Svaz kulturistiky a fitness ČR Svaz kulturistiky a fitness ČR
Úvodní stránka
Informace svazu
Kalendář soutěží
Střední školy
Stanovy a pravidla
Formuláře svazu
Výkonný výbor
Rozhodčí
Trenéři
Odborné komise
Oddíly a kluby
Reprezentace
Antidoping
Odkazy


Extrifit - generální partner Svazu kulturistiky a fitness České republiky. Oficiální stránky Extrifit a výhradní prodejce Extrifit pro ČR.
SVAZ KULTURISTIKY A FITNESS ČESKÉ REPUBLIKY

Doporučené stanovy sportovního
oddílu či klubu (tzv. zapsané spolky)

Článek vydán 10. 05. 2016 - Informace svazu - zhlédnutí: 10863

Tento článek se může týkat všech oddílů a klubů SKFČR, které mají právní formu tzv. zapsaných spolků (dříve tzv. občanských sdružení), případně všech zájemců o založení nového oddílu, který by měl právě zmíněnou formu zapsaného spolku.


Od ledna 2006 až do současnosti byl na našich webových stránkách zveřejněn článek obsahující návrh možného znění stanov jednotlivých sportovních oddílů či klubů. S ohledem na vývoj zákonů (především vstoupení v platnost nového občanského zákoníku, dále jen NOZ) se zmíněný návrh stal neaktuálním a v praxi nepoužitelným, i proto nabízíme níže návrh nový, odpovídající současným zákonům (jaro 2016). Jeho autorem je JUDr. Miroslav Krištof.

V této souvislosti upozorňujeme, že i všechny stávající oddíly či kluby, které měly formu tzv. občanských sdružení, musí své stanovy upravit tak, aby odpovídaly platnému občanskému zákoníku (mj. změnit svůj název tak, aby v něm byl obsažen text označující jejich právní formu).

Níže uvedený dokument je pouze a jen možným vzorem a je na rozhodnutí a v plné zodpovědnosti orgánů jednotlivých klubů, jaké znění stanov si nakonec zvolí a schválí.

K uvedenému ještě dodáváme, že veškeré zde uvedené změny vyplývají z NOZ, v rámci samotného Svazu kulturistiky a fitness České republiky, jeho soutěží a akcí, kde jsou názvy jednotlivých oddílů zmiňovány, bude používán zkrácený název oddílů bez jeho právní formy.

Výše uvedený návrh stanov plyne ze snahy Svazu kulturistiky a fitness České republiky pomoci oddílům, kterých se to týká, upravit své stanovy do souladu s NOZ, nicméně pomoc individuální při tvorbě stanov jednotlivých oddílů, a to ani ve formě konzultací, není s ohledem na náročnost této činnosti možná. S případnými dotazy je tedy vhodné se obracet na obecné advokáty zaměřující se na činnosti zapsaných spolků. Pouze obecné dotazy můžete směřovat na zástupce SKFČR, bude-li to v našich silách, rádi Vám pomůžeme (v této věci je nejlepší kontaktovat formou e-mailu předsedu SKFČR).

Svaz kulturistiky a fitness České republiky znění svých stanov podle NOZ upravil na Valné hromadě 2015, platné znění stanov SKFČR si můžete přečíst zde.

Zároveň v návaznosti na množící se názory, že v budoucnu nebude třeba, aby si spolky do svých názvů doplnily text označující jejich právní formu (zkratka „z.s.“, text „spolek“ či „zapsaný spolek“), je nutné tuto záležitost uvést na pravou míru. Je pravdou, že byl vládou schválen záměr, aby v rámci připravované novely občanského zákoníku byla tato povinnost zrušena. K projednání do Poslanecké sněmovny však byla novela předložena teprve nedávno (sněmovní tisk č. 642/0) a její předpokládaná účinnost byla původně k 1. 7. 2016, nicméně v květnu 2016 teprve novela prošla k ústavně právnímu výboru a ten má na projednání další 2 měsíce - tzn. platnost bude nejdříve v průběhu podzimu. Navíc zmíněné se týká jen spolků vzniklých do 31. 12. 2013. I nadále tedy platí, že spolky jsou povinny přizpůsobit svůj název nové právní úpravě (což měly udělat do konce roku 2015). Výjimku stanoví §3042 NOZ, podle kterého změna názvu není povinná pouze tehdy, pokud spolek svůj název užíval dlouhodobě a tento název je pro něj příznačný a zcela nezaměnitelný. Je však třeba si uvědomit, že posouzení splnění této podmínky je zcela subjektivní, a proto může rejstříkový soud vždy dospět k názoru, že spolek tuto podmínku nesplňuje a musí si název změnit.

Generální partner

Vyhledávání

Mediální partneři


Muscle & FitnessČasopis pro fitness a zdravý životní styl. Aktuální zpravodajství ze světa fitness.


Svět kulturistikyInformace a rady týkající se tréninku a správné výživy. Zde najdete aktuální číslo.


Ronnie.czZpravodajství a sportovní obchod. Spalovače tuků, proteiny a další sportovní výživa.

 
© 2019 • RSS
  Kalendáře soutěží Informace svazu Kontakty