Svaz kulturistiky a fitness ČR Svaz kulturistiky a fitness ČR
Úvodní stránka
Informace svazu
Kalendář soutěží
Střední školy
Stanovy a pravidla
Formuláře svazu
Výkonný výbor
Rozhodčí
Trenéři
Odborné komise
Oddíly a kluby
Reprezentace
Antidoping
Odkazy


Extrifit - generální partner Svazu kulturistiky a fitness České republiky. Oficiální stránky Extrifit a výhradní prodejce Extrifit pro ČR.
SVAZ KULTURISTIKY A FITNESS ČESKÉ REPUBLIKY

Návrh na změny stanov SKFČR pro Valnou hromadu 2019

Článek vydán 09. 08. 2019 - Informace svazu - zhlédnutí: 1821

Svaz kulturistiky a fitness České republiky měnil své stanovy naposledy v roce 2015. Nyní s ohledem na potřebu vyplývající z aktuálních požadavků Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) ve vztahu k evidenci členské základny, ale i s ohledem na stav nepřidělení státních dotací našemu spolku, navrhuje Valné hromadě přijetí změn ve stanovách SKFČR.

Změny lze shrnout do dvou skupin:

  • 1) Změny vztažené k požadavkům MŠMT na evidenci členské základny jednotlivých sportovních svazů. S ohledem na to, že MŠMT vyžaduje nově od sportovních svazů vedení elektronického rejstříku členů, do kterého není možné zanášet některé naše současné členy (především oddíly, které založily fyzické osoby nebo které založily společnosti s ručením omezeným či akciové společnosti), je nutné stanovy upravit tak, aby i členové těchto oddílů byli uznáváni jako členové SKFČR a to při dodržení současné praxe našeho svazu, která je již řadu let neměnná – tzn. že členské oddíly mohou zakládat jak spolky, tak například subjekty provozující fitness centra a to bez ohledu, zda-li mají právní formu např. společnosti s ručením omezeným či se jedná jen o fyzické osoby (typicky trenér, který si zakládá vlastní oddíl).

  • 2) Změny vztažené k členským poplatkům. S ohledem na vysoký počet pozitivních dopingových nálezů sportovců našeho svazu, stejně tak jako na vysoký počet sportovců, kteří aktivně odmítli spolupráci s komisaři Antidopingového výboru České republiky, nebyly Svazu kulturistiky a fitness České republiky přiděleny na letošní rok žádné dotace. Svaz tedy v současnosti hradí veškeré náklady z naspořených rezerv z uplynulých let, z prostředků získaných vlastní činností, ze sponzorských darů, z příjmů z trenérské školy a z příjmů z členských poplatků. Ty byly po dobu mnoha let neměnné, nicméně tento stav je bohužel do budoucna neudržitelný. Proto nové znění stanov navrhuje, v souladu s běžným stavem v jiných sportovních svazech, aby bylo členské příspěvky (doposud 200 Kč pro závodníky ročně, 5000 Kč vstupní poplatek za oddíl, 0 Kč členský poplatek oddílu ročně) možné měnit Výkonným výborem, což by umožnilo odvozovat výši členských příspěvků podle aktuálních potřeb i stavu přidělení či nepřidělení státních dotací v budoucnu i bez svolávání Valných hromad výhradně k tomuto účelu. V této souvislosti jsou ve stanovách nově zmíněny i sankce při nehrazení členských poplatků.

Autorem návrhu změn textu stanov – které si můžete ve formátu PDF stáhnout zde – je Mgr. Michal Odarčenko z advokátní kanceláře Jansta-Kostka. Ten bude přítomen i na Valné hromadě a k jednotlivým změnám může v případě zájmu podat podrobný výklad. Samozřejmě také platí, že v případě, že byste k navrhovanému znění předem potřebovali jakékoliv vysvětlení, můžete se kdykoliv obrátit na sekretariát SKFČR či na zástupce Výkonného výboru.

Generální partner

Vyhledávání

Mediální partneři


Muscle & FitnessČasopis pro fitness a zdravý životní styl. Aktuální zpravodajství ze světa fitness.


Svět kulturistikyInformace a rady týkající se tréninku a správné výživy. Zde najdete aktuální číslo.


Ronnie.czZpravodajství a sportovní obchod. Spalovače tuků, proteiny a další sportovní výživa.

 
© 2024 • RSS
  Kalendáře soutěží Informace svazu Kontakty