Svaz kulturistiky a fitness ČR Svaz kulturistiky a fitness ČR
Úvodní stránka
Informace svazu
Kalendář soutěží
Střední školy
Stanovy a pravidla
Formuláře svazu
Výkonný výbor
Rozhodčí
Trenéři
Odborné komise
Oddíly a kluby
Reprezentace
Antidoping
Odkazy


Extrifit - generální partner Svazu kulturistiky a fitness České republiky. Oficiální stránky Extrifit a výhradní prodejce Extrifit pro ČR.
SVAZ KULTURISTIKY A FITNESS ČESKÉ REPUBLIKY

Sdělení členům SKFČR

Článek vydán 23. 01. 2007 - Informace svazu - zhlédnutí: 4415

Sdělení členům SKFČR ve formátu PDF stahujte zde.


V důsledku oznámení o skutečnosti, že byla pozastavena činnosti prezidenta SKFČR Stanislava Pešáta a bývalé členky VV Evy Sukupové, se objevilo velké množství nepřesných informací. Proto vám předkládáme následující informace, které vám pomohou osvětlit celkový stav.

1) Česká republika přistoupila k Evropské antidopingové úmluvě (dále jen Úmluva) na základě usnesení vlády č. 12 ze dne 4. ledna 1995, o přístupu České republiky k Antidopingové úmluvě. Česká republika je tedy Úmluvou vázána. Parlament ČR dal souhlas k její ratifikaci. Po ratifikaci Úmluvy presidentem republiky a jejím vyhlášení ve sbírce mezinárodních smluv se stala součástí právního řádu ČR a má přednost před zákonem.

Přestože Úmluva nezakládá konkrétní práva a povinnosti pro fyzické a právnické osoby, lze teoreticky dovodit právo fyzických a právnických osob především však sportovních organizací (čl. 4, čl. 7) a laboratoří (čl. 5) na splnění povinností, které vyplývají ze zmíněných ustanovení Úmluvy, státu vůči uvedeným subjektům. Úmluva se po splnění všech náležitostí uvedených v čl. 10 Ústavy stala pramenem práva.

2) Sportovní svazy sdružené v ČSTV podepsaly Českou chartu proti dopingu ze dne 2.prosince 2003. Tuto chartu podepsal i SKFČR.

3) SKFČR podepsal Dohodu o spolupráci při plnění závazků antidopingového programu vyplývající z České charty proti dopingu (dále jen Charty) a přistoupení České republiky k Evropské antidopingové úmluvě (dále jen Úmluva).

4) Plnění závazků a spolupráce je prováděno Směrnicí pro kontrolu a postih dopingu ve sportu v české republice (dále jen Směrnice). Plnění Směrnice je pro SKFČR povinností.

5) IFBB akceptovala Světový antidopingový kodex. SKFČR je členem IFBB a proto i pro něj platí akceptace Světového antidopingového kodexu.

6) Pozastavení činnosti funkcionářům Stanislavu Pešátovi a Evě Sukupové se týká případu ze dne 29. ledna 2005, který se stal na Strahově v Praze, kdy došlo, podle tvrzení antidopingových komisařů, ke skutku, kdy se komisaři snažili provést mimosoutěžní dopingovou kontrolu u reprezentantů, kteří se měli nacházet v budově Strahova. Podle tvrzení komisařů jim Stanislav Pešát, jako prezident svazu, a Eva Sukupová, v té době státní trenérka, zabránili nebo zakrývali skutečnosti, které by vedli k tomu, aby mohli dopingovou kontrolu provést. Antidopingový výbor dal proto podnět k prověření Antidopingové vyšetřovací komisi, která zahájila vyšetřování celého případu. Obvinění bylo p. Pešátovi a p. Sukupové sděleno 12.2. 2005 a vyšetřování probíhalo až do 9.6. 2006.

7) Spis byl 27. července 2006 předán Disciplinární komisi SKFČR s rozhodnutím Antidopingové vyšetřovací komise, že oba dva funkcionáři jsou vinni.

8) Proti rozhodnutí Antidopingového výboru ČR se oba obvinění odvolali k Disciplinární komisi SKFČR.

9) Povinnost DK SKFČR zabývat se dopingovými prohřešky vyplývá ze Směrnice DK SKFČR o disciplinárním řízení, která byla schválena na valné hromadě dne 10.září 2005 v Benešově. DK SKFČR zahájila přípravné řízení, které vyplývá ze směrnice. Spis posoudila, provedla vlastní šetření, doplnila některé skutečnosti a požádala o vyjádření oba dva obviněné.

10) DK SKFČR měla dostatek indicií, neboť byl k dispozici vyšetřovací spis ADK ADV ČR, ve kterém oba obvinění několikrát vypovídali.

11) DK SKFČR ukončila přípravné řízení a na základě výsledků přípravného řízení se rozhodla zahájit disciplinární řízení.

12) DK SKFČR v souladu se Směrnicí DK SKFČR navrhla výši trestu, který je při porušení článku 2.8. pro funkcionáře v minimální výši 4 roky. Současně v souladu se Směrnicí pozastavila funkcionářům činnost. Předložila obviněným důkazy a vyzvala oba funkcionáře, aby se dostavili 30. ledna 2007 k projednání na disciplinárním řízení. Oba obvinění mají právo se k důkazům vyjádřit a navrhnout další svědky atd.

13) Na základě pozastavení činnosti prezidenta SKFČR Stanislava Pešáta převzal řízení SKFČR ing. Libor Minařík, který byl výkonným výborem SKFČR v roce 2002 zvolen na návrh prezidenta SKFČR místopředsedou SKFČR.

Výkonný výbor SKFČR
V Praze dne 23. 1. 2007

Generální partner

Vyhledávání

Mediální partneři


Muscle & FitnessČasopis pro fitness a zdravý životní styl. Aktuální zpravodajství ze světa fitness.


Svět kulturistikyInformace a rady týkající se tréninku a správné výživy. Zde najdete aktuální číslo.


Ronnie.czZpravodajství a sportovní obchod. Spalovače tuků, proteiny a další sportovní výživa.

 
© 2023 • RSS
  Kalendáře soutěží Informace svazu Kontakty