Svaz kulturistiky a fitness ČR Svaz kulturistiky a fitness ČR
Úvodní stránka
Informace svazu
Kalendář soutěží
Střední školy
Stanovy a pravidla
Formuláře svazu
Výkonný výbor
Rozhodčí
Trenéři
Odborné komise
Oddíly a kluby
Reprezentace
Antidoping
Odkazy


Extrifit - generální partner Svazu kulturistiky a fitness České republiky. Oficiální stránky Extrifit a výhradní prodejce Extrifit pro ČR.
SVAZ KULTURISTIKY A FITNESS ČESKÉ REPUBLIKY

SKFČR hledá společnost(i) pro zajištění
nástřiku soutěžních barev na soutěžích

Článek vydán 31. 07. 2017 - Informace svazu - zhlédnutí: 2773

V posledních letech využívá řada závodníků na mezinárodních a i českých soutěžích možnost nástřiku soutěžních barev od specializovaných firem. S ohledem na to, že někteří závodíci pak na tyto služby zcela spoléhají a nemají v den konání soutěže „záložní varianty“, stejně tak s ohledem na to, aby byly pro závodníky i pořadatele soutěže zajištěny co nejlepší podmínky, se Svaz kulturistiky a fitness České republiky rozhodl s firmou či firmami, které tyto nástřiky zajišťují, vytvořit rámcové smlouvy, které budou na jedné straně vybrané firmě či firmám garantovat možnost na dané soutěži své služby nabízet, na straně druhé garantují závodníkům dostupnost i cenu těchto služeb, v nepolední řadě pak které nabídnou výhodné podmínky i samotným pořadatelům.

SKFČR tímto vyzývá všechny společnosti, které by chtěly v rámci podzimní sezóny 2017 na pohárových a kondičních soutěžích nabízet závodníkům realizaci soutěžních nástřiků, aby zaslaly nejpozději do 18. srpna na adresu SKFČR v písemné formě své závazné nabídky, které budou obsahovat níže uvedené náležitosti.

Nabídka musí obsahovat:

 • název, sídlo a IČ společnosti,
 • informaci o typu soutěžních barev, které chce společnost používat,
 • informaci o způsobu zajištění bezproblémového doplňování zásob soutěžních barev po danou soutěžní sezónu (např. čestné prohlášení o existenci smlouvy s výrobcem, výhradním dodavatelem apod.),
 • informaci o maximální možné kapacitě nástřiků, tzn. jaký maximální počet závodníků v den soutěže je společnost schopna nabarvit,
 • informaci o způsobu nástřiku, tzn. o technickém vybavení, maximálním počtu nástřikových i schnoucích stanů na jedné soutěži,
 • informaci, kolik závodníků je schopna společnost na soutěži nabarvit ve vztahu k teoretickému použití jen jednoho nástřikového a jednoho schnoucího stanu,
 • informaci, kolik minimálně a kolik maximálně je schopna a ochotna společnost stanů na dané soutěži zajistit,
 • informaci, zda-li je společnost schopna zajišťovat jak nástřik závodníků, tak i následné potřebné úpravy v průběhu soutěže a to až do chvíle posledních vyhlašování výsledků,
 • informaci, zda-li je společnost schopna fyzicky oddělit nástřik žen a nástřik mužů,
 • informaci o maximálním počtu soutěží v rámci podzimní soutěžní sezóny, které je společnost schopna zajistit (na podzim se koná 6 pohárových a 6 kondičních soutěží),
 • informaci, zda-li má společnost již uzavřené individuální smlouvy s jednotlivými pořadateli nadcházejících soutěží a pokud ano, jejich soupis,
 • informaci o způsobu školení zaměstnanců a jejich odborné způsobilosti,
 • informaci o typů služeb/nástřiků, jaké by byly na soutěžích závodníkům nabízeny a jejich cenách; uvedené ceny jsou závazné a nebude je možné v průběhu sezóny zvýšit (doporučujeme vytvoření jak ekonomické levnější varianty tak dražší kvalitnější varianty, aby měli závodníci na výběr dle svých požadavků a možností),
 • informaci o způsobu, jakým by závodníci služby nástřiku objednávali a hradili (např. až v místě v den konání nebo pouze s předstihem on-line a podobně),
 • informaci o způsobu či výši kompenzace pořadateli za jím poskytnutý prostor k poskytování těchto služeb a potřebných energií,
 • informaci o garanci či kompenzaci, jakou je společnost ochotna poskytnout pro případ, že na některou ze smluvně zajištěných akcí její pracovníci nepřijedou nebo nebudou schopni na místě nástřiky realizovat,
 • případně jakékoliv další informace, které společnost může doplnit a které poskytnou obraz toho, jak je schopna zajistit co nejlepší služby pro závodníky i podmínky pro pořadatele.

Nabídky musí být zaslány v písemné podobě v obálce označené v levém dolním rohu textem „soutěžní barvy“ nejpozději do 18. srpna 2017 (rozhoduje datum na poštovním razítku) na adresu SKFČR, z. s., Svahová 1537/2, 101 00 Praha 10. Nabídky budou otevřeny na zasedání Výkonného výboru SKFČR a posuzovány na základě níže uvedených kritérií.

Kritéria výběru:

 • použití soutěžních barev, které splňují pravidla SKFČR a IFBB,
 • schopnost společnosti personálně i materiálně zajistit co nejlepší péči o závodníky na všech vybraných soutěžích,
 • způsob garance dostupnosti služeb po celou dobu konání soutěže na vybraných soutěžích,
 • výhodnost cen a celkových služeb/nabídek pro závodníky,
 • výhodnost recipročních podmínek za vyhrazené prostory a energií pro pořadatele,
 • schopnost zajistit služby vedoucí k co nejvyšší spokojenosti závodníků i pořadatelů.

SKFČR následně – nejpozději do 31. 8. 2017 – vybere společnost či společnosti, se kterými budou podepsány rámcové smlouvy, na základě kterých bude možné na soutěžích realizovat soutěžní nástřiky. Bez uzavření rámcové smlouvy naopak poskytování těchto služeb na soutěžích SKFČR nebude možné.

Případné dotazy k výše uvedenému článku je možné zasílat na e-mail souteze@skfcr.cz.

Generální partner

Vyhledávání

Mediální partneři


Muscle & FitnessČasopis pro fitness a zdravý životní styl. Aktuální zpravodajství ze světa fitness.


Svět kulturistikyInformace a rady týkající se tréninku a správné výživy. Zde najdete aktuální číslo.


Ronnie.czZpravodajství a sportovní obchod. Spalovače tuků, proteiny a další sportovní výživa.

 
© 2024 • RSS
  Kalendáře soutěží Informace svazu Kontakty