Svaz kulturistiky a fitness ČR Svaz kulturistiky a fitness ČR
Úvodní stránka
Informace svazu
Kalendář soutěží
Střední školy
Stanovy a pravidla
Formuláře svazu
Výkonný výbor
Rozhodčí
Trenéři
Odborné komise
Oddíly a kluby
Reprezentace
Antidoping
Odkazy


Extrifit - generální partner Svazu kulturistiky a fitness České republiky. Oficiální stránky Extrifit a výhradní prodejce Extrifit pro ČR.
SVAZ KULTURISTIKY A FITNESS ČESKÉ REPUBLIKY

Podrobnější informace o trenérské
škole I. třídy na FTVS UK

Článek vydán 08. 06. 2017 - Trenéři - zhlédnutí: 3265

Přemýšlíte o trenérské licenci I. třídy (základní informace o studiu zde) a pořád si nejste jistí, zda-li se ke studiu přihlásit nebo ne? V následujícím článku najdete nejen základní povídání o Trenérské škole, ale také zajímavé poznatky od Ing. Martina Jebase, který se o Trenérskou školu od roku 2013 za svaz kulturistiky stará.

Absolvování trenérské školy I. třídy představuje nejvyšší možné vzdělání v daném sportovním odvětví. Školu zajišťuje Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy vždy ve spolupráci s daným národním sportovním svazem. „Pro absolvování studia první třídy je nutné mít již absolvovaný kurz trenéra II. třídy, tzn. klasický, zpravidla pětivíkendový trenérský kurz. Někdy se stává, že studenti, kteří se zapíší ke studiu na fakultě, tento kurz zatím nemají. V tu chvíli jim může být udělena výjimka při nástupu do studia s tím, že musí nejpozději do poloviny prvního ročníku trenérskou licenci II. třídy dodat. Přesto, pokud k této situaci dojde, doporučuji studentům, aby si dodělávali tuto licenci ideálně ještě v průběhu prázdnin nebo nejpozději v září, tzn. předtím, než nastoupí na fakultu. Je to hlavně z toho důvodu, že se jim informace získané při tomto kurzu budou při studiu více než hodit, ale také proto, že studovat jedničku i dvojku zároveň, je velmi náročné, až skoro nemožné,“ říká Martin Jebas.

Trenérská škola I. třídy je studium plně hrazené studenty. Výše školného je v každém ročníku jiná, navíc také záleží na tom, zda-li už máte nějaký sportovně zaměřený obor vystudovaný. „Za první ročník zaplatíte 25.000 Kč, pro navazující druhý ročník je částka 20.000 Kč. I u výše školného ale může nastat výjimka. Pokud je student Trenérské školy zároveň studentem či absolventem FTVS UK nebo jiných podobně specializovaných vysokých škol, pak v průběhu studia absolvuje pouze části Specializace a cena výuky je úměrně nižší - 14.000 Kč pro první a 9.000 Kč pro druhý ročník. Cena není zrovna nízká, snažíme se proto vyhovět studentům s rozložením splácení školného do většího časového intervalu, pokud si o to zažádají,“ doplňuje Martin Jebas.

Prestižní studium trenéra I. třídy klade na studenty nemalé nároky, na druhou stranu získaná kvalifikace je tím nejvyšším trenérským vzděláním v oboru kulturistiky a fitness a zajistí úspěšným absolventům značný náskok na poli možného uplatnění v celém oboru.

A kdo se nejčastěji ke studiu hlásí? „Věkový průměr studentů v posledních letech je 22-28 let, školu ale absolvovali i zkušení borci, kteří za sebou mají celý život trénování i závodění a rozhodli se dostat ještě o příčku výš. Většinou jsou studenty lidé ze světa kulturistiky a fitness, ale také třeba absolventi FTVS,“ dodává Martin Jebas.

Studenti musí věnovat studiu spoustu času, připravovat se, účastnit se aktivně výuky. Není to jen o zaplacení školného, jak by si někteří mohli myslet. „Studium je opravdu náročné, určitě tu nelze říct, že si někdo koupí výsledný diplom - musí si to poctivě odmakat. Z prvního ročníku ve školním roce 2013/2014 studium úspěšně dokončila jen polovina studentů. Záměrně mluvím o tomto relativně už starším ročníku, protože z těch následujících, věřím, ještě někteří studenti dokončí a mnou zmíněná čísla by tak nebyla finální. I tam ale míra dokončení, myslím, vyšší než 50 % nebude. I to ukazuje opravdu nemalou náročnost studia,“ říká Martin Jebas.

Studium Trenérské školy I. třídy je dvouleté, v každém školním roce se skládá z celkem 80 hodin teoretických základů (tzv. Všeobecná část, přednášejí odborníci z FTVS UK) a ze 120 hodin Specializace (přednášejí odborníci zajištění SKFČR a Fitness akademií Ronnie.cz). V průběhu studia se vykonávají z určených předmětů zkoušky nebo zápočty, závěrem studia je úspěšné absolvování závěrečné zkoušky před zkušební komisí a obhajoba závěrečné práce. „Jedná se o víkendové studium, výuka Specializace probíhá většinou pátek, sobota a neděle, a to jednou měsíčně. Výuka Všeobecné části je většinou pátek a sobota a to také jednou měsíčně. Student tedy víceméně dva víkendy v každém měsíci tráví ve škole, tzn. studium je náročné i z časového pohledu. Někteří studenti k tomu přistupují hodně poctivě a mají de facto stoprocentní docházku, což je skvělé. V podmínkách studia je stanovena minimální účast na hodinách - studenti mohou mít maximálně 20 % nepřítomnosti, takže to nefunguje tak, že by se někdo zapsal a studoval samostudiem doma,“ doplňuje Martin Jebas.

