Svaz kulturistiky a fitness ČR Svaz kulturistiky a fitness ČR
Úvodní stránka
Informace svazu
Kalendář soutěží
Střední školy
Stanovy a pravidla
Formuláře svazu
Výkonný výbor
Rozhodčí
Trenéři
Odborné komise
Oddíly a kluby
Reprezentace
Antidoping
Odkazy


Extrifit - generální partner Svazu kulturistiky a fitness České republiky. Oficiální stránky Extrifit a výhradní prodejce Extrifit pro ČR.
SVAZ KULTURISTIKY A FITNESS ČESKÉ REPUBLIKY

Valná hromada SKFČR pro rok 2019
- kompletní přehled informací

Článek vydán 09. 08. 2019 - Informace svazu - zhlédnutí: 458

V sobotu 24. srpna 2019 se v Praze uskuteční řádná Valná hromada Svazu kulturistiky a fitness České republiky. Tu se rozhodl Výkonný výbor svolat z důvodu potřebných změn stanov naše spolku - bližší vysvětlení i návrhy změn stanov najdete v článcích na webu SKFČR v následujících dnech. Valná hromada není volební. Pozvánku na Valnou hromadu najdete v tomto článku.

Důležité upozornění: podle platných stanov je řádná Valná hromada usnášeníschopná pouze tehdy, pokud bude přítomna alespoň polovina členů, což znamená ne méně než 254 zástupců oddílů. V případě, že se takový počet zástupců 24. srpna 2019 nesejde, bude Valná hromada bezprostředně po zahájení a kontrole usnášeníschopnosti ukončena. Následně bude svolána tzv. náhradní Valná hromada, která je již usnášeníschopná za přítomnosti jakéhokoliv počtu členů. Její předpokládaný termín je v sobotu 28. září 2019.

Pro doplnění dodejme, že na řádné Valné hromadě v roce 2018 se sešlo 17 delegátů a Valná hromada byla několik minut po zahájení ukončena. Následně byla svolána náhradní Valná hromada na jiný termín, na ní se sešlo již 214 delegátů a VH se již samozřejmě konala.


Článek níže bude postupně doplňován a aktualizován. Poslední aktualizace:
- doplněn návrh nového znění stanov (9. 8. 2019)
- doplněny další dokumenty (delegační list, plná moc, jednací řád)


Základní informace k řádné Valné hromadě

  • Den konání: sobota, 24. srpna 2019 od 10:00 (prezentace od 9:30 do 10:00)
  • Místo konání: Hector Sport Centrum, Malešická 655/59c, Praha 10 - Malešice.
  • Řídící VH: Ludmila Čížová

Pro upřesnění jakýchkoliv otázek k Valné hromadě, prosíme, kontaktujte sekretariát.

Organizační pokyny

Jak bylo zmíněno výše, Valná hromada bude usnášeníschopná pouze pokud se sejde nadpoloviční počet zástupců oddílů.

  • prezentace delegátů bude probíhat v den konání od 9:30 do 10:00
  • začátek Valné hromady byl stanoven na 10:00
  • stravování není zajištěno
  • náklady na účast se neproplácí

Při prezentaci delegátů bude přísně dbáno na dodržování stanov Svazu kulturistiky a fitness České republiky v otázkách oprávněné účasti na jednání. Věnujte, prosíme, zvýšenou pozornost vyplnění delegačních listů (potřebný formulář bude ke stažení na této stránce níže). S výjimkou řádně prezentovaných delegátů a organizačních pracovníků se mohou VH zúčastnit jenom písemně pozvaní hosté. Písemná pozvání je nutné předložit u prezentace. Každý z účastníků Valné hromady musí předložit při prezentaci občanský průkaz nebo jiný průkaz prokazující totožnost.

Důležité dokumenty a odkazy

Odkazy: (průběžně doplňovány)

Dokumenty ke stažení:

Generální partner

Vyhledávání

Mediální partneři


Muscle & FitnessČasopis pro fitness a zdravý životní styl. Aktuální zpravodajství ze světa fitness.


Svět kulturistikyInformace a rady týkající se tréninku a správné výživy. Zde najdete aktuální číslo.


Ronnie.czZpravodajství a sportovní obchod. Spalovače tuků, proteiny a další sportovní výživa.

 
© 2019 • RSS
  Kalendáře soutěží Informace svazu Kontakty