Svaz kulturistiky a fitness ČR Svaz kulturistiky a fitness ČR
Úvodní stránka
Informace svazu
Kalendář soutěží
Střední školy
Stanovy a pravidla
Formuláře svazu
Výkonný výbor
Rozhodčí
Trenéři
Odborné komise
Oddíly a kluby
Reprezentace
Antidoping
Odkazy


Extrifit - generální partner Svazu kulturistiky a fitness České republiky. Oficiální stránky Extrifit a výhradní prodejce Extrifit pro ČR.
SVAZ KULTURISTIKY A FITNESS ČESKÉ REPUBLIKY

MČR v atletickém fitness mužů a žen,
GP Fitness Motivace ve fitness dětí
- propozice

Článek vydán 29. 08. 2016 - Informace svazu - zhlédnutí: 3671

A) VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
Pořadatel: Milan Vácha (Fitness Motivace)
z pověření VV Svazu kulturistiky a fitness České republiky
Datum konání: sobota 8. října 2016
Místo konání: Hala TJ TESLA BRNO, Halasovo náměstí 7, Brno - Lesná (mapa zde)
Přihlášky: - pouze elektronicky na https://www.skfcr.cz/prihlasky
- nejpozději do 5. října 2016 (23:59)
- týká se také rozhodčích
Úhrada: - rozhodčím hradí náležitosti SKFČR dle směrnic SKFČR
Ubytování: - žádosti o ubytování pošlete nejpozději do 3. října 2016 pořadateli
Informace: - Milan Vácha
- e-mail: vachy87@centrum.cz
- tel.: 606 674 808
.
B) TECHNICKÁ USTANOVENÍ
Pravidla: - soutěží se podle Soutěžního řádu a pravidel soutěží SKFČR, včetně dodatků
- soutěží se podle všech platných antidopingových pravidel, všichni účastníci jsou povinni se na vyzvání podrobit dopingové kontrole
Podmínky účasti: - včas a řádně podaná přihláška
- fitness dětí - platný registrační průkaz SKFČR platný na rok 2016
- atletické fitness - soutěž je určena jak pro začínající závodníky (závodníky neregistrované), tak pro závodníky registrované (soutěžit mohou tedy všichni začínající závodníci, pro které se bude jednat o jejich první soutěž, i závodníci federace IFBB a jiných sportovních asociací spolupracujících s ADV ČR)
Startovné: - děti: 0 Kč
- muži, ženy: 500 Kč
- úhrada při prezentaci pořadateli soutěže
Kategorie: atletické fitness
- ženy (1-2 kategorie rozděleny podle výšky)
- muži (1-2 kategorie rozděleny podle výšky)

fitness dětí
- fitness děti dívky (2-3 kategorie rozdělené podle věku)
- fitness děti chlapci (jedna kategorie)
- na soutěži proběhne nominace na Mistrovství Evropy ve fitness dětí
.
C) ČINOVNÍCI SOUTĚŽE
Ředitel soutěže: Milan Vácha
Organiz. pracovník: Milan Vácha
Vedoucí závodníků: Jakub Stuchlík
Lékař: Kristýna Hejtmánková
Konferenciér: Milan Vácha
.
D) SBOR ROZHODČÍCH
Rozhodčí: - uvedeni na www.skfcr.cz
.
E) ČASOVÝ POŘAD
09:00 - 09:45 - prezentace
09:45 - 10:30 - porada rozhodčích
10:30 - 12:30 - semifinále
13:00 - 15:00 - finále
.
F) RŮZNÉ
Vstupné: - vstupné pro diváky na celý den 50 Kč
Ceny: - věcné ceny, diplomy, medaile
Upozornění: - hudbu k volné sestavě (pro kategorie, kterých se to týká) pouze v MP3 zaslat společně s elektronickou přihláškou (hudba na CD již není možná)
- pořadatel neručí za odložené osobní věci
- závodníci nesmí používat soutěžní barvy Dream Tan #2 (a jakékoliv jiné "špinící" barvy), povoleny jsou Jan Tana, Pro Tan, Dream Tan Knight apod.; závodník, který použije nepovolenou barvu, nemůže být vpuštěn na pódium
- znečištění nebo poškození soutěžních prostor bude viníkům připsáno k úhradě
Propozice: - zpracoval Milan Vácha
- schválil Martin Louda, předseda STK SKFČR

Generální partner

Vyhledávání

Mediální partneři


Muscle & FitnessČasopis pro fitness a zdravý životní styl. Aktuální zpravodajství ze světa fitness.


Svět kulturistikyInformace a rady týkající se tréninku a správné výživy. Zde najdete aktuální číslo.


Ronnie.czZpravodajství a sportovní obchod. Spalovače tuků, proteiny a další sportovní výživa.

 
© 2024 • RSS
  Kalendáře soutěží Informace svazu Kontakty