Svaz kulturistiky a fitness ČR Svaz kulturistiky a fitness ČR
Úvodní stránka
Informace svazu
Kalendář soutěží
Střední školy
Stanovy a pravidla
Formuláře svazu
Výkonný výbor
Rozhodčí
Trenéři
Odborné komise
Oddíly a kluby
Reprezentace
Antidoping
Odkazy


Extrifit - generální partner Svazu kulturistiky a fitness České republiky. Oficiální stránky Extrifit a výhradní prodejce Extrifit pro ČR.
SVAZ KULTURISTIKY A FITNESS ČESKÉ REPUBLIKY

Zpráva ze zasedání VV - 4/2007

Článek vydán 13. 05. 2007 - Informace svazu - zhlédnutí: 3635

Termín: 05. 04. 2007 (od 12:00)
Přítomni: Zbyněk Janoud, Jiří Patyk, František Porteš, Tomáš Dluhoš, Ludmila Čížová,
Petr Stach, Tereza Machů
Omluveni: Radek Čejka - mimo ČR
Přizváni: Ing. Zdeněk Šaman, Stanislav Mikulenka, Věra Částková

Program a závěry k jednotlivým bodům:

1) schválení programu, zápisu z 1. zasedání

VV schvaluje:

 • program 2. zasedání
 • zápis z 1. zasedání

2) ekonomická komise

VV bere na vědomí:

 • k 05. 04. 2007 je na účtu 685.000 Kč

VV ukládá:

 • dořešit zápočtové listy firmy Nutrend z roku 2005
 • zajistit přehled uhrazených a neuhrazených faktur

3) komise vrcholového sportu

VV bere na vědomí:

 • sdělení Petra Stacha, že se i přes své původní rozhodnutí odstoupit z funkce předsedy KVS rozhodl funkci dočasně zastávat a přijmout z toho vyplývající povinnosti - takto vypomůže do doby, než na toto místo bude možné dosadit vhodného nástupce.
 • zprávu Petra Stacha o jednání se zástupci ADV - platné podmínky monitoringu
 • informaci Petra Stacha o schůzce KVS 11. 04. 2007 - návrhy na pozice státních trenérů
 • informaci o závodnících přihlášených k monitoringu

VV ukládá:

 • ověření podmínek monitoringu 2007
 • sestavit pracovní plán a rozpočet 2007
 • podat návrh na pozici trenéra pro každou kategorii
 • informovat závodníky o podmínkách monitoringu 2007
 • zaslat "Final entry form na ME" do Baku
 • zaslat "Preliminary form" do Tlumenu a Čačaku

VV schvaluje:

 • rozhodnutí, že na mistrovské soutěže do zahraničí pojede trenér, který se závodníky absolvoval soustředění
 • 8 závodníků pro obě skupiny A, B a páry + 2delegáty na ME do Čačaku
 • 8 závodníků + 2 delegáty na ME do Tlumenu
 • sazbu 2 Kč / km pro cestovní náhrady (pouze na 10. 04. 2007)
 • pana Petra Stacha jako styčnou osobu pro styk s ADV, která bude pravidelně předkládat informace VV SKFČR

4) komise talentované mládeže
5) trenérsko-metodická komise
6) komise školské mládeže

VV ukládá:

 • předložit na příští VV návrhy plánu činnosti jednotlivých komisí a rozpočty akcí 2007

II.

7) sportovně-technická komise

VV ukládá:

 • zaslat propozice a smlouvy pořadatelům soutěží Mistrovství Moravy, Čech a ČR mužů
 • připravit a dodat tiskopisy pro rozhodčí na mistrovské soutěže mužů
 • vyjasnit situaci ohledně přestupu Darji Káňové

VV schvaluje:

 • delegáty pro mistrovské soutěže - Morava, Čechy, ČR muži

8) různé

VV ukládá:

 • zveřejnit výtah ze zápisu 2. zasedání pro oficiální stránky SKFČR
 • předat zápis o usnesení z VH včetně originálu a rozeslat VV
 • aktualizovat volební a jednací řád
 • zasílat všechny přihlášky, registrace, soutěže, prodloužení registr. ev. listy, propozice na sekretariát SKFČR, Zámecký okruh 8, 746 01 Opava
 • zajistit výběrové řízení na mobilního operátora
 • oslovit komoru auditorů a uskutečnit výběrové řízení na auditory, kteří provedou forensní audit
 • podat informace o průběhu jednání k forensnímu auditu na dalším VV
 • vyzvat p. Semeráda k předání skladových karet a zbylých doplňků výživy
 • informovat závodníky, že nemohou startovat na soutěžích, které nejsou pořádány pod záštitou IFBB
 • vyměnit zámek v kanceláři sekretariátu Praha dne 06. 04. 2007
 • svolat VH SKFČR s.r.o. a vyzvat jednatele společnosti k předání účetnictví, podkladů SKFČR s.r.o. pod notářským zápisem a za přítomnosti KRK

VV schvaluje:

 • návrh Jiřího Patyka, aby se pan František Porteš stal členem DK jako zástupce VV
 • návrh p. Porteše uskutečnit VH SKFČR s.r.o.
 • den 27. 04. 2007 jako den zasedání VV na M ČR mužů v Orlové
 • schvaluje L.Čížovou, T.Dluhoše, J.Patyka a sekretářku SKFČR jako členy likvidační komise hmotného majetku SKFČR
 • povolení startu Romanu Špačkovi na M ČR mužů pro rok 2007

9) závěr

 • zasedání VV bylo ukončeno v 18:00 za přítomnosti všech členů VV

Pro potřeby tisku zpracoval dne 28. dubna 2007 z pověření VV František Porteš


Generální partner

Vyhledávání

Mediální partneři


Muscle & FitnessČasopis pro fitness a zdravý životní styl. Aktuální zpravodajství ze světa fitness.


Svět kulturistikyInformace a rady týkající se tréninku a správné výživy. Zde najdete aktuální číslo.


Ronnie.czZpravodajství a sportovní obchod. Spalovače tuků, proteiny a další sportovní výživa.

 
© 2024 • RSS
  Kalendáře soutěží Informace svazu Kontakty