Svaz kulturistiky a fitness ČR Svaz kulturistiky a fitness ČR
Úvodní stránka
Informace svazu
Kalendář soutěží
Střední školy
Stanovy a pravidla
Formuláře svazu
Výkonný výbor
Rozhodčí
Trenéři
Odborné komise
Oddíly a kluby
Reprezentace
Antidoping
Odkazy


Extrifit - generální partner Svazu kulturistiky a fitness České republiky. Oficiální stránky Extrifit a výhradní prodejce Extrifit pro ČR.
SVAZ KULTURISTIKY A FITNESS ČESKÉ REPUBLIKY
Jarní soutěže v ČR byly zrušeny. Více v tomto článku.
Prosíme majitele fitness center, aby sledovali pravidelně nová ustanovení Vlády ČR na www.vlada.cz pro co nejnovější informace ohledně omezení provozu svých podniků.

Svolání náhradní volební Valné hromady
Svazu kulturistiky a fitness České republiky

Článek vydán 25. 02. 2018 - Informace svazu - zhlédnutí: 1402

V Praze 25. února 2018

Věc: Svolání náhradní volební Valné hromady Svazu kulturistiky a fitness České republiky

Výkonný výbor spolku Svaz kulturistiky a fitness České republiky, z. s. (dále jen SKFČR) tímto v souladu s platnými stanovami svolává náhradní volební Valnou hromadu (dále jen VH), která se bude konat v pátek 30. března 2018 od 13:00 v hlavním sále kulturního domu v Čelákovicích na adrese Sady 17. listopadu, Čelákovice.

Program náhradního zasedání VH je následující:

  • 1) Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti
  • 2) Schválení jednacího řádu a volebního řádu
  • 3) Volba orgánů valné hromady
  • 4) Zprávy zastupujícího předsedy SKFČR a předsedů jednotlivých komisí
  • 5) Volby prezidenta SKFČR, členů Výkonného výboru, členů Revizní komise a předsedy a členů Disciplinární komise
  • 6) Diskuse
  • 7) Závěr

Každý subjekt registrovaný v SKFČR může vyslat na VH jednoho delegáta. Každý delegát může zastupovat pouze jeden subjekt. Každý delegát se u prezentace prokáže řádně vyplněným delegačním listem (formulář je ke stažení na www.skfcr.cz/vh2018), který je potvrzen osobou oprávněnou za oddíl jednat, vše v souladu s platným zněním stanov SKFČR a s obecně závaznými právními předpisy.

Prezentace delegátů na VH bude probíhat v den konání od 11:30 do 12:45. Podle platných stanov je náhradní VH usnášeníschopná, je-li přítomen jakýkoliv počet členů. Cestovní náklady se neproplácí. Pro delegáty bude zajištěno drobné občerstvení. Všechny podklady pro VH jsou nebo budou v souladu se stanovami zveřejněny na www.skfcr.cz/vh2018. Každý z účastníků VH musí předložit při prezentaci občanský průkaz nebo jiný průkaz prokazující totožnost.

Výkonný výbor Svazu kulturistiky a fitness České republiky, z. s.

Generální partner

Vyhledávání

Mediální partneři


Muscle & FitnessČasopis pro fitness a zdravý životní styl. Aktuální zpravodajství ze světa fitness.


Svět kulturistikyInformace a rady týkající se tréninku a správné výživy. Zde najdete aktuální číslo.


Ronnie.czZpravodajství a sportovní obchod. Spalovače tuků, proteiny a další sportovní výživa.

 
© 2020 • RSS
  Kalendáře soutěží Informace svazu Kontakty