Svaz kulturistiky a fitness ČR Svaz kulturistiky a fitness ČR
Úvodní stránka
Informace svazu
Kalendář soutěží
Střední školy
Stanovy a pravidla
Formuláře svazu
Výkonný výbor
Rozhodčí
Trenéři
Odborné komise
Oddíly a kluby
Reprezentace
Antidoping
Odkazy


Extrifit - generální partner Svazu kulturistiky a fitness České republiky. Oficiální stránky Extrifit a výhradní prodejce Extrifit pro ČR.
SVAZ KULTURISTIKY A FITNESS ČESKÉ REPUBLIKY

Pozvánka na Valnou hromadu

Článek vydán 12. 02. 2008 - Informace svazu - zhlédnutí: 4071

V Opavě dne 4. 2. 2008

POZVÁNKA

V souladu s ustanovením stanov Svazu kulturistiky a fitness ČR, o. s. svolává VV SKFČR o.s. řádnou valnou hromadu SKFČR o.s., která se uskuteční:

v sobotu 1. března 2008 od 8,00 hod
v Kulturním domě, Bolatice u Opavy

s následujícím programem:

 • 1. Zahájení, uvítání hostů
 • 2. Volba pracovního předsednictva, schválení programu, jednacího a volebního řádu
 • 3. Volba mandátové, volební a návrhové komise
 • 4. Zpráva mandátové komise
 • 5. Zpráva prezidenta SKFČR o. s.
 • 6. Zpráva jednatele SKFČR s. r. o.
 • 7. Zprávy komisí SKFČR o. s.
 • 8. Zpráva kontrolně-revizní komise
 • 9. Hlasování o důvěře členů VV SKFČR o. s., zpochybněných
  některými subjekty SKFČR, o. s.
 • 10. Hlasování o oprávněnosti odvolání předsedy KVS
 • 11. Případné dovolení členů VV SKFCŘ , o.s. a orgánů SKFČR, o. s.
 • 12. Oběd
 • 13. Seznámení s výsledkem šetření auditora
 • 14. Diskuse
 • 15. Seznámení s návrhy na doplnění stanov a hlasování o jejich přijetí
 • 16. Zpráva návrhové komise, zpráva volební komise a schválení usnesení
 • 17. Závěr

Podle statutu valné hromady SKFČR, o. s. vysílá každý subjekt jednoho delegáta. Každý delegát může zastupovat pouze jeden oddíl a prokáže se u prezentace řádně vyplněným a potvrzeným delegačním lístkem, který musí být podepsán a orazítkován osobou oprávněnou za oddíl jednat (dle stanov čl. 5, bod 2, odst. a). Vzhledem k aktualizaci klubů musí mít každý klub, oddíl novou evidenci. Kluby, které nebudou na seznamu „Evidence klubů – aktualizace“, zveřejněném na oficiálních stránkách SKFČR, o.s., musí na VH předat vyplněný formulář „Evidence klubu – aktualizace“. U prezentace musí všechny kluby, které stanovy neposlaly poštou na sekretariát, předat kopii stanov (potvrzených na Ministerstvu vnitra nebo doklad o zaslání stanov na MV) nebo kopii živnostenského listu, který je opravňuje k provozování činnosti dle stanov SKFČR, o.s. Delegační lístek je přiložen k této pozvánce a nesmí se kopírovat. Kopie delegačního lístku nebudou akceptovány. Veškeré podklady na VH budou ke stáhnutí na oficiálních stránkách SKFČR , o. s. – www.skfcr.cz.

Prezentace delegátů bude probíhat od 7,30 hod.

Zbyněk Janoud v. r.
prezident SKFČR o. s.

Generální partner

Vyhledávání

Mediální partneři


Muscle & FitnessČasopis pro fitness a zdravý životní styl. Aktuální zpravodajství ze světa fitness.


Svět kulturistikyInformace a rady týkající se tréninku a správné výživy. Zde najdete aktuální číslo.


Ronnie.czZpravodajství a sportovní obchod. Spalovače tuků, proteiny a další sportovní výživa.

 
© 2021 • RSS
  Kalendáře soutěží Informace svazu Kontakty