Svaz kulturistiky a fitness ČR Svaz kulturistiky a fitness ČR
Úvodní stránka
Informace svazu
Kalendář soutěží
Střední školy
Stanovy a pravidla
Formuláře svazu
Výkonný výbor
Rozhodčí
Trenéři
Odborné komise
Oddíly a kluby
Reprezentace
Antidoping
Odkazy


Extrifit - generální partner Svazu kulturistiky a fitness České republiky. www.extrifit.cz
SVAZ KULTURISTIKY A FITNESS ČESKÉ REPUBLIKY

Informace pro závodnice bikiny fitness

Článek vydán 06. 04. 2017 - Informace svazu - zhlédnutí: 5488

Rádi bychom i touto formou upozornili závodnice, které se chystají na soutěžní starty v kategoriích bikiny fitness, na platné znění pravidel, konkrétně pak na bod vztažený k soutěžním plavkám. V pravidlech je doslovně uvedeno: „Vnější okraj plavek musí zakrývat přibližně polovinu hýžďových svalů během celé doby hodnocení a porovnávání. Vnější okraj plavek musí být upraven tak, aby zabránil sklouznutí mezi hýžďové svaly.“

S ohledem na uvedené, velmi prosíme, zkontrolujte svoje soutěžní plavky, protože v případě, že nebudou zmíněnému pravidlu vyhovovat, rozhodčí Vás nemohou připustit k soutěži. Plavky se kontrolují při prezentaci, stejně tak jsou kontrolovány i před vstupem na pódium. Každoročně se bohužel stává, že některé závodnice mají plavky v rozporu s pravidly, tzn. až v den soutěže v místě konání si zajišťují plavky jiné – což je samozřejmě pro všechny zúčastněné strany velmi nepříjemné. Rozhodně neplatí „čím menší, tím lepší“, tzn. že by menší plavky zajistily lepší umístění, je tedy mnohem lepší mít plavky plně v souladu s pravidly a být v den soutěže naprosto v klidu, než mít plavky výrazně pravidlům nevyhovující a doufat, že „to nějak projde“.

Uvedená pravidla o velikosti plavek jsou platná dlouhodobě a nemění se, jsou nastavena s ohledem na zachování úrovně soutěží. Uvolnění těchto pravidel by během několika málo sezón vedlo k extrémům, kdy by závodnice na pódiu nastupovaly v plavkách tangového střihu, což by ve výsledku mělo výrazně negativní dopad na vnímání celého tohoto sportu a soutěžní disciplíny sportovní i nesportovní veřejností (ostatně, podívejte se na některé fotografie ze zahraničních soutěží samy).

Mimochodem, nemáte-li jistotu, zda jsou či nejsou Vaše plavky vyhovující, můžete poslat na e-mailovou adresu sekretariátu fotografii (byť odpověď bude odpovídat jen dané fotografii, která může být zkreslující – ale alespoň orientačně budete vědět). Stejně tak, vlastníte-li více plavek, můžete si vzít na soutěž všechny, když už je nevyužijete Vy, třeba jejich půjčením zachráníte některou ze soutěžních kolegyň, která by měla plavky nevyhovující.

Generální partner

Vyhledávání

 
© 2019 • RSS
  Kalendáře soutěží Informace svazu Kontakty