Svaz kulturistiky a fitness ČR Svaz kulturistiky a fitness ČR
Úvodní stránka
Informace svazu
Kalendář soutěží
Střední školy
Stanovy a pravidla
Formuláře svazu
Výkonný výbor
Rozhodčí
Trenéři
Odborné komise
Oddíly a kluby
Reprezentace
Antidoping
Odkazy


Extrifit - generální partner Svazu kulturistiky a fitness České republiky. Oficiální stránky Extrifit a výhradní prodejce Extrifit pro ČR.
SVAZ KULTURISTIKY A FITNESS ČESKÉ REPUBLIKY

Vyjádření KRK SKFČR o.s. k žádosti o svolání mimořádné VH SKFČR o.s.

Článek vydán 21. 08. 2007 - Informace svazu - zhlédnutí: 3995

Blansko, 15. 8. 2007

Věc: Vyjádření KRK SKFČR o.s. k žádosti o svolání mimořádné VH SKFČR o.s.

Dne 17. 3. 2007 proběhla v Praze volební VH SKFČR o.s..

V následujících dnech (23. 3. – 5. 4. 2007) byly doručeny na adresu KRK SKFČR o.s. dopisy členů SKFČR o.s. (celkem 22 subjektů) s žádostí o svolání mimořádné VH SKFČR o.s.

Jako důvod bylo uvedeno:

„Volba členů výkonného výboru Svazu kulturistiky a fitness o.s., a to jmenovitě Františka Porteše, Jiřího Patyka, Tomáše Dluhoše, Petra Stacha, Radka Čejky a Ludmily Čížové je neplatná.“

Dne 8. 4. 2007 byla rozeslána všem žadatelům odpověď KRK:

 • po převzetí kanceláře SKFČR o.s. novým VV byla doručena pošta, adresovaná KRK SKFČR o.s.,
 • s doručenými žádostmi o svolání mimořádné VH byl seznámen VV,
 • byla požádána o vyjádření volební komise, která organizovala, vyhodnocovala a vyhlašovala výsledek napadených voleb,
 • s postupem při řešení žádosti byli seznámeni žadatelé, VV SKFČR o.s., ČSTV, MV ČR, MŠ ČR.

V následujícím období byly vráceny zpět jako nedoručitelné odpovědi žadatelům (SKP SEMI Praha, Polská 1; SEMI Praha s. r. o., Polská 1; AG SEMI Praha, Polská 1 – všechny zastoupené panem Vladimírem Semerádem; Cardiofitness spol. s. r. o., Praha, Na Poříčí 1051/40 – zastoupená panem Karlem Tuháčkem) a odpovědi tří z pěti členů volební komise (jeden odstoupil v průběhu VH). 1. odpověď doručena 20. 4. 2007, Ing. V. Bárta, Nový Jičín – předseda volební komise. 2. odpověď doručena 23. 4. 2007, J. Sukup, Plzeň – člen volební komise. 3. odpověď doručena 15. 4. 2007 , J. Sacký, Frýdek Místek – člen volební komise. Většinové stanovisko volební komise je vyjádřeno vyčerpávajícím dopisem předsedy Ing. V. Bárty.

Z vyjádření a záznamu průběhu VH vyplývá:

Bylo odevzdáno 141 volebních lístků, z toho 139 platných.

Navržení kandidáti obdrželi:

 • prezident SKFČR o.s.
  • Z. Janoud – 89
  • F. Dolíhal – 47
  • L. Boháčková – 5
 • ekonom SKFČR o.s.
  • J. Patyk – 67
  • L. Křápek – 65
 • komise vrcholového sportu
  • P. Stach – 72
  • R. Vrábel – 69
 • sportovně-technická komise
  • R. Čejka – 79
  • A. Podškubka – 38
  • F. Dolíhal – 22
 • technicko-metodická komise
  • F. Porteš – 81
  • R. Lukáš – 42
 • komise talentované mládeže
  • L. Čížová – 60
  • J. Sacký – 55
 • komise školské mládeže
  • T. Dluhoš – 60
  • F. Ecler – 57

Kandidáti, uvedení na prvním místě byli vyhlášeni jako zvolení.

