Svaz kulturistiky a fitness ČR Svaz kulturistiky a fitness ČR
Úvodní stránka
Informace svazu
Kalendář soutěží
Střední školy
Stanovy a pravidla
Formuláře svazu
Výkonný výbor
Rozhodčí
Trenéři
Odborné komise
Oddíly a kluby
Reprezentace
Antidoping
Odkazy


Extrifit - generální partner Svazu kulturistiky a fitness České republiky. Oficiální stránky Extrifit a výhradní prodejce Extrifit pro ČR.
SVAZ KULTURISTIKY A FITNESS ČESKÉ REPUBLIKY

Dopis předsedy SKFČR o. s.

Článek vydán 08. 12. 2007 - Informace svazu - zhlédnutí: 3480

Vážená členská základno,

reaguji svým dopisem na mnohé reakce vás, členů SKFČR o.s. a to především těch, kteří se dotazují na současný stav a tento je oprávněně tíží. Odpovídám i těm, kteří nenašli odvahu se zveřejnit a dotazují se anonymním způsobem. Nicméně děkuji za všechny informace a projevený zájem.

Jako první reaguji na informaci nejčerstvější a tou je jakési prohlášení iniciativy členů, kteří se vydávají za zástupce členské základny a tuto, dle mého, zdůrazňuji, osobního názoru, zneužívají k prezentaci svých ryze osobních dojmů, pojmů a problémů. Dovolte, abych trochu odbočil.

Při převzetí své funkce jsem přesně věděl a také se s tím netajil, jaké že to problémy budu většinu času řešit. Moje očekávání se nejenom vyplnilo, ale mnohonásobně zvětšilo a to následujícími skutečnostmi:

 • nikdo z bývalého VV nikomu nic podstatného nepředal (to není překvapující, pouze nekolegiální a neslušné) - zdůrazňuji, že všichni byli vyzváni písemnou formou a k převzetí byl zajištěn také notář

 • novému VV nebylo předáno ani hospodaření za období předchozí tak hlavně nové, neboť v době převzetí již původní VV minimálně jedno čtvrtletí hospodařil a pokud je mi známo, tak na rozpočet předložený na valné hromadě čekáte dodnes

To je pouze zlomek problému, proč o nich vůbec píši? To proto, že do valné hromady nesl za tuto činnost někdo plnou odpovědnost a to předseda, místopředseda, ekonom. Vzhledem k tomu, že výše uvedenou skupinu lidí vede právě minulý místopředseda a ekonom v jedné osobě, tak se nabízí přímo otázka, když dnes asi ví přesně, co a jak bylo a je, a já dnes vím, že to věděl celičký předchozí rok 2006 a celičkou dobu do valné hromady (17. 3. 2007), proč nečinil a nejednal minimálně z odpovědnosti svých funkcí a čekal:
• 1) až se ve všech problémech začne orientovat a doslova patlat nový předseda
• 2) nebo že by se domnívali tito lidé, že je již vše zapomenuto a teď se objevili ti čestní
• 3) za třetí, bude to správné - zastřít to, co jsem dlouhodobě zanedbal a na jedné kauzičce postavím hliněného Golema.

Valná hromada rozhodla o forenzním auditu (o něm trochu později) a já jako předseda jsem jmenoval ústřední inventarizační komisi. A nastává to největší překvapení pod stromeček Vánoc 2007. Informace získávané forenzním auditorem se rovnají polopravdám, když ne přímo lžím. Slíbené dokumenty, které měli tyto osoby dodat, jak jinak, tak nedodány (to nás již nepřekvapilo) a přesto zjištěné skutečnosti více než vážné, mnohdy katastrofální. Považuji proto za obrovskou drzost informovat členskou základnu o jednom z mnoha problémů a všechny ostatní, zdůrazňuji neméně vážné a důležité, zapomenout. Přičemž všechny jsme nebo já dostali do vínku od těch, kteří uvedenou iniciativu vedou.

Všechny členy SKFČR o.s. proto informuji a současně žádám k zachování chladné hlavy, určitého, vždy potřebného nadhledu a především k účasti vámi zvolených zástupců na valné hromadě, která se uskuteční v závěru měsíce ledna 2007. Proč?

 • forenzní audit byl ukončen a jeho výsledky bude valné hromadě předkládat osobně vedoucí této instituce pan doc. Králíček

 • pro vás, členy SKFČR o.s., budou tyto zveřejněny stejně jako ostatní materiály, které podléhají schválení našemu nejvyššímu orgánu, a to 21 dnů před konáním valné hromady

 • bude také zveřejněna zpráva ústřední inventarizační komise vedená panem Jiřím Zajíčkem, která bude jistě neméně zajímavá vzhledem k tomu, že původní VV celých 8 roků nevěděl, že se provádí účetní inventura ruku v ruce s fyzickou. Tak si výsledek dovedete odvodit už nyní. Prostě lahůdka.

Nyní trochu z jiného soudku.

