Svaz kulturistiky a fitness ČR Svaz kulturistiky a fitness ČR
Úvodní stránka
Informace svazu
Kalendář soutěží
Střední školy
Stanovy a pravidla
Formuláře svazu
Výkonný výbor
Rozhodčí
Trenéři
Odborné komise
Oddíly a kluby
Reprezentace
Antidoping
Odkazy


Extrifit - generální partner Svazu kulturistiky a fitness České republiky. Oficiální stránky Extrifit a výhradní prodejce Extrifit pro ČR.
SVAZ KULTURISTIKY A FITNESS ČESKÉ REPUBLIKY
Jarní soutěže v ČR byly zrušeny. Více v tomto článku.
Prosíme majitele fitness center, aby sledovali pravidelně nová ustanovení Vlády ČR na www.vlada.cz pro co nejnovější informace ohledně omezení provozu svých podniků.

Sdělení členům SKFČR

Článek vydán 23. 01. 2007 - Informace svazu - zhlédnutí: 4031

Sdělení členům SKFČR ve formátu PDF stahujte zde.


V důsledku oznámení o skutečnosti, že byla pozastavena činnosti prezidenta SKFČR Stanislava Pešáta a bývalé členky VV Evy Sukupové, se objevilo velké množství nepřesných informací. Proto vám předkládáme následující informace, které vám pomohou osvětlit celkový stav.

1) Česká republika přistoupila k Evropské antidopingové úmluvě (dále jen Úmluva) na základě usnesení vlády č. 12 ze dne 4. ledna 1995, o přístupu České republiky k Antidopingové úmluvě. Česká republika je tedy Úmluvou vázána. Parlament ČR dal souhlas k její ratifikaci. Po ratifikaci Úmluvy presidentem republiky a jejím vyhlášení ve sbírce mezinárodních smluv se stala součástí právního řádu ČR a má přednost před zákonem.

Přestože Úmluva nezakládá konkrétní práva a povinnosti pro fyzické a právnické osoby, lze teoreticky dovodit právo fyzických a právnických osob především však sportovních organizací (čl. 4, čl. 7) a laboratoří (čl. 5) na splnění povinností, které vyplývají ze zmíněných ustanovení Úmluvy, státu vůči uvedeným subjektům. Úmluva se po splnění všech náležitostí uvedených v čl. 10 Ústavy stala pramenem práva.

2) Sportovní svazy sdružené v ČSTV podepsaly Českou chartu proti dopingu ze dne 2.prosince 2003. Tuto chartu podepsal i SKFČR.

3) SKFČR podepsal Dohodu o spolupráci při plnění závazků antidopingového programu vyplývající z České charty proti dopingu (dále jen Charty) a přistoupení České republiky k Evropské antidopingové úmluvě (dále jen Úmluva).

4) Plnění závazků a spolupráce je prováděno Směrnicí pro kontrolu a postih dopingu ve sportu v české republice (dále jen Směrnice). Plnění Směrnice je pro SKFČR povinností.

5) IFBB akceptovala Světový antidopingový kodex. SKFČR je členem IFBB a proto i pro něj platí akceptace Světového antidopingového kodexu.

6) Pozastavení činnosti funkcionářům Stanislavu Pešátovi a Evě Sukupové se týká případu ze dne 29. ledna 2005, který se stal na Strahově v Praze, kdy došlo, podle tvrzení antidopingových komisařů, ke skutku, kdy se komisaři snažili provést mimosoutěžní dopingovou kontrolu u reprezentantů, kteří se měli nacházet v budově Strahova. Podle tvrzení komisařů jim Stanislav Pešát, jako prezident svazu, a Eva Sukupová, v té době státní trenérka, zabránili nebo zakrývali skutečnosti, které by vedli k tomu, aby mohli dopingovou kontrolu provést. Antidopingový výbor dal proto podnět k prověření Antidopingové vyšetřovací komisi, která zahájila vyšetřování celého případu. Obvinění bylo p. Pešátovi a p. Sukupové sděleno 12.2. 2005 a vyšetřování probíhalo až do 9.6. 2006.

7) Spis byl 27. července 2006 předán Disciplinární komisi SKFČR s rozhodnutím Antidopingové vyšetřovací komise, že oba dva funkcionáři jsou vinni.

8) Proti rozhodnutí Antidopingového výboru ČR se oba obvinění odvolali k Disciplinární komisi SKFČR.

9) Povinnost DK SKFČR zabývat se dopingovými prohřešky vyplývá ze Směrnice DK SKFČR o disciplinárním řízení, která byla schválena na valné hromadě dne 10.září 2005 v Benešově. DK SKFČR zahájila přípravné řízení, které vyplývá ze směrnice. Spis posoudila, provedla vlastní šetření, doplnila některé skutečnosti a požádala o vyjádření oba dva obviněné.

10) DK SKFČR měla dostatek indicií, neboť byl k dispozici vyšetřovací spis ADK ADV ČR, ve kterém oba obvinění několikrát vypovídali.

11) DK SKFČR ukončila přípravné řízení a na základě výsledků přípravného řízení se rozhodla zahájit disciplinární řízení.

12) DK SKFČR v souladu se Směrnicí DK SKFČR navrhla výši trestu, který je při porušení článku 2.8. pro funkcionáře v minimální výši 4 roky. Současně v souladu se Směrnicí pozastavila funkcionářům činnost. Předložila obviněným důkazy a vyzvala oba funkcionáře, aby se dostavili 30. ledna 2007 k projednání na disciplinárním řízení. Oba obvinění mají právo se k důkazům vyjádřit a navrhnout další svědky atd.

13) Na základě pozastavení činnosti prezidenta SKFČR Stanislava Pešáta převzal řízení SKFČR ing. Libor Minařík, který byl výkonným výborem SKFČR v roce 2002 zvolen na návrh prezidenta SKFČR místopředsedou SKFČR.

Výkonný výbor SKFČR
V Praze dne 23. 1. 2007

Generální partner

Vyhledávání

Mediální partneři


Muscle & FitnessČasopis pro fitness a zdravý životní styl. Aktuální zpravodajství ze světa fitness.


Svět kulturistikyInformace a rady týkající se tréninku a správné výživy. Zde najdete aktuální číslo.


Ronnie.czZpravodajství a sportovní obchod. Spalovače tuků, proteiny a další sportovní výživa.

 
© 2020 • RSS
  Kalendáře soutěží Informace svazu Kontakty