Svaz kulturistiky a fitness ČR Svaz kulturistiky a fitness ČR
Úvodní stránka
Informace svazu
Kalendář soutěží
Střední školy
Stanovy a pravidla
Formuláře svazu
Výkonný výbor
Rozhodčí
Trenéři
Odborné komise
Oddíly a kluby
Reprezentace
Antidoping
Odkazy


Extrifit - generální partner Svazu kulturistiky a fitness České republiky. Oficiální stránky Extrifit a výhradní prodejce Extrifit pro ČR.
SVAZ KULTURISTIKY A FITNESS ČESKÉ REPUBLIKY

Valná hromada může změnit vývoj
kulturistiky a fitness v České republice

Článek vydán 15. 01. 2018 - Informace svazu - zhlédnutí: 4578

V první třetině letošního roku proběhnou volby do vedení Svazu kulturistiky a fitness České republiky. Ty se konají jednou za čtyři roky a opět tak na další čtyřleté období určí směr, jakým se bude kulturistika a fitness v naší zemi vyvíjet. Pojďme si nyní v krátkosti shrnout období uplynulá a také se podívat, jaké změny přinesou volby nové.

Od roku 2006, kdy se konalo mistrovství světa v Ostravě, upadala kulturistika a fitness v naší zemi do větší a větší krize. Spory o peníze a moc ve vedení SKFČR vedly k řadě žalob, otevřeným bojům se státními úřady, ale především k výraznému poklesu závodníků i celkového zájmu o náš sport. Pro zajímavost, o čtyři roky od vypuknutí prvních událostí později, na vrcholnou soutěž roku 2010, Mistrovství ČR mužů, žen, párů a masters, se přihlásilo jen 79 závodníků, tradiční podzimní pohárová soutěž v Čelákovicích hostila 30 závodníků, a abychom byli v typech soutěží úplní, třeba na kondiční soutěži v Ostravě startovalo pouhopouhých 12 závodníků.

Volby 2010

Volby v roce 2010 přinesly řadu změn, předsedou SKFČR se stal František Porteš, místopředsedou Martin Jebas, dalšími členy nejužšího vedení (tzv. Výkonného výboru) pak Tomáš Dluhoš, Vjačeslav Vinogradov a Lukáš Roubík. Ke klíčovým změnám došlo na konci roku 2011, kdy František Porteš z pozice předsedy odstoupil a zbylá část Výkonného výboru několik měsíců poté, proti vůli tehdejších „zákulisních hráčů“, zrušila sekretariát v Opavě a přesunula veškerou agendu do Prahy. Změny byly většinou členské základny vnímány velmi pozitivně a nově nastolené kroky vedly k postupnému, avšak dlouhodobému nárůstu počtu závodníků, soutěží, ale i dalších akcí především v podobě seminářů (nejen) pro začínající závodníky. A tak zatímco v roce 2011 startovalo na soutěžích v České republice za celý rok jen cca 340 závodníků, v době dalších voleb v roce 2014 jich byl již více než dvojnásobek.

Volby 2014

Volby do vedení SKFČR v roce 2014 se konaly v Brně, kdy ze třech kandidátů na post předsedy zástupci jednotlivých klubů zvolili Martina Jebase, místopředsedou se stal Vjačeslav Vinogradov a v nejužším vedení zasedli Luboš Koumal, Martin Louda a Lukáš Roubík. Předsedou Disciplinární komise se stal Zdeněk Šaman, jejími členy Jana Ludmila Bendová a Jaroslav Mlček, v Revizní komisi pak zasedli Jana Ludmila Bendová, Irena Pokorná a Miroslav Tichý.

Následující čtyři roky pokračovaly v trendu růstu celého našeho sportovního svazu až ke dnešním dnům. Vztahy se státními úřady jsou na nadstandardní úrovni, český svaz má v mezinárodní federaci IFBB velmi silné postavení, je finančně stabilizovaný a především, rok za rokem pokračuje trend v nárůstu počtu závodníků, kdy každý nový rok byl zároveň rokem rekordním. V roce 2017 tak na soutěžích v Česku startovalo 1222 závodníků! Porovnáme-li pak konkrétní soutěže, které byly zmíněny v úvodu, pak Mistrovství České republiky mužů, žen, párů a masters mělo v uplynulém roce 199 závodníků (v roce 2010 to bylo 79), zmíněná pohárová soutěž v Čelákovicích 106 (dříve 30) a třeba vybraná z kondičních soutěží v Ostravě také 106 závodníků (v roce 2010 jen 12!).

Na jaře roku 2017 došlo ve vedení SKFČR k jediné změně, z pozice předsedy odstoupil Martin Jebas (který však nadále pro SKFČR aktivně pracoval), zastupujícím předsedou se stal Vjačeslav Vinogradov.

Volby 2018

Nyní jsou před námi volby, které rozhodnou o tom, kdo povede SKFČR na další čtyřleté období a tedy, jakým směrem se kroky kulturistiky a fitness v naší zemi budou nadále ubírat.

