Svaz kulturistiky a fitness ČR Svaz kulturistiky a fitness ČR
Úvodní stránka
Informace svazu
Kalendář soutěží
Střední školy
Stanovy a pravidla
Formuláře svazu
Výkonný výbor
Rozhodčí
Trenéři
Odborné komise
Oddíly a kluby
Reprezentace
Antidoping
Odkazy


Extrifit - generální partner Svazu kulturistiky a fitness České republiky. Oficiální stránky Extrifit a výhradní prodejce Extrifit pro ČR.
SVAZ KULTURISTIKY A FITNESS ČESKÉ REPUBLIKY

IFBB Fitness Mania Classic 4
pozvánka a podmínky účasti

Článek vydán 15. 12. 2020 - Informace svazu - zhlédnutí: 2645

Pořadateli byla ve spolupráci se SKFČR ze strany vládních orgánů udělena výjimka pro konání 4. ročníku mezinárodní soutěže IFBB Fitness Mania Classic 4. Soutěž se bude konat v neděli 20. prosince v Kladně. Součástí výjimky je i umožnění ubytování v oficiálním hotelu - Hotel Kladno.

Závodníci se utkají v kategoriích kulturistiky juniorů, mužů a masters, klasické kulturistiky, physique juniorů, mužů a masters, classic physique mužů, bikiny fitness juniorek, žen a masters, bodyfitness a wellness fitness - kompletní propozice zobrazíte zde. Pro absolutní vítěze nebo vítěze kategorií je celkem připraveno 24! profesionálních karet IFBB Elite Pro. Klání se uskuteční v Kulturním domě v Kladně (náměstí Sítná 3127). V současné chvíli je na soutěž přihlášeno 40 českých závodníků. Uzávěrka přihlášek je ve čtvrtek 17. prosince o půlnoci. Přesné startovní listiny očekávejte v pátek.

Soutěže startuje v neděli 10:00 a proběhne bez diváků.

Letošní součástí IFBB Fitness Mania Classic 4 je profesionální mistrovství světa IFBB ELITE PRO MASTER v kategoriích kulturistika mužů, bodyfitness a bikiny fitness žen.


Podmínky startu na IFBB Fitness Mania Classic 4

*** For English scroll down

V tomto okamžiku se, dle nařízení vlády a pravidel, jejichž realizace je pro udělení výjimky povinná, musí každý český účastník akce (sportovec, trenér, pořadatel, fotograf, atd.) prokázat negativním PCR testem nebo antigenním testem na Covid-19 ne starším 48 hodin od odběru biologického vzorku a to v písemné podobě (tzn. odběr může být uskutečněn ve čtvrtek nebo v pátek). Potvrzení ve formě SMS tedy akceptováno nebude. Zahraniční účastníci se musí prokázat pouze negativním PCR testem, který nesmí být starší 72 hodin od odběru biologického vzorku.

Tato povinnost se nevztahuje na osoby, které prokazatelně prodělaly onemocnění COVID-19, nemají klinické známky onemocnění COVID-19, absolvovaly podle platných mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví izolaci ve stanoveném rozsahu z důvodu pozitivního výsledku RT-PCR testu a od prvního pozitivního výsledku RT-PCR testu neuplynulo více než 90 dní. Dále musí organizátor zajistit vstupní filtr do areálu akce (měření teploty a sběr selfreporting formuláře) u všech osob, které vstupují do areálu. Osobě, která nevyplní selfreporting formulář, nebo je ji naměřena teplota vyšší než 37,5 °C bude umožněn vstup pouze se souhlasem lékaře pověřeného organizátorem.


Start conditions at IFBB Fitness Mania Classic 4.

At this point, each czech participant in the event (athlete, coach, organizer, photographer, etc.) must demonstrate a PCR test or antigen test on Covid-19 not older than 48 hours from the collection of the biological sample, in writing (SMS is not enough). Foreign participants must have a PCR test, which must not be older than 72 hours from the collection of the biological sample.

This obligation does not apply to persons who have demonstrably suffered from COVID-19, do not have clinical signs of COVID-19, have undergone isolation to the specified extent due to a positive RT-PCR test and the first positive RT-PCR result according to the valid emergency measures of the Ministry of Health. more than 90 days have elapsed. Furthermore, the organizer must provide an entry filter to the event area (temperature measurement and collection of self-reporting forms) for all persons entering the area. A person who does not fill in the self-reporting form or the measured temperature is higher than 37.5 degrees Celsius will be allowed to enter only with the consent of a doctor authorized by the organizer.


Generální partner

Vyhledávání

Mediální partneři


Muscle & FitnessČasopis pro fitness a zdravý životní styl. Aktuální zpravodajství ze světa fitness.


Svět kulturistikyInformace a rady týkající se tréninku a správné výživy. Zde najdete aktuální číslo.


Ronnie.czZpravodajství a sportovní obchod. Spalovače tuků, proteiny a další sportovní výživa.

 
© 2023 • RSS
  Kalendáře soutěží Informace svazu Kontakty