Svaz kulturistiky a fitness ČR Svaz kulturistiky a fitness ČR
Úvodní stránka
Informace svazu
Kalendář soutěží
Střední školy
Stanovy a pravidla
Formuláře svazu
Výkonný výbor
Rozhodčí
Trenéři
Odborné komise
Oddíly a kluby
Reprezentace
Antidoping
Odkazy


Extrifit - generální partner Svazu kulturistiky a fitness České republiky. Oficiální stránky Extrifit a výhradní prodejce Extrifit pro ČR.
SVAZ KULTURISTIKY A FITNESS ČESKÉ REPUBLIKY

Extrifit pohár ČR - informace

Článek vydán 26. 04. 2021 - Informace svazu - zhlédnutí: 2247

Pořadatel ve spolupráci se SKFČR požádal vládní orgány o udělení výjimky pro konání pohárové soutěže Extrifit pohár ČR. Soutěž je naplánována na sobotu 1. května v Kulturním domě Lorec v Kutné Hoře.

Níže uvádíme podmínky, které jsou nyní zpravidla pro takové akce udělovány:
- každý účastník akce (sportovec, trenér, pořadatel, fotograf, atd.) se musí prokázat negativním PCR testem na Covid-19 ne starším 48 hodin od odběru biologického vzorku a to v písemné podobě
- tato povinnost se nevztahuje na osoby, které prokazatelně prodělaly onemocnění COVID-19, nemají klinické známky onemocnění COVID-19, absolvovaly podle platných mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví izolaci ve stanoveném rozsahu z důvodu pozitivního výsledku RT-PCR testu a od prvního pozitivního výsledku RT-PCR testu neuplynulo více než 90 dní
- organizátor zajistit vstupní filtr do areálu akce (měření teploty a sběr selfreporting formuláře) u všech osob, které vstupují do areálu. Osobě, která nevyplní selfreporting formulář, nebo je ji naměřena teplota vyšší než 37,5 °C bude umožněn vstup pouze se souhlasem lékaře pověřeného organizátorem
- organizátor zajistí nošení prostředků k ochraně dýchacích cest v areálu sportovní akce, tato povinnost se nevztahuje na závodníky na pódiu, k ochraně dýchacích cest bude použit respirátor minimálně třídy FFP2 nebo KN95
- soutěž bude bez přítomnosti diváků

Pořadatel a SKFČR bedlivě sledují vývoj situace v ČR a po oficiálním vyjádření z ministerstva o schválení/neschválení soutěže vás budeme ihned informat o závazných pravidlech, jejichž realizace je pro udělení výjimky povinná.

Generální partner

Vyhledávání

Mediální partneři


Muscle & FitnessČasopis pro fitness a zdravý životní styl. Aktuální zpravodajství ze světa fitness.


Svět kulturistikyInformace a rady týkající se tréninku a správné výživy. Zde najdete aktuální číslo.


Ronnie.czZpravodajství a sportovní obchod. Spalovače tuků, proteiny a další sportovní výživa.

 
© 2024 • RSS
  Kalendáře soutěží Informace svazu Kontakty