Jen pro připomenutí, kdo nové členy volí? SKFČR má celkem téměř 500 oddílů, každý oddíl může na volební zasedání vyslat jednoho zástupce a má tak jeden hlas. Zástupcem oddílu může být jeho předseda, ale třeba také závodník nebo jakýkoliv člen, kterému předseda vyplní písemné pověření (to bude ke stažení na webu svazu).

A kdo může být volen? Každý plnoletý zájemce, který zašle ve stanoveném termínu návrh kandidatury nebo který bude (se svým souhlasem) navržen jakýmkoliv členem SKFČR (podrobný postup přineseme v tomto či příštím týdnu na webu SKFČR).

Nadcházející volby ale přinesou jednu zásadní a pro mnohé zřejmě neočekávanou změnu. Někteří členové současného vedení se totiž rozhodli pro další období už nekandidovat.

„Když jsem před necelým rokem odstupoval z pozice předsedy SKFČR, říkal jsem, že ve volbách v roce 2018 budu na pozici řadového člena Výkonného výboru kandidovat, nicméně nakonec se tak nestane,“ říká Martin Jebas, který vedl svaz od roku 2011 do jara 2017. „Práce pro svaz mne velmi bavila a naplňovala. Výsledky, kterých se nám - za obrovského přispění pořadatelů soutěží, rozhodčích, trenérů, závodníků a všech členů SKFČR - podařilo dosáhnout, mě osobně velmi těšily a těší, nicméně množství práce pro svaz kulturistiky je bez nadsázky obrovské a časová náročnost tak vysoká, že ji není možné z mého pohledu dlouhodobě spojit s mými dalšími, ať už pracovními, či soukromými aktivitami.“

Tím ale změny nekončí, neboť dalším z členů vedení, který se rozhodl nekandidovat pro další 4leté období, je Vjačeslav Vinogradov. „Od začátku roku 2011, kdy jsme přesunuli sekretariát do Prahy, jsme byli opravdový tým, který ve všem táhl za jeden provaz. Nikdy jsme mezi sebou neměli žádné spory a jeden na druhého se mohl absolutně spolehnout, a to ať už mluvím o nás ve Výkonném výboru, nebo o skvělých státních trenérech, pořadatelích soutěží a vlastně všech, kteří rozvoji SKFČR pomáhali. I díky tomu se nám podařilo svaz dostat do stavu, v jakém je dnes. A i přesto, že budu v budoucnu velmi rád jezdit na soutěže třeba rozhodovat či jinak pomáhat, případně působit v rámci mezinárodní federace IFBB, rozhodl jsem se do vedení SKFČR dále nekandidovat. Vede mě k tomu především časová náročnost, která mi v průběhu soutěžního jara a podzimu prakticky znemožňuje být s rodinou, mojí úžasnou manželkou a dvěma malými dětmi, a těžko si dovedu představit stejné časové nasazení pro další čtyři roky.“

Další členové Výkonného výboru - Luboš Koumal, Martin Louda a Lukáš Roubík - v současnosti aktivně svoje další kroky zvažují, nicméně předpokládají, že pro další čtyřleté období práce v SKFČR kandidovat budou.

„Můj i Slávkův krok budou pro řadu lidí nejspíš překvapivé, na druhou stranu nemyslím, že „po nás“ přijde něco zlého. O to méně, že sezóna 2018 je už teď dobře připravená, nově zvolenému vedení budeme aktivně pomáhat po celou dobu, kdy to bude chtít či potřebovat, v neposlední řadě pak myslím, že ve Výkonném výboru zůstanou naši současní kolegové, kteří mohou na dosavadní vývoj plynule navázat,“ doplňuje Martin Jebas. „Věřím tomu o to více, že času na podání kandidatur je dostatek a může se tak objevit celá řada dalších lidí, kteří současný tým doplní,“ dodává s tím, že podrobné informace k Valné hromadě a ke všem jejím náležitostem budou zveřejněny v příštím týdnu. V týdnech navazujících pak budou zveřejněny i obsáhlé rozhovory se všemi členy dosavadního Výkonného výboru. Celé čtyřleté období od posledních voleb pak kompletně shrne tištěná „ročenka kulturistiky“ popisující na několika stech stránkách prakticky vše, co se v našem sportu v tomto období událo a na jejíž finalizaci se v současnosti usilovně pracuje.

Mistrovství České republiky dorostu a juniorů 2016 (Velký Beranov)
Generální partner

Vyhledávání

Mediální partneři


Muscle & FitnessČasopis pro fitness a zdravý životní styl. Aktuální zpravodajství ze světa fitness.


Svět kulturistikyInformace a rady týkající se tréninku a správné výživy. Zde najdete aktuální číslo.


Ronnie.czZpravodajství a sportovní obchod. Spalovače tuků, proteiny a další sportovní výživa.

 
© 2023 • RSS
  Kalendáře soutěží Informace svazu Kontakty