Velmi často se objevují připomínky v souvislosti s osobou pana Petra Stacha. Prohlašuji zodpovědně, že pan Petr Stach, zvolený řádně valnou hromadou dne 17. března 2007, je řádným členem VV SKFČR o.s. Minimálně do valné hromady další. Je zde ovšem jedno kdyby a to bych rád vysvětlil. Pan Stach dne 20. března 2007 podal e-mailovou rezignaci na zvolenou funkci předsedy komise vrcholového sportu a tuto potvrdil osobním dopisem ze dne 21. března 2007 do mých rukou. Vzhledem k tomu, že můj ryze osobní zájem, mít Petra Stacha ve VV, zastřel dosti podstatnou skutečnost, kterou bezesporu byl důvod jeho rezignace. Protože nevolíme současně s VV jeho případné náhradníky, mohl jsem dle současných stanov ponechat tuto funkci neobsazenu a pověřit osobu jinou, řádně zvolenou, aby tuto práci vykonávala do nejbližší valné hromady. Přesto jsem v tomto případě z výše uvedených důvodů stanovy nedodržel a pana Stacha pro tuto práci přesvědčil. Po ukončení soutěží 1. pololetí včetně ME (mimo jiné s velmi slušnými výsledky) se situace vyhrotila ve stav absolutní nespolupráce mezi osobou pana Stacha a ostatních členů VV, tedy s výjimkou mé osoby, což není v tomto případě moje omluva, nýbrž chyba a nezvládnutí této situace. Vzhledem k tomu, že se ve své zprávě na valné hromadě musím mimo jiné zmínit i o tomto problému, považuji toto sdělení jako veřejnou omluvu panu Petru Stachovi a zbývajícím členům VV za svoje pochybení a tím vydatné vytvoření podmínek ke vzniku dnešní situace.

Výkonný výbor:

 • bezprostředně po volbách zpochybněný

 • přesto převzal v tíživé situaci plně veškerou zodpovědnost za čas budoucí

 • zajistil všechny akce prvního pololetí včetně účasti na ME, nutno zdůraznit s minimálními finančními prostředky (minulý VV dostal na rok 2008 státní dotaci ve výši 0 a to především za trvalé problémy na úrovni anabolických steroidů)

 • zajistil všechny akce druhého pololetí včetně účasti na všech MS

 • zajistil velmi dobrou úroveň spolupráce s ADV ČR (pan Stach a pan Laška za DK)

 • vytvořil v této finanční krizi podmínky pro naplnění úkolu z valné hromady: forenzní audit, kompletní účetní a fyzická inventarizace za celých 8 roků, otevření sekretariátu v Praze (z důvodů finančních od 1.10.2007)

 • dodatečné zajištění finanční podpory v květnu 2007 (Janoud)

 • získání sponzorů a exkluzivního partnera (Patyk)

 • atd.

Tento drobný výčet píši úmyslně v době, kdy nepřestává nemalý tlak z obou stran rozpolceného původního VV, kdy obě strany mají zájem o potvrzení většího podílu té strany druhé, aniž by vzali v úvahu přinejmenším společnou kolektivní odpovědnost za problémy, které také společně ruku v ruce způsobily.

Detailnější informace budou opět obsaženy v mé zprávě na valné hromadě.

Prosím tímto všechny funkcionáře bývalého VV, kteří do dnešního dne nepředali, co předat měli, neřekli, co říci měli, aby tak neprodleně učinili. Třičtvrtě roku se mi zdá jako dostatečná doba na neoprávněné užívání cizí věci či sdělení, kdo to do dnešního dne ještě nepochopil. Totéž platí v oblasti účetnictví SKFČR o.s., kde, jak dobře víte, máte roční vyúčtovací skluz. Vzhledem k tomu, že se nejedná o jedno vyúčtování, které jste velmi rádi uložili na valné hromadě bývalému předsedovi, tak se nyní pochlapte i vy, neméně odpovědní za ten nepořádek a nechte nový VV v „klidu“ pracovat. Srdečně děkuji.

Vám všem členům SKFČR o.s. se omlouvám za trochu rozsáhlejší informaci. Věřte, že i tato je pouhým zlomkem té, která na Vás v mnohem konkrétnější podobě ještě čeká.

Závěrem si dovoluji vám všem popřát pěkné a klidné, ve zdraví prožité vánoční svátky, stejně jako úspěšné vykročení do roku 2008. Vedle vás všech to bude potřebovat i kulturistika.

S pozdravem Zbyněk Janoud
předseda SKFČR o.s.

PS.: Zcela úmyslně jsem se nezmínil o jedné z největších problematik a to spojených se SKFČR s.r.o., která též není do dnešního dne předána ani původnímu nástupci tj. panu ing. Křápkovi a dnes již jeho nástupci panu Portešovi, tzn. jednateli této společnosti. Všichni odpovědní funkcionáři byli vždy vyzváni písemnou a doporučenou poštou bez nejmenší další reakce.

Generální partner

Vyhledávání

Mediální partneři


Muscle & FitnessČasopis pro fitness a zdravý životní styl. Aktuální zpravodajství ze světa fitness.


Svět kulturistikyInformace a rady týkající se tréninku a správné výživy. Zde najdete aktuální číslo.


Ronnie.czZpravodajství a sportovní obchod. Spalovače tuků, proteiny a další sportovní výživa.

 
© 2021 • RSS
  Kalendáře soutěží Informace svazu Kontakty