit; definitivní rozpis kategorií bude zveřejněn do konce roku).

V případě, že máte zájem o pořádání některé z níže uvedených soutěží, prosíme o zaslání e-mailu s Vaší základní představou o místě konání i pořadatelském zajištění soutěže, a to na e-mailovou adresu souteze@skfcr.cz. Vaše zpráva by měla obsahovat:

 • název pořadatelského subjektu (oddíl, klub nebo společnost),
 • jméno ředitele soutěže + kontaktní údaje,
 • informace o místě konání,
 • informace o případných zkušenostech s pořádáním dřívějších soutěží či jiných akcí,
 • předběžné informace o pořadatelském zajištění soutěže.

Vaše nabídky zasílejte do 22. prosince 2014.


Muži, ženy, páry, masters

Pro jarní soutěže 2015 jsou pro kategorie mužů, žen, párů a masters uvažovány nejdříve klasické postupové soutěže mistrovství Čech mužů a žen a také mistrovství Moravy a Slezska mužů a žen, na ně ale budou nově navazovat mistrovství České republiky mužů (v kulturistice mužů a masters mužů) a o den později se konající mistrovství České republiky mužů (v klasické kulturistice a physique), žen a párů. Republikový šampionát se v minulosti již konal ve dvou po sobě následujících dnech v témže místě, pro rok 2015 jsou ale z organizačních důvodů, především z důvodů výrazně se zvyšujících počtů závodníků (což potvrzují i počty závodníků na podzimních kondičních soutěžích), předpokládány dva výše uvedené šampionáty v různých místech konání. Předpokládané (nikoli však konečné) kategorie pro jednotlivé soutěže jsou tyto:

Mistrovství Čech mužů a žen

muži

 • kulturistika do 67,5 kg, do 75 kg, do 82,5 kg, do 90 kg a nad 90 kg
 • klasická kulturistika do 180 cm a nad 180 cm
 • physique mužů (do 178 cm, do 182 cm a nad 182 cm)

ženy

 • bodyfitness (do 164 cm a nad 164 cm)
 • bikiny fitness (do 164 cm, do 168 cm a nad 168 cm)

Mistrovství Moravy a Slezska mužů a žen

muži

 • kulturistika do 67,5 kg, do 75 kg, do 82,5 kg, do 90 kg a nad 90 kg
 • klasická kulturistika do 180 cm a nad 180 cm
 • physique mužů (do 178 cm, do 182 cm a nad 182 cm)

ženy

 • bodyfitness (do 164 cm a nad 164 cm)
 • bikiny fitness (do 164 cm, do 168 cm a nad 168 cm)

Mistrovství České republiky mužů (v kulturistice mužů a masters mužů)

muži

 • kulturistika do 67,5 kg, do 75 kg, do 82,5 kg, do 90 kg a nad 90 kg
 • masters kulturistika 40 - 50 let, nad 50 let, nad 60 let
 • klasická kulturistika masters (jedna kategorie)
 • kulturistika vozíčkáři (jedna kategorie)

Mistrovství České republiky mužů (v klasické kulturistice a physique), žen a párů

ženy

 • bodyfitness (do 164 cm a nad 164 cm)
 • physique žen (jedna kategorie)
 • bikiny fitness (do 164 cm, do 168 cm a nad 168 cm)
 • masters bodyfitness (jedna kategorie)

muži

 • klasická kulturistika do 180 cm a nad 180 cm
 • physique mužů (do 178 cm, do 182 cm a nad 182 cm)

smíšené páry

 • kulturistika (jedna kategorie)

Jak již bylo zmíněno, rozpis kategorií je předběžný a je určen pouze pro potřeby pořadatelů, nicméně je pravděpodobné, že konečná verze vypsaných kategorií v propozicích pro závodníky bude podobná. Rozdíly v porovnání s uplynulým rokem jsou prozatím následující:

 • kategorie physique mužů budou tři (byla jedna, vzhledem k nárůstu počtu závodníku v této disciplíně je ale rozdělení do alespoň tří kategorií nezbytné),
 • kategorie bodyfitness žen budou dvě (byly tři, avšak nejnižší kategorie do 160 cm byla v uplynulých letech vždy početně velmi málo obsazená, na loňském mistrovství Moravy a Slezska byla dokonce sloučena s kategorií do 164 cm),
 • kategorie bikiny fitness budou tři (byly dvě, avšak nárůst zájmu o tuto kategorii je velmi výrazný, proto jsou tři kategorie spíše uvažovaným minimem),
 • na mistrovství ČR nebude kategorie kulturistiky žen (v roce 2012 startovaly v kategorii 4 závodnice, v roce 2013 se přihlásila závodnice jediná), stejně jako v roce 2013 ale bude vypsána kategorie physique žen.

Pohárová soutěž

Pohárová soutěž je uvažována pro disciplíny bikiny fitness žen, physique mužů a také jako nominační soutěž fitness dětí pro mistrovství České republiky ve fitness. U fitness dívek jsou nově uvažovány tři věkové kategorie (v minulém roce byly dvě). Uvedené kategorie jsou opět jen předběžným návrhem, který se může rozšířit.

