Svaz kulturistiky a fitness ČR Svaz kulturistiky a fitness ČR
Úvodní stránka
Informace svazu
Kalendář soutěží
Střední školy
Stanovy a pravidla
Formuláře svazu
Výkonný výbor
Rozhodčí
Trenéři
Odborné komise
Oddíly a kluby
Reprezentace
Antidoping
Odkazy


Extrifit - generální partner Svazu kulturistiky a fitness České republiky. www.extrifit.cz
SVAZ KULTURISTIKY A FITNESS ČESKÉ REPUBLIKY

ATP GP ESKAP 2006 - propozice

Článek vydán 18. 09. 2006 - Kalendář soutěží - zhlédnutí: 2824

ATP GRAND PRIX ESKAP (propozice)

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
Pořadatel: studio ESKAP, Čelákovice
z pověření VV Svazu kulturistiky a fitness České republiky
Místo konání: Golf Club - Poděbrady
Datum: sobota, 4. listopadu 2006
Úhrada: soutěžící startují na náklady vysílajícího subjektu
rozhodčím hradí náležitosti pořadatel dle směrnic SKFČR
Přihlášky: zaslat nejpozději do 3.11.2006
na adresu: studio Eskap, Rybářská ul, Čelákovice, 250 88
e-mail: studio@eskap.cz
Informace: Roman Karbula – 775705359, studio Eskap – 326999160
e-mail: studio@eskap.cz, www.eskap.cz
Ubytování: zajistí pořadatel na základě písemné žádosti spolu s přihláškou
TECHNICKÁ USTANOVENÍ
Podmínky účasti: platný registrační průkaz SKFČR platný na rok 2006, včas a řádně podaná přihláška
Pravidla soutěže: soutěží se podle pravidel IFBB a Soutěžního řádu SKFČR včetně dodatků
Kategorie: věková
- bez omezení

- muži do 75 kg, do 80 kg, do 90 kg a nad 90 kg
- bodyfitness ženy jedna kategorie
- fitness ženy jedna kategorie
- bodyfitness muži (klasická kulturistika) jedna kategorie
ČINOVNÍCI SOUTĚŽE
Funkcionáři:
- ředitel soutěže Roman Karbula
- vedoucí závodníků Miroslav Trsťan
- organizační pracovník Martina Kadlecová
- moderátor rádio F1
- lékař MUDr. Jaroslav Hrabánek
SBOR ROZHODČÍCH
Hlavní rozhodčí: Ing.Lubomír Křápek
Sekretář rozhodčích: Jiří Prudil
Hodnotící rozhodčí: Vladimíra Dědičová, Karel Tuháček, Ing. Jan Smejkal, Eva Rudolfová, Milan Ecler
Delegát SKFČR: Jiří Prudil
ČASOVÝ POŘAD SOUTĚŽE
12:00 - 12:30 PREZENTACE, vážení, v místě konání soutěže
12:30 - 13:00 PORADA rozhodčích a pořadatelů
13:00 SEMIFINÁLE v pořadí do 75 kg, do 80 kg, bodyfitness ženy, bodyfitness muži, do 90 kg, fitness ženy, nad 90 kg
16:30 FINÁLE pořadí jako v semifinále
RŮZNÉ
Ceny: věcné ceny od sponzorů
Doprava: konec Poděbrad, směrem na Hradec Králové
Stravování: restaurace v místě konání soutěže
Upozornění pořadatele: za odložené věci pořadatel neručí
Generální partner

Vyhledávání

 
© 2019 • RSS
  Kalendáře soutěží Informace svazu Kontakty