Svaz kulturistiky a fitness ČR Svaz kulturistiky a fitness ČR
Úvodní stránka
Informace svazu
Kalendář soutěží
Střední školy
Stanovy a pravidla
Formuláře svazu
Výkonný výbor
Rozhodčí
Trenéři
Odborné komise
Oddíly a kluby
Reprezentace
Antidoping
Odkazy


Extrifit - generální partner Svazu kulturistiky a fitness České republiky. Oficiální stránky Extrifit a výhradní prodejce Extrifit pro ČR.
SVAZ KULTURISTIKY A FITNESS ČESKÉ REPUBLIKY

NSA - dotační výzvy

Článek vydán 12. 08. 2022 - Informace svazu - zhlédnutí: 1669

Národní sportovní agentura - dotační výzvy

Výzva Provoz a údržba 2022

V rámci dotační výzvy „Provoz a údržba“ mohou sportoviště využít dotaci na energie související s provozem daného sportovního zařízení, vodné a stočné, sportovní materiál (včetně např. dezinfekce) nebo na provozní náklady, které jsou nezbytné pro zajištění provozu (například bezpečnostní ochranu sportovního zařízení). Oprávněným žadatelem je spolek (nebo pobočný spolek), který je zapsaný v Rejstříku sportu a eviduje v něm provozované sportovní zařízení. Zároveň žadatel musí být bezúhonnou osobou a nesmí mít žádný dluh u státních orgánů jako je například Finanční správa České republiky.

 • DATUM VYHLÁŠENÍ VÝZVY: 28.7. 2022
 • ZAHÁJENÍ PŘÍJMU ŽÁDOSTÍ: 1. 8. 2022 od 12:00 hod.
 • UKONČENÍ PŘÍJMU ŽÁDOSTÍ: 31. 8. 2022 do 12:00 hod.
 • ALOKACE: 385 mil.
 • TYP VÝZVY: Jedná se o kolovou nesoutěžní Výzvu.
 • Národní sportovní agentura zveřejňuje tuto Výzvu 13/2022 Provoz a údržba 2022. Dotace dle této Výzvy jsou poskytované na základě ustanovení § 6b odst. 1 písm. a) zákona č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů a za dodržení podmínek zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.Dotace poskytnutá v rámci této Výzvy se vztahuje na období 1.1.2022 – 31.12.2022. Datum 31.12.2022 je termínem, kdy musí být naplněn účel dotace.
 • WEB: Výzva Provoz a údržba 2022

Výzva Můj Klub 2022 - 2. kolo

Dotační výzva Můj klub svým zaměřením a výší poskytované celkové podpory, je největší dotační výzvou na podporu rozvoje sportu pro sportovní organizace zaměřených na pravidelné sportování dětí a mládeže v České republice.
Lhůta pro podání žádostí do výzvy Můj klub 2022 – 2. kolo je do 12. září 2022 do 12:00. Podmínky a znění Výzvy naleznou zájemci již nyní na stránkách www.agenturasport.cz. „2. kolo Výzvy Můj klub 2022 umožňuje podat žádost všem klubům, které nepodaly žádost ve Výzvě Můj klub 2022, pokusily se podat žádost, avšak pro nesplnění základních náležitostí se mělo za to, že žádost nebyla podána (NSA je o tom vyrozuměla), jejich žádost byla usnesením zastavena pro opožděné podání nebo proto, že na žádosti chyběl podpis“ vysvětluje předseda Národní sportovní agentury Filip Neusser.

 • DATUM VYHLÁŠENÍ VÝZVY: 8. 8. 2022
 • ZAHÁJENÍ PŘÍJMU ŽÁDOSTÍ: 11. 8. 2022 od 12:00 hod.
 • UKONČENÍ PŘÍJMU ŽÁDOSTÍ: 12. 9. 2022 do 12:00 hod.
 • ALOKACE: 65 mil. Kč
 • TYP VÝZVY: Jedná se o kolovou nesoutěžní Výzvu.
 • Národní sportovní agentura zveřejňuje tuto Výzvu 14/2022 Můj klub 2022 – 2. kolo, č. j.: NSA-0058/2020/A/121.
 • Dotace dle této Výzvy jsou poskytované na základě ustanovení § 6b odst. 1 písm. a) zákona č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o podpoře sportu“), a za dodržení podmínek zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „rozpočtová pravidla“), a zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.
  Dotace poskytnutá v rámci této Výzvy se vztahuje na období 1.1.2022 – 31.12.2022. Datum 31.12.2022 je termínem, kdy musí být naplněn účel dotace.
  Národní sportovní agentura zveřejňuje Výzvu MŮJ KLUB 2022 – 2. kolo. Výzva je zaměřena na podporu sportovních klubů, tělovýchovných a tělocvičných jednot, které se věnují sportování dětí a mládeže od 3 do 20 let.
 • WEB: Výzva Můj Klub 2022 - 2. kolo

Podpora sportovních organizací svazového charakteru 2022 - 2. kolo

 • DATUM VYHLÁŠENÍ VÝZVY: 12. 8. 2022
 • ZAHÁJENÍ PŘÍJMU ŽÁDOSTÍ: 16. 8. 2022 od 12:00 hod.
 • UKONČENÍ PŘÍJMU ŽÁDOSTÍ: 15. 9. 2022 do 12:00 hod.
 • ALOKACE: 177 140 434 Kč
 • TYP VÝZVY: Jedná se o průběžnou nesoutěžní Výzvu.
 • Národní sportovní agentura zveřejňuje tuto Výzvu 16/2022 Podpora sportovních organizací svazového charakteru 2022.
  Dotace dle této Výzvy jsou poskytované na základě ustanovení § 6b odst. 1 písm. a) zákona č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů a za dodržení podmínek zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.
  Dotace poskytnutá v rámci této Výzvy se vztahuje na období 1.1.2022 – 31.12.2022. Datum 31.12.2022 je termínem, kdy musí být naplněn účel dotace.
 • WEB: Podpora sportovních organizací svazového charakteru 2022 - 2. kolo

Případné dotazy lze směřovat na email: dotace@agenturasport.cz nebo na tel.: +420 704 857 111.

Generální partner

Vyhledávání

Mediální partneři


Muscle & FitnessČasopis pro fitness a zdravý životní styl. Aktuální zpravodajství ze světa fitness.


Svět kulturistikyInformace a rady týkající se tréninku a správné výživy. Zde najdete aktuální číslo.


Ronnie.czZpravodajství a sportovní obchod. Spalovače tuků, proteiny a další sportovní výživa.

 
© 2023 • RSS
  Kalendáře soutěží Informace svazu Kontakty