Svaz kulturistiky a fitness ČR Svaz kulturistiky a fitness ČR
Úvodní stránka
Informace svazu
Kalendář soutěží
Střední školy
Stanovy a pravidla
Formuláře svazu
Výkonný výbor
Rozhodčí
Trenéři
Odborné komise
Oddíly a kluby
Reprezentace
Antidoping
Odkazy


Extrifit - generální partner Svazu kulturistiky a fitness České republiky. www.extrifit.cz
SVAZ KULTURISTIKY A FITNESS ČESKÉ REPUBLIKY

Studium trenérů I. třídy na FTVS UK
- informace o 1. ročníku 2018/2019

Článek vydán 11. 05. 2018 - Trenéři - zhlédnutí: 113

Podobně jako v uplynulých letech připravují Svaz kulturistiky a fitness České republiky (SKFČR) a Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy v Praze (FTVS UK) i pro nadcházející školní rok 2018/2019 otevření prvního ročníku Trenérské školy I. třídy. V témže školním roce bude samozřejmě pokračovat v současnosti probíhající první ročník, a to druhým, závěrečným rokem studia.

Sledujte tento článek i v dalších týdnech, bude průběžně doplňován.

Trenérská škola pořádaná SKFČR a FTVS UK umožňuje získání nejvyššího trenérského vzdělání v našem sportovním odvětví. Na závěr úspěšného studia získá absolvent osvědčení ve čtyřech jazykových mutacích včetně vysvědčení, jehož platnost lze uplatnit i v zahraničí. Na základě těchto dokumentů je vydán i diplom nejvyššího trenérského vzdělání (trenér kulturistiky a fitness I. třídy).

V současnosti probíhá příprava na vypsání přihlášek pro školní rok 2018/2019, všichni zájemci o studium níže najdou přibližný harmonogram následujících týdnů a měsíců:

  • závěr května 2018 – vypsání podrobností pro podávání přihlášek
  • závěr července 2018 – uzávěrka podávání přihlášek
  • přelom září/říjen 2018 – zápis do prvního ročníku
Sledujte tento článek i v dalších týdnech, bude průběžně doplňován.
Generální partner

Vyhledávání

 
© 2018 • RSS
  Kalendáře soutěží Informace svazu Kontakty