Svaz kulturistiky a fitness ČR Svaz kulturistiky a fitness ČR
Úvodní stránka
Informace svazu
Kalendář soutěží
Střední školy
Stanovy a pravidla
Formuláře svazu
Výkonný výbor
Rozhodčí
Trenéři
Odborné komise
Oddíly a kluby
Reprezentace
Antidoping
Odkazy


Extrifit - generální partner Svazu kulturistiky a fitness České republiky. Oficiální stránky Extrifit a výhradní prodejce Extrifit pro ČR.
SVAZ KULTURISTIKY A FITNESS ČESKÉ REPUBLIKY

Zpráva ze zasedání VV - 3/2007

Článek vydán 11. 04. 2007 - Informace svazu - zhlédnutí: 4198

Termín: 28. 3. 2007 (od 10:30)
Přítomni: Zbyněk Janoud, Jiří Patyk, Radek Čejka, František Porteš, Tomáš Dluhoš, Ludmila Čížová, Tereza Machů
Přizváni: Martin Jebas (12:30 – 13:00)

Program a závěry k jednotlivým bodům:

1) seznámení se se situací ve svazu po VH

VV bere na vědomí:

 • volbu nového VV a zvolení předsedů jednotlivých komisí
 • informaci prezidenta SKFČR o pravděpodobnosti doručení dopisu se zpochybněním VH

VV ukládá:

 • na příštím VV pověřit a schválit nové členy VV pro podpisové vzory

2) ekonomická komise

VV bere na vědomí:

 • informaci předsedy EK o nedodání rozpočtu 2007 bývalým předsedou
 • nepředání agendy EK
 • oznámení o výši podílu Sazky - 1.388 000 Kč (zatím uhrazeno 166.000 Kč)

VV ukládá:

 • předložit návrh členů EK, převzít pod notářským zápisem náležitosti spojené s prací EK od Ing. Minaříka (J. Patyk), po převzetí připravit rozpočet a plán práce 2007, v součinnosti s předsedou STK uzavřít smlouvy s pořadateli jarních soutěží, uzavřít smlouvy se sponzory 2007 a připravit návrhy na řešení cestovních nákladů, telefonů a odměn pro činovníky, trenéry a reprezentaci

3) komise vrcholového sportu

VV bere na vědomí:

 • písemné odstoupení Petra Stacha a pověřil prezidenta svazu projednat s p. Stachem setrvání ve funkci předsedy KVS

VV ukládá:

 • členům VV připravit návrhy na kooptování člena komise a vypsat výběrového řízení na tuto pozici a pozice státních trenérů

4) komise talentované mládeže

5) trenérsko-metodická komise

6) komise školské mládeže

VV ukládá:

 • převzetí dokladů od minulých předsedů komisí, předsedové předloží návrhy členů komisí a přípravu rozpočtů a plány práce na rok 2007

7) Sportovně-technická komise

VV ukládá:

 • převzetí podkladů od minulého předsedy komise, předložení návrhu členů komise, přípravu rozpočtu a plánu práce na rok 2007, provést kontrolu nominace rozhodčích, upravit a schválit kalendář soutěží 2007 a nominační starty 2007

VV bere na vědomí:

 • změnu termínu MČR mladšího a staršího dorostu z 25. 5. na 26. 5. 2007

VV schvaluje:

 • soutěžit podle platných pravidel IFBB (např. pro Classic BB platí – závodníci budou mít na sobě plavky, ne kraťásky)

II.

8) různé

VV ukládá:

 • Věře Částkové předání zápisu a zvukový záznam z VH, obnovení smlouvy se sekretářkou SKFČR, vyzvat sekretáře obou sekretariátů o fyzické předání sekretariátu včetně majetku SKFČR, bývalým členům VV a KRK předat svazové telefony a svazové SIM karty sekretářce svazu, správci stránek na základě VH doplnění o zkratku o.s., oslovit mezinárodní federaci o vydání medaile za 3. místo na MS pro Dalibora Hájka

VV schvaluje:

 • spolupráci s Martinem Jebasem - nové stránky SKFCR.cz, vytvoření nových emailových adres, Terezu Machů jako sekretářku svazu, den 5. 4. 2007 jako den předání svazových věcí od bývalých členů VV, KRK a DK, předání sekretariátu včetně majetku a inventarizace pod notářským zápisem, předání ekonomických náležitostí pod notářským zápisem, předání všech dokladů a podkladů SKFČR včetně účetních dokladů od bývalého prezidenta Stanislava Pešáta za účasti nového prezidenta SKFČR, KRK, dvou členů nového VV a pod notářským zápisem. Dále schvaluje předat sekretariát v Opavě, návrh na výši cestovních výdajů - 4 Kč/km a schvaluje termín a místo příštího zasedání VV na Praha, adresa sekretariátu, 5. 4. 2007

Pro potřeby tisku zpracoval dne 9. dubna 2007 z pověření VV František Porteš

Generální partner

Vyhledávání

Mediální partneři


Muscle & FitnessČasopis pro fitness a zdravý životní styl. Aktuální zpravodajství ze světa fitness.


Svět kulturistikyInformace a rady týkající se tréninku a správné výživy. Zde najdete aktuální číslo.


Ronnie.czZpravodajství a sportovní obchod. Spalovače tuků, proteiny a další sportovní výživa.

 
© 2021 • RSS
  Kalendáře soutěží Informace svazu Kontakty