Svaz kulturistiky a fitness ČR Svaz kulturistiky a fitness ČR
Úvodní stránka
Informace svazu
Kalendář soutěží
Střední školy
Stanovy a pravidla
Formuláře svazu
Výkonný výbor
Rozhodčí
Trenéři
Odborné komise
Oddíly a kluby
Reprezentace
Antidoping
Odkazy


Extrifit - generální partner Svazu kulturistiky a fitness České republiky. Oficiální stránky Extrifit a výhradní prodejce Extrifit pro ČR.
SVAZ KULTURISTIKY A FITNESS ČESKÉ REPUBLIKY

Zbyněk Janoud odstoupil
z funkce prezidenta SKFČR

Článek vydán 03. 09. 2008 - Informace svazu - zhlédnutí: 3281

Svaz kulturistiky a fitness ČR oznamuje, že pan Zbyněk Janoud omezil v dubnu 2008 na vlastní žádost výkon funkce prezidenta našeho občanského sdružení. V dopise adresovaném Výkonnému výboru SKFČR požádal z pracovních důvodů o omezení výkonu funkce do 30. 6. 2008. Dne 17. června 2008 oznámil p. Jiří Patyk na jednání VV SKFČR, že ho pan Zbyněk Janoud na společném jednání požádal, aby sdělil VV SKFČR, že z důvodů trvajícího pracovního vytížení není schopen nadále tuto funkci plnohodnotně vykonávat a je nucen z funkce odstoupit. VV SKFČR vzal na svém 7. zasedání (17. 6. 2008) na vědomí odstoupení p. Zbyňka Janouda.

Z rozhodnutí Výkonného výboru bude až do Valné hromady na jaře 2009 plnit potřebné pracovní povinnosti místo prezidenta SKFČR p. František Porteš.

Zbyněk Janoud byl do své funkce zvolen na volební Valné hromadě konané dne 17. března 2007 v Praze. Členové Výkonného výboru by mu jménem svým i jménem všech členů SKFČR chtěli tímto upřímně poděkovat za jeho práci pro naše občanské sdružení, přejí mu mnoho úspěchů v pracovním i soukromém životě a pevné zdraví. V neposlední řadě pak věří, že ho i nadále budou potkávat na soutěžích i dalších akcích svazu.

Výkonný výbor by rád ujistil všechny členy i příznivce SKFČR, že i přes odstoupení Zbyňka Janouda pokračuje VV plně ve své práci, protože již od dubna 2008 zastával všechny úkoly prezidenta právě Výkonný výbor SKFČR. Nadále se intenzivně pracuje na přípravě podzimních pohárových soutěží i na organizaci světového šampionátu juniorů a masters, který se bude konat na přelomu listopadu a prosince v Plzni. Výkonný výbor též ubezpečuje, že vynaloží maximální úsilí, aby žádná z činností svazu nebyla odstoupením prezidenta dotčena a rozvoj SKFČR i kulturistiky jako takové pokračoval bez problémů až k nejbližší řádné Valné hromadě.

Za VV SKFČR

místopředseda
Jiří Patyk

Generální partner

Vyhledávání

Mediální partneři


Muscle & FitnessČasopis pro fitness a zdravý životní styl. Aktuální zpravodajství ze světa fitness.


Svět kulturistikyInformace a rady týkající se tréninku a správné výživy. Zde najdete aktuální číslo.


Ronnie.czZpravodajství a sportovní obchod. Spalovače tuků, proteiny a další sportovní výživa.

 
© 2021 • RSS
  Kalendáře soutěží Informace svazu Kontakty