Svaz kulturistiky a fitness ČR Svaz kulturistiky a fitness ČR
Úvodní stránka
Informace svazu
Kalendář soutěží
Střední školy
Stanovy a pravidla
Formuláře svazu
Výkonný výbor
Rozhodčí
Trenéři
Odborné komise
Oddíly a kluby
Reprezentace
Antidoping
Odkazy


Extrifit - generální partner Svazu kulturistiky a fitness České republiky. Oficiální stránky Extrifit a výhradní prodejce Extrifit pro ČR.
SVAZ KULTURISTIKY A FITNESS ČESKÉ REPUBLIKY
Jarní soutěže v ČR byly zrušeny. Více v tomto článku.
Prosíme majitele fitness center, aby sledovali pravidelně nová ustanovení Vlády ČR na www.vlada.cz pro co nejnovější informace ohledně omezení provozu svých podniků.

Pozvánka na Valnou hromadu

Článek vydán 12. 02. 2008 - Informace svazu - zhlédnutí: 3556

V Opavě dne 4. 2. 2008

POZVÁNKA

V souladu s ustanovením stanov Svazu kulturistiky a fitness ČR, o. s. svolává VV SKFČR o.s. řádnou valnou hromadu SKFČR o.s., která se uskuteční:

v sobotu 1. března 2008 od 8,00 hod
v Kulturním domě, Bolatice u Opavy

s následujícím programem:

 • 1. Zahájení, uvítání hostů
 • 2. Volba pracovního předsednictva, schválení programu, jednacího a volebního řádu
 • 3. Volba mandátové, volební a návrhové komise
 • 4. Zpráva mandátové komise
 • 5. Zpráva prezidenta SKFČR o. s.
 • 6. Zpráva jednatele SKFČR s. r. o.
 • 7. Zprávy komisí SKFČR o. s.
 • 8. Zpráva kontrolně-revizní komise
 • 9. Hlasování o důvěře členů VV SKFČR o. s., zpochybněných
  některými subjekty SKFČR, o. s.
 • 10. Hlasování o oprávněnosti odvolání předsedy KVS
 • 11. Případné dovolení členů VV SKFCŘ , o.s. a orgánů SKFČR, o. s.
 • 12. Oběd
 • 13. Seznámení s výsledkem šetření auditora
 • 14. Diskuse
 • 15. Seznámení s návrhy na doplnění stanov a hlasování o jejich přijetí
 • 16. Zpráva návrhové komise, zpráva volební komise a schválení usnesení
 • 17. Závěr

Podle statutu valné hromady SKFČR, o. s. vysílá každý subjekt jednoho delegáta. Každý delegát může zastupovat pouze jeden oddíl a prokáže se u prezentace řádně vyplněným a potvrzeným delegačním lístkem, který musí být podepsán a orazítkován osobou oprávněnou za oddíl jednat (dle stanov čl. 5, bod 2, odst. a). Vzhledem k aktualizaci klubů musí mít každý klub, oddíl novou evidenci. Kluby, které nebudou na seznamu „Evidence klubů – aktualizace“, zveřejněném na oficiálních stránkách SKFČR, o.s., musí na VH předat vyplněný formulář „Evidence klubu – aktualizace“. U prezentace musí všechny kluby, které stanovy neposlaly poštou na sekretariát, předat kopii stanov (potvrzených na Ministerstvu vnitra nebo doklad o zaslání stanov na MV) nebo kopii živnostenského listu, který je opravňuje k provozování činnosti dle stanov SKFČR, o.s. Delegační lístek je přiložen k této pozvánce a nesmí se kopírovat. Kopie delegačního lístku nebudou akceptovány. Veškeré podklady na VH budou ke stáhnutí na oficiálních stránkách SKFČR , o. s. – www.skfcr.cz.

Prezentace delegátů bude probíhat od 7,30 hod.

Zbyněk Janoud v. r.
prezident SKFČR o. s.

Generální partner

Vyhledávání

Mediální partneři


Muscle & FitnessČasopis pro fitness a zdravý životní styl. Aktuální zpravodajství ze světa fitness.


Svět kulturistikyInformace a rady týkající se tréninku a správné výživy. Zde najdete aktuální číslo.


Ronnie.czZpravodajství a sportovní obchod. Spalovače tuků, proteiny a další sportovní výživa.

 
© 2020 • RSS
  Kalendáře soutěží Informace svazu Kontakty