Svaz kulturistiky a fitness ČR Svaz kulturistiky a fitness ČR
Úvodní stránka
Informace svazu
Kalendář soutěží
Střední školy
Stanovy a pravidla
Formuláře svazu
Výkonný výbor
Rozhodčí
Trenéři
Odborné komise
Oddíly a kluby
Reprezentace
Antidoping
Odkazy


Extrifit - generální partner Svazu kulturistiky a fitness České republiky. Oficiální stránky Extrifit a výhradní prodejce Extrifit pro ČR.
SVAZ KULTURISTIKY A FITNESS ČESKÉ REPUBLIKY

Soutěže pro jaro 2015

Článek vydán 06. 01. 2015 - Informace svazu - zhlédnutí: 9018

V roce 2014 se na jaře konalo 7 mistrovských a 1 pohárová soutěž, kterých se účastnil rekordní počet 397 závodníků. V roce 2015 by se mělo konat soutěží mistrovských celkem 8 a 3 soutěže pohárové (z čehož jedna bude přidružena k jedné z mistrovských). V následujícím článku najdete základní informace o termínech konání a předběžné informace o vypsaných kategoriích. Místa konání budou zveřejněna do konce ledna, propozice v průběhu února.

Všechny níže uvedené termíny najdete i v kalendáři soutěží.

UPOZORNĚNÍ: Podrobnější informace k soutěžím, pravidlům (i případným změnám) i další upřesnění míst a dat konání budeme postupně zveřejňovat, sledujte tedy stránky www.skfcr.cz!

Související články:


Z čeho uvedené termíny vycházejí?

Termíny soutěží mužů, žen (a párů i masters) se odvíjejí od termínu mistrovství Evropy (12. - 17. května 2015) a konají se v předcházejících víkendech. Soutěže dorostu a juniorů by mohly být také před mistrovstvím Evropy, ovšem to by znamenalo termíny již v dubnu a řada závodníků by tak neměla dostatek času na přípravu, proto jsou - stejně jako v minulých letech - až po mistrovství Evropy.

Srazy reprezentantů, semináře a Valná hromada

V sobotu 24. ledna 2015 se v Praze bude konat nominace zájemců o start na Arnold Classic a také sraz reprezentantů, kteří uvažují o startech na jarních soutěžích mistrovství Evropy. V sobotu 31. ledna 2015 proběhne předsoutěžní seminář pro závodníky, a to pravděpodobně v Olomouci. Na tomto semináři - podobně jako na tom podzimním - budou probrány informace o přípravě na soutěž pro starty v jednotlivých disciplínách, informace o pravidlech (včetně všech změn pro letošní rok) a řada dalších témat. Podrobnosti o obou akcích přineseme v dalším článku.

V sobotu 28. března 2015 proběhne pravidelný každoroční seminář rozhodčích. Místem konání bude Brno nebo Praha. O den později - v neděli 29. března 2015 - proběhne Valná hromada SKFČR a to pravděpodobně v Praze. Valná hromada je nevolební, její uspořádání je ale nutné s ohledem na nutnost změn stanov pro soulad s novým občanským zákoníkem.

Internetová kola soutěží středních škol proběhnou v lednu a únoru, na polovinu března jsou uvažovány termíny případných soutěží mistrovství Čech a mistrovství Moravy a Slezska, ve čtvrtek 23. dubna pak v Brně proběhne mistrovství České republiky středních škol.

Muži, ženy, páry, masters

V jarní sezóně 2015 proběhnou nejdříve pro kategorie mužů, žen, párů a masters klasické postupové soutěže mistrovství Čech mužů a žen a také mistrovství Moravy a Slezska mužů a žen, na ně ale budou nově navazovat mistrovství České republiky mužů (v kulturistice mužů a masters mužů) a o den později se konající mistrovství České republiky mužů (v klasické kulturistice a physique), žen a párů. Republikový šampionát se v minulosti již konal ve dvou po sobě následujících dnech v témže místě, pro rok 2015 jsou ale z organizačních důvodů, především z důvodů výrazně se zvyšujících počtů závodníků (což potvrzují i počty závodníků na podzimních kondičních soutěžích), předpokládány dva výše uvedené šampionáty v různých místech konání.