Pohárová soutěž

muži

 • physique mužů (do 178 cm, do 182 cm a nad 182 cm)

ženy

 • bikiny fitness (do 164 cm, do 168 cm a nad 168 cm)

děti

 • fitness chlapců (jedna kategorie)
 • fitness dívek (tři kategorie)

Děti, dorost, junioři + mistrovství ČR ve fitness

Uvažované soutěže pro dorost a juniory budou mít podobné rozložení jako v uplynulých letech, tzn. na postupové soutěže mistrovství Čech dorostu a juniorů a mistrovství Moravy a Slezska, dorostu a juniorů budou navazovat mistrovství České republiky dorostu a juniorů a Mistrovství České republiky ve fitness. Jak již bylo zmíněno, soutěž dětí bude mít nominaci na mistrovství České republiky na pohárové soutěži (viz výše). Předpokládané (nikoli však konečné) kategorie pro jednotlivé soutěže jsou tyto:

Mistrovství Čech dorostu a juniorů

starší dorost

 • kulturistika do 65 kg, do 72 kg, nad 72 kg

junioři

 • kulturistika do 70 kg, do 77 kg, nad 77 kg
 • klasická kulturistika (jedna kategorie)
 • physique juniorů (do 178 cm, nad 178 cm)

juniorky

 • bodyfitness (jedna kategorie)
 • bikiny fitness (do 168 a nad 168 cm)

Mistrovství Moravy a Slezska dorostu a juniorů

starší dorost

 • kulturistika do 65 kg, do 72 kg, nad 72 kg

junioři

 • kulturistika do 70 kg, do 77 kg, nad 77 kg
 • klasická kulturistika (jedna kategorie)
 • physique juniorů (do 178 cm, nad 178 cm)

juniorky

 • bodyfitness (jedna kategorie)
 • bikiny fitness (do 168 a nad 168 cm)

Mistrovství České republiky dorostu a juniorů

mladší dorost

 • kulturistika do 65 kg, nad 65 kg

starší dorost

 • kulturistika do 65 kg, do 72 kg, nad 72 kg

dorostenky

 • bodyfitness (jedna kategorie)

junioři

 • kulturistika do 70 kg, do 77 kg, nad 77 kg
 • klasická kulturistika (jedna kategorie)
 • physique juniorů (do 178 cm, nad 178 cm)

juniorky

 • bodyfitness (jedna kategorie)
 • physique (jedna kategorie)
 • bikiny fitness (do 168 a nad 168 cm)

Mistrovství České republiky ve fitness + pohárová soutěž

děti

 • fitness chlapců (jedna kategorie)
 • fitness dívek (tři kategorie)

junioři

 • fitness (jedna kategorie)

juniorky

 • fitness (jedna kategorie)

ženy

 • fitness (jedna kategorie)

muži

 • fitness (jedna kategorie)

muži (pouze pohárová soutěž, nikoli mistrovství ČR)

 • physique mužů (do 178 cm, do 182 cm a nad 182 cm)

ženy (pouze pohárová soutěž, nikoli mistrovství ČR)

 • bikiny fitness (do 164 cm, do 168 cm a nad 168 cm)

I zde platí, že rozpis kategorií je předběžný a je určen pouze pro potřeby pořadatelů, nicméně je pravděpodobné, že konečná verze vypsaných kategorií bude podobná. Rozdíly v porovnání s uplynulým rokem jsou následující:

 • kategorie physique juniorů budou dvě (byla jedna, nárůst počtu závodníků v této disciplíně je však velmi výrazný i v juniorech),
 • kategorie bikiny fitness juniorek dvě (byla jedna, opět navýšení z důvodu vyššího počtu závodnic),
 • fitness děti nebudou mít postupovou soutěž na mistrovství Čech a mistrovství Moravy a Slezska, ale na oddělené pohárové soutěži,
 • fitness dívky budou mít na mistrovství ČR tři věkové kategorie (byly dvě, nicméně rozdělení na tři věkové kategorie bude pro závodnice z hlediska objektivního hodnocení spravedlivější),
 • místo kulturistiky juniorek je zařazena kategorie physique juniorek,
 • je uvažováno zrušení kategorie atletické fitness (tato disciplína vznikla relativně nedávno, avšak nesetkala se s větším zájmem závodníků, na řadě mezinárodních soutěží již byla zrušena; zrušení v ČR je v tuto chvíli pouze uvažované a není o něm zcela rozhodnuto),
 • na soutěži Mistrovství České republiky ve fitness budou vypsány i kategorie physique mužů a bikiny fitness žen, avšak tyto disciplíny nejsou součástí mistrovských soutěží, bude se jednat o přidruženou pohárovou soutěž.


Ve výše uvedeném přehledu je uvedeno celkem 8 mistrovských a jedna pohárová soutěž (druhá přidružená k jedné z mistrovských). V případě, že byste chtěli některé z uvedených klání pořádat, postupujte dle informací z úvodu článku a pošlete zprávu na uvedenou adresu nejpozději do uvedeného data. V případě, že byste k možnostem či okolnostem pořádání soutěží potřebovali jakékoliv informace, můžete se kdykoliv obrátit na předsedu Sportovně-technické komise SKFČR Martina Loudu nebo na předsedu SKFČR Martina Jebase. Potřebné kontakty najdete zde.

Generální partner

Vyhledávání

Mediální partneři


Muscle & FitnessČasopis pro fitness a zdravý životní styl. Aktuální zpravodajství ze světa fitness.


Svět kulturistikyInformace a rady týkající se tréninku a správné výživy. Zde najdete aktuální číslo.


Ronnie.czZpravodajství a sportovní obchod. Spalovače tuků, proteiny a další sportovní výživa.

 
© 2024 • RSS
  Kalendáře soutěží Informace svazu Kontakty