Volební komise vycházela ze stanoviska VH o většinovém rozhodnutí o přijetí návrhu, z aktuálního počtu přítomných delegátů v okamžiku hlasování. Předložený volební řád blokoval volbu kandidátů, kteří nedosáhli v prvním kole nadpoloviční většinu platných hlasů stejným pravidlem v kole druhém.

Vzhledem k tomu, že platnost volby čtyřech členů VV, vč. prezidenta SKFČR o.s., KRK a DK, t.j. celkem 11 volených členů orgánů SKFČR o.s je nepochybná, KRK navrhuje VV SKFČR o.s.:

 • nesvolávat mimořádnou VH SKFČR o.s.,
 • aktualizovat stav řádných členů SKFČR o.s.,
 • předložit k diskusi, připomínkám, změnám a doplnění volební a jednací řád VH členům SKFČR o.s.,
 • v co nejkratším termínu svolat řádnou VH SKFČR o.s. (ve vazbě na finanční ukončení roku 2007, ukončení auditu hospodaření SKFČR o.s. a SKFČR s. r. o.),
 • do programu VH SKFČR o.s. zařadit doplňovací volbu do funkcí zpochybněných členů VV, podle nového volebního řádu (návrh KRK: při nezvolení v prvním kole nadpoloviční většinou platných hlasů, postupují do druhého kola kandidáti s nejvyšším počtem hlasů, ve druhém kole je zvolen ten, který dosáhne většinu platných hlasů),
 • do konání řádné VH se řítit usnesením VH ze 17. 3. 07

Zdůvodnění:

Podle platných Stanov SKFČR o.s. je povinen VV svolat mimořádnou VH SKFČR o.s. na základě žádosti třetiny řádných členů SKFČR o.s. nebo na žádost KRK SKFČR o.s. Žadatelé o svolání mimořádné VH vycházejí ze znění volebního řádu, podle kterého je zvolen ten kandidát, který obdrží v prvním kole voleb nadpoloviční většinu platných hlasů. V opačném případě postupují do druhého kola dva kandidáti s nejvyšším počtem hlasů a zvolen je ten, který dosáhne opět nadpoloviční většiny platných hlasů. Při kandidatuře dvou kandidátů na volenou funkci, nezvolení většinou hlasů v prvním kole, by výsledek voleb druhého kola opakoval výsledek prvního kola. Při aplikaci stížnosti na neplatnost volby, z důvodu neobdržení nadpoloviční většiny platných hlasů (70), je zpochybněna volba členů VV: J. Patyk – 67, L. Čížová – 60, T. Dluhoš – 60.

Vzhledem k napadení platnosti volby tří kandidátů ze 14 volených funkcí se nejeví jako průchodné paralyzovat činnost VV žádostí o svolání mimořádné VH. Nicméně je žádoucí, aby i napadené mandáty tří členů VV byly doplňovací volbou, podle nového volebního řádu prohlášeny za nezpochybnitelné.

S pozdravem

Ing. Zdeněk Šaman
Předseda KRK SKFČR o.s.

Na vědomí:

 • VV SKFČR o.s.
 • ČSTV
 • MV ČR
 • MŠ ČR
Generální partner

Vyhledávání

Mediální partneři


Muscle & FitnessČasopis pro fitness a zdravý životní styl. Aktuální zpravodajství ze světa fitness.


Svět kulturistikyInformace a rady týkající se tréninku a správné výživy. Zde najdete aktuální číslo.


Ronnie.czZpravodajství a sportovní obchod. Spalovače tuků, proteiny a další sportovní výživa.

 
© 2023 • RSS
  Kalendáře soutěží Informace svazu Kontakty