Svaz kulturistiky a fitness ČR Svaz kulturistiky a fitness ČR
Úvodní stránka
Informace svazu
Kalendář soutěží
Střední školy
Stanovy a pravidla
Formuláře svazu
Výkonný výbor
Rozhodčí
Trenéři
Odborné komise
Oddíly a kluby
Reprezentace
Antidoping
Odkazy


Extrifit - generální partner Svazu kulturistiky a fitness České republiky. Oficiální stránky Extrifit a výhradní prodejce Extrifit pro ČR.
SVAZ KULTURISTIKY A FITNESS ČESKÉ REPUBLIKY

Prohlášení VV SKFČR o. s.

Článek vydán 07. 12. 2007 - Informace svazu - zhlédnutí: 3641

Vzhledem k tomu, že se neustále na určitých soukromých, internetových stránkách objevují nepravdivé a zkreslené informace, rozhodl se Výkonný výbor SKFČR o. s. vydat prohlášení pro celou členskou základnu a uvést tak věci na pravou míru.

Je již tradicí, že VV ze svých zasedání vydává zápisy na oficiálních svazových internetových stránkách. Z těch zřetelně vyplývá, že informace na zmíněných soukromých stránkách od tzv. Iniciativy, pod kterou je podepsaná skupina osob, která neustále vytváří překážky k činnosti nově zvolenému VV, jsou téměř ve všech směrech nepravdivé a cíleně zkreslené. Jedinou pravdou je, že opravdu „neznámá“ osoba (pravděpodobně Ing. Lubomír Křápek) převedla bez jakéhokoliv mandátu, bez schválení VV a bez vědomí prezidenta SKFČR částku 912.000 Kč z bankovního účtu SKFČR s.r.o. neznámo kam.

Skutečnost je taková, že Ing. Křápek byl odvolán z funkce jednatele SKFČR s.r.o. dne 8. 8. 2007 na Mimořádném zasedání VV pro naprostou nespolupráci se členy VV, zejména prezidentem a ekonomem SKFČR. Následně byl schválen Výkonným výborem za jednatele František Porteš. Den vzniku jeho funkce byl oficiálně stanoven, na výpisu z OR, 12. 10. 2007. Z nepochopitelných důvodů (pravděpodobně za pomoci již zmíněné skupiny) byl zapsán na Obchodním rejstříku teprve až dnem 26. 11. 2007.

Z výpisu z účtu SKFČR s.r.o. vyplývá, že dne 19. 10. 2007 byla převedena částka 900.000 Kč a následně dalších 12.000 Kč na neznámé účty. Je naprosto jasné, že nikdo jiný než výkonným výborem schválený František Porteš neměl mandát, aby manipuloval s finančními prostředky SKFČR s.r.o.

Prezidentovi SKFČR ani Výkonnému výboru nebylo následně nikým měsíc a půl oznámeno, kde se tyto prostředky nacházejí, ani nebylo uvedeno, na základě čeho byly převedeny a proč. Ze zákona vyplývá, že v takovém případě musí majitel společnosti – Svaz kulturistiky a fitness ČR – podat trestní oznámení. Výkonný výbor po poradě s právním zástupcem rozhodl o podání tohoto trestního oznámení na neznámého pachatele. Souběžně s tím vyzval nový jednatel SKFČR s.r.o. bývalého jednatele Ing. Lubomíra Křápka, aby do tří dnů předal veškeré materiály týkající se SKFČR s.r.o. včetně předání smlouvy o neoprávněném převodu finančních prostředků plus ostatní náležitosti z toho vyplývající.

Všem členům SKFČR o.s., kteří mají zájem na dobrém chodu SKFČR, oznamujeme:

  • Od počátku našeho zvolení jsme měli snahu uklidnit stav, který nastal rozchodem bývalých funkcionářů VV SKFČR o.s.
  • Až do dnešního dne jsme nezveřejňovali žádné „podivné“ postupy některých členů svazu. Jako jejich příklad nyní uvádíme např. dodnes nepředaný rozpočet SKFČR, slíbený na Valné hromadě Ing. Minaříkem, případně, i přes mnohé výzvy, nepředání žádných dokumentů, razítek a ani klíčů od sekretariátu v Praze bývalými předsedy komisí minulého VV: jmenovitě Ing. Minaříkem (ekonomická komise), Robertem Lukášem (komise trenérsko-metodická) a Vladimírem Semerádem (komise STK).
  • Z našeho hlediska je jasné, že se jedná o skupinu lidí, kteří neúspěšně kandidovali na poslední Valné hromadě (Ing. Lubomír Křápek, Ing. Libor Minařík, Vladimír Semerád, Pavel Havel, Karel Tuháček, Jaroslav Neužil, Ludvík Pokorný, Robert Lukáš, Petr Stach a Jakub Sacký) a kteří se nyní snaží o naprostou dezorientaci svazu. Mimo výše uvedené, někteří z těchto lidí do dnešního dne nevyúčtovali velmi značné finanční zálohy, které na sebe mají napsány.
  • VV SKFČR o.s. se snaží maximálním způsobem plnit usnesení z Valné hromady, proto také jedná s věřiteli našeho svazu. Na základě právního rozboru všech tzv. zpochybněných faktur se jednoznačně došlo k závěru, proplatit částečně faktury, na které mají věřitelé právo a dohodnout s nimi další postupy splácení, abychom zamezili dalším penále a hrozbě vyhlášení konkurzu.
  • Díky tzv. Iniciativě, tzn. skupině zmíněných lidí, dochází k obrovským ztrátám ve smyslu omezení další spolupráce těchto a také jiných partnerů. Tyto ztráty jsou řádově v milionech českých korun. Zde stojí za zmínku, že díky neoprávněnému odčerpání peněz ze SKFČR s.r.o. byl velmi vážně ohrožen výjezd reprezentantů na Mistrovství světa juniorů a masters, na který byly členy Výkonného výboru zajištěny potřebné finanční prostředky díky partnerům svazu (Nutrend, Uncle Sam) skutečně na poslední chvíli.
  • Výkonný výbor se rozhodl pro zveřejnění těchto i dalších překážek v naší práci, protože lidé v uvedené skupině chtějí manipulovat s členskou základnou a veřejností a účelově jim předkládají nepravdy. Vašemu zvážení necháváme otázku, proč tito lidé nejsou po celý rok vidět na soutěžích, proč nepřipravují závodníky či nepracují s mládeží a proč je jedinou jejich aktivitou podrývání práce ostatních, kteří činnosti svazu věnují obrovské množství času.
  • Naší snahou bylo od počátku udržet chod svazu v řádné činnosti tzn. pořádat školení, mistrovské i pohárové soutěže, soustředění a výjezdy reprezentace, věnovat se mládeži a podobně – to vše i přes neustále úmyslně kladené překážky plníme.
  • Svými posledními kroky nás bohužel nepřekvapil Petr Stach, který o všech těchto skutečnostech věděl a přesto se s touto skupinou spojil a pod tuto iniciativu se podepsal. Podobné jednání z jeho strany jsme mnohokrát zažili na zasedáních Výkonného výboru. Nikdo se pak nemůže divit, že členové VV odmítli s Petrem Stachem dále pracovat (zde je potřeba navíc připomenout, že Petr Stach se, jak bylo uvedeno v zápisu z VV ze dne 28.03.2007, sám vzdal svého působení ve Výkonném výboru). Následně byl dočasně přijat do doby, než bude znám vhodný nástupce. Po zajištění vhodného nástupce jsme jeho dočasné působení ukončili. Alespoň všem ukázal, o co mu ve skutečnosti šlo.
  • Členy Výkonného výboru mrzí, že na stránkách Světa kulturistiky jsme již několikrát zaregistrovali účelové nepravdy a stanoviska stále stejných osob. Přitom se nikdy provozovatelé tohoto serveru nezajímali o stanovisko druhé strany a o to, kde je vlastně pravda.

Závěrem je potřeba říci, že jsme vybrali jen část z mnoha problémů, které nám svým jednáním způsobili a i nadále způsobují některé osoby. Jsme zde však pro zajištění činnosti svazu a jeho zdárného chodu, proto Vás o všech dalších věcech budeme průběžně informovat na našich internetových stránkách, případně na Valné hromadě.

Za Výkonný výbor SKFČR o.s.:

- president Zbyněk Janoud
- komise ekonomická Jiří Patyk
- komise STK Radek Čejka
- komise TMK František Porteš
- komise KTM Ludmila Čížová
- komise KVS Martin Novotný
- komise KŠM Tomáš Dluhoš

Generální partner

Vyhledávání

Mediální partneři


Muscle & FitnessČasopis pro fitness a zdravý životní styl. Aktuální zpravodajství ze světa fitness.


Svět kulturistikyInformace a rady týkající se tréninku a správné výživy. Zde najdete aktuální číslo.


Ronnie.czZpravodajství a sportovní obchod. Spalovače tuků, proteiny a další sportovní výživa.

 
© 2023 • RSS
  Kalendáře soutěží Informace svazu Kontakty