Při praktické části se studenti dostanou z lavic do tělocvičen nebo fitness center, kde jim odborníci v praxi vysvětlují danou látku. Zatímco dříve bylo praktických hodin poskrovnu, za posledních několik let jich přibývá. V letošním ročníku se odehrávalo padesát procent výuky mimo učebny. Je pravděpodobné, že příští rok jich bude ještě více. „Praxe probíhá tak, že například v tělocvičně nebo v lehátkové učebně probíhají kineziologické rozbory, kdy se studenti vzájemně vyšetřují a zjišťují, kde jsou oslabení a zkrácení, praktická část je ale i taková, že se jde přímo do posilovny, kde se probírají různé cviky a jejich provedení. Tady je ale důležité říct, že tyhle věci musí studenti znát již z trenérské dvojky. V letošním roce jsme pak navíc zařadili například v rámci jednoho celého víkendu výuku s Jiřím Orságem, s nímž studenti probírali techniku vzpěračského tréninku, což je věc široce aplikovaná do řady dalších sportů. Stejně tak byla v letošním roce praxe s Milanem Špinglem, který jako trojbojař naprosto dopodrobna rozebíral techniky mrtvého tahu, bench-pressu a dřepu. Dále se studenti na praxi setkají se stabilizačním cvičením, automobilizačním cvičením, je tam praktická část cvičebních programů v těhotenství a po porodu, též se probírá svalové symetrie, zdravotní a tělesné výchova a řada dalších témat,“ dodává Martin Jebas.

V prvním ročníku musí studenti odevzdat ročníkovou práci, která je přibližně patnáctistránková a je to vlastně taková rozcvička pro závěrečnou práci pro druhý ročník. Téma první práce si studenti navrhují sami a konzultují ho s Martinem Jebasem, který je zároveň vedoucím práce. Práce v druhém ročníku má rozsah cca dvojnásobný, řídí jí PhDr. Petr Šťastný, PhD. a její náročnost je diametrálně vyšší.

Na závěr úspěšného studia získá absolvent osvědčení ve čtyřech jazykových mutacích včetně vysvědčení, jehož platnost lze uplatnit i v zahraničí. Na základě těchto dokumentů je vydán i diplom nejvyššího trenérského vzdělání. Absolventi současně splňují základní podmínku pro vydání živnostenského listu „Poskytování tělovýchovných a sportovních služeb“ v oblasti studované specializace.

V rámci výuky specializace přednášeli ve školním roce 2016/2017 následující lektoři: Doc. MUDr. Zdeněk Vilikus, CSc., MUDr. Jozef Martinča, JUDr. Michal Frabša, MUDr. Jiří Hrabák, PhDr. Petr Šťastný, PhD., PhDr. Miroslav Petr, PhD., PhDr. Michal Klapač, PhDr. Milan Korbel, PaedDr. Květa Prajerová, CSc., Ing. Ivan Mach, CSc., Ing. Martin Jebas, Ing. Jiří Brejcha, Ing. Petr Cieluch, Ing. Lukáš Roubík, Mgr. Kamila Bulířová, Mgr. Simona Roupcová, Mgr. Petr Jebas, Bc. Jiří Vítek, Bc. Jitka Bejdáková, Vladimíra Hrabáková, DiS., Vjačeslav Vinogradov, Jiří Hybner, Pavel Provázek, Zbyněk Ceradský, Milan Špingl, Jiří Orság, Ing. Michal Kulštejn, Bc. Michal Richter, DiS. a další.

Celkem už se do trenérské školy od roku 2012 přihlásilo 95 lidí, v aktuálním prvním ročníku (2016/2017) je zapsáno 30 studentů, v aktuálním druhém ročníku je studentů 12. Trenérskou školu I. třídy již absolvovali např. Jiří Schäfer, Bohuslav Mládek, Ing. Michal Kulštejn, Marcel Kubiczek, Iva Sokolářová, Marie Mikšová, Luďka Burdová, Pavel Dvořáček, Vratislav Hornych a Vladimír Křelina.

Další informace o trenérské škole naleznete na stránkách Fitness akademie Ronnie.cz nebo v tomto souhrnném článku. Chcete-li, můžete také nahlédnout do konkrétních rozvrhů, které byly ve školním roce 2016/2017.

Generální partner

Vyhledávání

Mediální partneři


Muscle & FitnessČasopis pro fitness a zdravý životní styl. Aktuální zpravodajství ze světa fitness.


Svět kulturistikyInformace a rady týkající se tréninku a správné výživy. Zde najdete aktuální číslo.


Ronnie.czZpravodajství a sportovní obchod. Spalovače tuků, proteiny a další sportovní výživa.

 
© 2021 • RSS
  Kalendáře soutěží Informace svazu Kontakty