Svaz kulturistiky a fitness ČR Svaz kulturistiky a fitness ČR
Úvodní stránka
Informace svazu
Kalendář soutěží
Střední školy
Stanovy a pravidla
Formuláře svazu
Výkonný výbor
Rozhodčí
Trenéři
Odborné komise
Oddíly a kluby
Reprezentace
Antidoping
Odkazy


Extrifit - generální partner Svazu kulturistiky a fitness České republiky. Oficiální stránky Extrifit a výhradní prodejce Extrifit pro ČR.
SVAZ KULTURISTIKY A FITNESS ČESKÉ REPUBLIKY

Pozvánka na Valnou hromadu Svazu kulturistiky a fitness České republiky

Článek vydán 02. 08. 2019 - Informace svazu - zhlédnutí: 1933

V Praze 2. srpna 2019

Věc: Pozvánka na Valnou hromadu Svazu kulturistiky a fitness České republiky

Výkonný výbor spolku Svaz kulturistiky a fitness České republiky, z. s. (dále jen SKFČR) tímto v souladu s platnými stanovami svolává řádnou Valnou hromadu (dále jen VH), která se bude konat v sobotu 24. srpna 2019 od 10:00 v sále sportovního centra Hector Sport Centrum na adrese Malešická 655/59c, Praha 10 - Malešice.

Program VH je následující:

  • 1) Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti
  • 2) Schválení jednacího řádu
  • 3) Volba orgánů valné hromady
  • 4) Zprávy zástupců jednotlivých komisí
  • 5) Změny stanov SKFČR
  • 6) Diskuse
  • 7) Závěr

Každý subjekt registrovaný v SKFČR může vyslat na VH jednoho delegáta. Každý delegát může zastupovat pouze jeden subjekt. Každý delegát se u prezentace prokáže řádně vyplněným delegačním listem (formulář ke stažení na www.skfcr.cz/vh2019), který je potvrzen osobou oprávněnou za oddíl jednat, vše v souladu s platným zněním stanov SKFČR a s obecně závaznými právními předpisy.

Prezentace delegátů na VH bude probíhat v den konání od 9:30. Pozor, podle platných stanov je VH usnášeníschopná, je-li přítomna alespoň polovina členů. Nesejde-li se VH v usnášeníschopném počtu v čase určeném na pozvánce (10:00), bude VH ukončena a do 15 dnů bude oznámeno konání náhradního zasedání Valné hromady (které bude dle stanov usnášeníschopné za přítomnosti libovolného počtu členů; náhradní VH se musí konat do 6 týdnů ode dne konání řádné VH). Cestovní náklady se neproplácí. Všechny podklady pro VH jsou nebo budou v souladu se stanovami zveřejněny na www.skfcr.cz/vh2019. Každý z účastníků VH musí předložit při prezentaci občanský průkaz nebo jiný průkaz prokazující totožnost.

Výkonný výbor Svazu kulturistiky a fitness České republiky, z. s.

Generální partner

Vyhledávání

Mediální partneři


Muscle & FitnessČasopis pro fitness a zdravý životní styl. Aktuální zpravodajství ze světa fitness.


Svět kulturistikyInformace a rady týkající se tréninku a správné výživy. Zde najdete aktuální číslo.


Ronnie.czZpravodajství a sportovní obchod. Spalovače tuků, proteiny a další sportovní výživa.

 
© 2024 • RSS
  Kalendáře soutěží Informace svazu Kontakty