Mistrovství Čech mužů a žen
(sobota 2. května 2015 nebo neděle 3. května 2015)

muži

 • kulturistika do 67,5 kg, do 75 kg, do 82,5 kg, do 90 kg a nad 90 kg
 • klasická kulturistika do 180 cm a nad 180 cm
 • physique mužů do 178 cm, do 182 cm a nad 182 cm

ženy

 • bodyfitness do 164 cm a nad 164 cm
 • bikiny fitness do 164 cm, do 168 cm a nad 168 cm

Mistrovství Moravy a Slezska mužů a žen
(sobota 2. května 2015 nebo neděle 3. května 2015)

muži

 • kulturistika do 67,5 kg, do 75 kg, do 82,5 kg, do 90 kg a nad 90 kg
 • klasická kulturistika do 180 cm a nad 180 cm
 • physique mužů do 178 cm, do 182 cm a nad 182 cm

ženy

 • bodyfitness do 164 cm a nad 164 cm
 • bikiny fitness do 164 cm, do 168 cm a nad 168 cm

Mistrovství České republiky mužů (v kulturistice mužů a masters mužů)
(sobota 9. května 2015)

muži

 • kulturistika do 67,5 kg, do 75 kg, do 82,5 kg, do 90 kg a nad 90 kg
 • masters kulturistika 40 - 50 let, nad 50 let, nad 60 let
 • klasická kulturistika masters (jedna kategorie)
 • kulturistika vozíčkáři (jedna kategorie)

Mistrovství České republiky mužů (v klasické kulturistice a physique), žen a párů
(neděle 10. května 2015)

ženy

 • bodyfitness do 164 cm a nad 164 cm
 • physique žen (jedna kategorie)
 • bikiny fitness do 164 cm, do 168 cm a nad 168 cm
 • masters bodyfitness (jedna kategorie)

muži

 • klasická kulturistika do 180 cm a nad 180 cm
 • physique mužů do 178 cm, do 182 cm a nad 182 cm

smíšené páry

 • kulturistika (jedna kategorie)

Jak již bylo zmíněno, rozpis kategorií je předběžný, nicméně je pravděpodobné, že konečná verze vypsaných kategorií v propozicích pro závodníky bude podobná. Rozdíly v porovnání s uplynulým rokem jsou prozatím následující:

 • kategorie physique mužů budou tři (byla jedna, vzhledem k nárůstu počtu závodníků v této disciplíně je ale rozdělení do alespoň tří kategorií nezbytné),
 • kategorie bodyfitness žen budou dvě (byly tři, avšak nejnižší kategorie do 160 cm byla v uplynulých letech vždy početně velmi málo obsazená, na loňském mistrovství Moravy a Slezska byla dokonce sloučena s kategorií do 164 cm),
 • kategorie bikiny fitness budou tři (byly dvě, avšak nárůst zájmu o tuto kategorii je velmi výrazný, proto jsou tři kategorie spíše uvažovaným minimem),
 • na mistrovství ČR nebude kategorie kulturistiky žen (v roce 2012 startovaly v kategorii 4 závodnice, v roce 2013 se přihlásila závodnice jediná), ale stejně jako v roce 2013 bude vypsána kategorie physique žen.

Pohárové soutěže

První pohárovou soutěží bude BFC Cup (stejně jako v minulém roce), druhá soutěž o den později bude pro disciplíny bikiny fitness žen, physique mužů a také jako nominační soutěž fitness dětí pro Mistrovství České republiky ve fitness. U fitness dívek jsou nově uvažovány tři věkové kategorie (v minulém roce byly dvě). Uvedené kategorie jsou opět jen předběžným návrhem, který se může rozšířit.

BFC Cup 2015
(sobota 23. května 2015)

muži

 • kulturistika do 67,5 kg, do 75 kg, do 82,5 kg, do 90 kg a nad 90 kg
 • klasická kulturistika do 180 cm a nad 180 cm
 • physique mužů (jedna kategorie)

ženy

 • bodyfitness do 160 cm, do 164 cm a nad 164 cm
 • bikiny fitness do 164 cm, do 168 cm a nad 168 cm

Pohárová soutěž
(neděle 24. května 2015)

muži

 • physique mužů do 178 cm, do 182 cm a nad 182 cm

ženy

 • bikiny fitness do 164 cm, do 168 cm a nad 168 cm

děti

 • fitness chlapců (jedna kategorie)
 • fitness dívek (tři kategorie)

Děti, dorost, junioři + Mistrovství ČR ve fitness

Soutěže pro dorost a juniory budou mít podobné rozložení jako v uplynulých letech, tzn. na postupové soutěže mistrovství Čech dorostu a juniorů a mistrovství Moravy a Slezska, dorostu a juniorů budou navazovat mistrovství České republiky dorostu a juniorů a Mistrovství České republiky ve fitness. Jak již bylo zmíněno, soutěž dětí bude mít nominaci pro mistrovství České republiky na pohárové soutěži 24. května (viz výše). Předpokládané (nikoli však konečné) kategorie pro jednotlivé soutěže jsou tyto:

Mistrovství Čech dorostu a juniorů
(sobota 30. května 2015 nebo neděle 31. května 2015)

starší dorost

 • kulturistika do 65 kg, do 72 kg, nad 72 kg

junioři

 • kulturistika do 70 kg, do 77 kg, nad 77 kg
 • klasická kulturistika (jedna kategorie)
 • physique juniorů do 178 cm, nad 178 cm

juniorky

 • bodyfitness (jedna kategorie)
 • bikiny fitness do 168 a nad 168 cm

Mistrovství Moravy a Slezska dorostu a juniorů
(sobota 30. května 2015 nebo neděle 31. května 2015)

starší dorost

 • kulturistika do 65 kg, do 72 kg, nad 72 kg

junioři

 • kulturistika do 70 kg, do 77 kg, nad 77 kg
 • klasická kulturistika (jedna kategorie)
 • physique juniorů do 178 cm, nad 178 cm

juniorky

 • bodyfitness (jedna kategorie)
 • bikiny fitness do 168 a nad 168 cm

Mistrovství České republiky ve fitness + pohárová soutěž
(sobota 6. června 2015)

děti

 • fitness chlapců (jedna kategorie)
 • fitness dívek (tři kategorie)

junioři

 • fitness (jedna kategorie)

juniorky

 • fitness (jedna kategorie)

ženy

 • fitness (jedna kategorie)

muži

 • fitness (jedna kategorie)

muži (pouze pohárová soutěž, nikoli mistrovství ČR)

 • physique mužů do 178 cm, do 182 cm a nad 182 cm

ženy (pouze pohárová soutěž, nikoli mistrovství ČR)

 • bikiny fitness do 164 cm, do 168 cm a nad 168 cm

Mistrovství České republiky dorostu a juniorů
(neděle 7. června 2015)

mladší dorost

 • kulturistika do 65 kg, nad 65 kg

starší dorost

 • kulturistika do 65 kg, do 72 kg, nad 72 kg

dorostenky

 • bodyfitness (jedna kategorie)

junioři

 • kulturistika do 70 kg, do 77 kg, nad 77 kg
 • klasická kulturistika (jedna kategorie)
 • physique juniorů do 178 cm, nad 178 cm

juniorky

 • bodyfitness (jedna kategorie)
 • physique (jedna kategorie)
 • bikiny fitness do 168 cm a nad 168 cm

I zde platí, že rozpis kategorií je předběžný, nicméně je pravděpodobné, že konečná verze vypsaných kategorií bude podobná. Rozdíly v porovnání s uplynulým rokem jsou následující:

 • kategorie physique juniorů budou dvě (byla jedna, nárůst počtu závodníků v této disciplíně je však velmi výrazný i v juniorech),
 • kategorie bikiny fitness juniorek budou dvě (byla jedna, opět navýšení z důvodu vyššího počtu závodnic),
 • fitness děti nebudou mít postupovou soutěž na mistrovství Čech a mistrovství Moravy a Slezska, ale na oddělené pohárové soutěži,
 • fitness dívky budou mít na mistrovství ČR tři věkové kategorie (byly dvě, nicméně rozdělení na tři věkové kategorie bude pro závodnice z hlediska objektivního hodnocení spravedlivější),
 • místo kulturistiky juniorek je zařazena kategorie physique juniorek,
 • je uvažováno zrušení kategorie atletické fitness (tato disciplína vznikla relativně nedávno, avšak nesetkala se s větším zájmem závodníků, na řadě mezinárodních soutěží již byla zrušena; zrušení v ČR je v tuto chvíli pouze uvažované a není o něm zcela rozhodnuto),
 • na soutěži Mistrovství České republiky ve fitness budou vypsány i kategorie physique mužů a bikiny fitness žen, avšak tyto disciplíny nejsou součástí mistrovských soutěží, bude se jednat o přidruženou pohárovou soutěž.


Ve výše uvedeném přehledu je uvedeno celkem 8 mistrovských a tři pohárové soutěže (jedna z nich je přidružená k jedné z mistrovských). Soutěže jsou určeny pro závodníky Svazu kulturistiky a fitness České republiky, kompletní informace o možnostech startu najdete v tomto článku. V případě jakýchkoliv otázek ke startu na soutěžích můžete kontaktovat sekretariát SKFČR, a to buď e-mailem sekretariat@skfcr.cz, nebo prostřednictvím telefonu 739 788 348. Místa konání jednotlivých soutěží budou zveřejněna do konce ledna, kompletní propozice poté v únoru.

Generální partner

Vyhledávání

Mediální partneři


Muscle & FitnessČasopis pro fitness a zdravý životní styl. Aktuální zpravodajství ze světa fitness.


Svět kulturistikyInformace a rady týkající se tréninku a správné výživy. Zde najdete aktuální číslo.


Ronnie.czZpravodajství a sportovní obchod. Spalovače tuků, proteiny a další sportovní výživa.

 
© 2024 • RSS
  Kalendáře soutěží Informace svazu Kontakty