Svaz kulturistiky a fitness ČR Svaz kulturistiky a fitness ČR
Úvodní stránka
Informace svazu
Kalendář soutěží
Střední školy
Stanovy a pravidla
Formuláře svazu
Výkonný výbor
Rozhodčí
Trenéři
Odborné komise
Oddíly a kluby
Reprezentace
Antidoping
Odkazy


Extrifit - generální partner Svazu kulturistiky a fitness České republiky. Oficiální stránky Extrifit a výhradní prodejce Extrifit pro ČR.
SVAZ KULTURISTIKY A FITNESS ČESKÉ REPUBLIKY

Svolání náhradní volební Valné hromady
Svazu kulturistiky a fitness České republiky

Článek vydán 25. 02. 2018 - Informace svazu - zhlédnutí: 2167

V Praze 25. února 2018

Věc: Svolání náhradní volební Valné hromady Svazu kulturistiky a fitness České republiky

Výkonný výbor spolku Svaz kulturistiky a fitness České republiky, z. s. (dále jen SKFČR) tímto v souladu s platnými stanovami svolává náhradní volební Valnou hromadu (dále jen VH), která se bude konat v pátek 30. března 2018 od 13:00 v hlavním sále kulturního domu v Čelákovicích na adrese Sady 17. listopadu, Čelákovice.

Program náhradního zasedání VH je následující:

  • 1) Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti
  • 2) Schválení jednacího řádu a volebního řádu
  • 3) Volba orgánů valné hromady
  • 4) Zprávy zastupujícího předsedy SKFČR a předsedů jednotlivých komisí
  • 5) Volby prezidenta SKFČR, členů Výkonného výboru, členů Revizní komise a předsedy a členů Disciplinární komise
  • 6) Diskuse
  • 7) Závěr

Každý subjekt registrovaný v SKFČR může vyslat na VH jednoho delegáta. Každý delegát může zastupovat pouze jeden subjekt. Každý delegát se u prezentace prokáže řádně vyplněným delegačním listem (formulář je ke stažení na www.skfcr.cz/vh2018), který je potvrzen osobou oprávněnou za oddíl jednat, vše v souladu s platným zněním stanov SKFČR a s obecně závaznými právními předpisy.

Prezentace delegátů na VH bude probíhat v den konání od 11:30 do 12:45. Podle platných stanov je náhradní VH usnášeníschopná, je-li přítomen jakýkoliv počet členů. Cestovní náklady se neproplácí. Pro delegáty bude zajištěno drobné občerstvení. Všechny podklady pro VH jsou nebo budou v souladu se stanovami zveřejněny na www.skfcr.cz/vh2018. Každý z účastníků VH musí předložit při prezentaci občanský průkaz nebo jiný průkaz prokazující totožnost.

Výkonný výbor Svazu kulturistiky a fitness České republiky, z. s.

Generální partner

Vyhledávání

Mediální partneři


Muscle & FitnessČasopis pro fitness a zdravý životní styl. Aktuální zpravodajství ze světa fitness.


Svět kulturistikyInformace a rady týkající se tréninku a správné výživy. Zde najdete aktuální číslo.


Ronnie.czZpravodajství a sportovní obchod. Spalovače tuků, proteiny a další sportovní výživa.

 
© 2023 • RSS
  Kalendáře soutěží Informace svazu Kontakty