Svaz kulturistiky a fitness ČR Svaz kulturistiky a fitness ČR
Úvodní stránka
Informace svazu
Kalendář soutěží
Střední školy
Stanovy a pravidla
Formuláře svazu
Výkonný výbor
Rozhodčí
Trenéři
Odborné komise
Oddíly a kluby
Reprezentace
Antidoping
Odkazy


Extrifit - generální partner Svazu kulturistiky a fitness České republiky. Oficiální stránky Extrifit a výhradní prodejce Extrifit pro ČR.
SVAZ KULTURISTIKY A FITNESS ČESKÉ REPUBLIKY

Extrifit pohár ČR - výjimka udělena

Článek vydán 29. 04. 2021 - Informace svazu - zhlédnutí: 1410

Pořadateli byla ve spolupráci se SKFČR ze strany vládních orgánů udělena výjimka pro konání pohárové soutěže Extrifit pohár ČR. Soutěž se koná v sobotu 1. května v Kulturním domě Lorec v Kutné Hoře.

Níže uvádíme závazné hygienicko-protiepidemické podmínky pro konání této akce:

  • organizátor zajistí vstupní filtr do areálu konání sportovní akce (změření teploty a sběr selfreporting formuláře) u všech osob, které vstupují do areálu konání akce, osobě, která nevyplní selfreporting formulář, nebo jí je naměřena teplota vyšší než 37,5 st. C, bude umožněn vstup pouze se souhlasem lékaře pověřeného organizátorem
  • ukládá se povinnost všem osobám přítomným v době konání sportovní akce v areálu konání této akce potvrdit nepřítomnost klinických známek infekčního onemocnění prostřednictvím selfreporting formuláře. Tento formulář bude pro účely případné kontroly ze strany orgánu ochrany veřejného zdraví k dispozici u lékaře v případě závodníků a realizačních týmů, či u osoby pověřené organizátorem v případě ostatních osob přítomných v areálu konání sportovní akce
  • všichni sportovci, členové realizačních týmů a všechny ostatní přítomné osoby (dále jen „povinná osoba") jsou povinni absolvovat vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 metodou RT-PCR před sportovní akcí, výsledek tohoto testu musí být k dispozici nejpozději před vstupem povinné osoby do areálu konání sportovní akce, a nesmí být v době zahájení sportovní akce starší 48 hodin od odběru biologického vzorku, tato povinnost se nevztahuje na povinné osoby, které prokazatelně prodělaly onemocnění COVID-19, nemají klinické známky onemocnění COVID-19, absolvovaly podle platných mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví izolaci ve stanoveném rozsahu z důvodu pozitivního výsledku RT-PCR testu a od prvního pozitivního výsledku RT-PCR testu neuplynulo více než 90 dní
  • organizátor zajistí nošení prostředků k ochraně dýchacích cest v areálu sportovní akce, tato povinnost se nevztahuje na závodníky a rozhodčí v průběhu závodu a v době použití sprch, k ochraně dýchacích cest bude použit respirátor minimálně třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu
  • organizátor zajistí, aby maximální počet všech přítomných v místě konání sportovní akce nepřesáhl 300 osob
  • organizátor zajistí nepřítomnost diváků v hledišti po dobu konání sportovní akce
Generální partner

Vyhledávání

Mediální partneři


Muscle & FitnessČasopis pro fitness a zdravý životní styl. Aktuální zpravodajství ze světa fitness.


Svět kulturistikyInformace a rady týkající se tréninku a správné výživy. Zde najdete aktuální číslo.


Ronnie.czZpravodajství a sportovní obchod. Spalovače tuků, proteiny a další sportovní výživa.

 
© 2023 • RSS
  Kalendáře soutěží Informace svazu Kontakty