Svaz kulturistiky a fitness ČR Svaz kulturistiky a fitness ČR
Úvodní stránka
Informace svazu
Kalendář soutěží
Střední školy
Stanovy a pravidla
Formuláře svazu
Výkonný výbor
Rozhodčí
Trenéři
Odborné komise
Oddíly a kluby
Reprezentace
Antidoping
Odkazy


Extrifit - generální partner Svazu kulturistiky a fitness České republiky. Oficiální stránky Extrifit a výhradní prodejce Extrifit pro ČR.
SVAZ KULTURISTIKY A FITNESS ČESKÉ REPUBLIKY

Svolání náhradní Valné hromady
Svazu kulturistiky a fitness České republiky

Článek vydán 06. 03. 2023 - Informace svazu - zhlédnutí: 712

V Praze 6. března 2023

Věc: Svolání náhradní Valné hromady Svazu kulturistiky a fitness České republiky

Výkonný výbor spolku Svaz kulturistiky a fitness České republiky, z. s. (dále jen SKFČR) tímto v souladu s platnými stanovami svolává náhradní Valnou hromadu (dále jen VH), která se bude konat v sobotu 18. března 2023 od 10:00 v Grandballroomu v hotelu Hilton, Pobřežní 1, Praha.

Program VH je následující:

  • 1) Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti
  • 2) Schválení jednacího řádu a volebního řádu
  • 3) Volba orgánů valné hromady
  • 4) Zprávy předsedy SKFČR a předsedů jednotlivých komisí
  • 5) Zpráva o hospodaření Svazu
  • 6) Odvolání předsedkyně ekonomické komise
  • 7) Dovolba členů Výkonného výboru a člena Disciplinární komise
  • 8) Diskuse
  • 9) Závěr

Každý subjekt registrovaný v SKFČR může vyslat na VH jednoho delegáta. Každý delegát může zastupovat pouze jeden subjekt. Každý delegát se u prezentace prokáže řádně vyplněným delegačním listem (formulář je ke stažení na www.skfcr.cz/vh2023), který je potvrzen osobou oprávněnou za oddíl jednat, vše v souladu s platným zněním stanov SKFČR a s obecně závaznými právními předpisy.

Prezentace delegátů na VH bude probíhat v den konání od 09:30 do 10:00 hod.Podle platných stanov je náhradní VH usnášeníschopná, je-li přítomen jakýkoliv počet členů. Cestovní náklady se neproplácí. Pro delegáty bude zajištěno drobné občerstvení. Všechny podklady pro VH jsou v souladu se stanovami zveřejněny na www.skfcr.cz/vh2023. Každý z účastníků VH musí předložit při prezentaci občanský průkaz nebo jiný průkaz prokazující totožnost.

Výkonný výbor Svazu kulturistiky a fitness České republiky, z. s.

Generální partner

Vyhledávání

Mediální partneři


Muscle & FitnessČasopis pro fitness a zdravý životní styl. Aktuální zpravodajství ze světa fitness.


Svět kulturistikyInformace a rady týkající se tréninku a správné výživy. Zde najdete aktuální číslo.


Ronnie.czZpravodajství a sportovní obchod. Spalovače tuků, proteiny a další sportovní výživa.

 
© 2024 • RSS
  Kalendáře soutěží Informace svazu Kontakty