Svaz kulturistiky a fitness ČR Svaz kulturistiky a fitness ČR
Úvodní stránka
Informace svazu
Kalendář soutěží
Střední školy
Stanovy a pravidla
Formuláře svazu
Výkonný výbor
Rozhodčí
Trenéři
Odborné komise
Oddíly a kluby
Reprezentace
Antidoping
Odkazy


Extrifit - generální partner Svazu kulturistiky a fitness České republiky. Oficiální stránky Extrifit a výhradní prodejce Extrifit pro ČR.
SVAZ KULTURISTIKY A FITNESS ČESKÉ REPUBLIKY

Důležité upozornění pro reprezentanty
- monitoring před soutěžemi ME a MS

Článek vydán 06. 05. 2013 - Reprezentace - zhlédnutí: 14813

Tento článek byl vydán již v roce 2010, je však průběžně aktualizován, aby v něm uvedené údaje byly platné i pro aktuální soutěžní sezónu.


Následující článek a z něho vyplývající povinnosti jsou určeny pro všechny závodníky, kteří uvažují o svém startu na mistrovství Evropy či mistrovství světa v kategoriích kulturistiky mužů, kulturistiky žen, klasické kulturistiky mužů a kulturistiky juniorů. Dále se týká medailistů z Mistrovství České republiky v kulturistice mužů a vítězů svých kategorií z Mistrovství České republiky v kulturistice juniorů a žen a v klasické kulturistice z uplynulého roku.

Svaz kulturistiky a fitness České republiky je členem České unie sportu (ČUS, dříve ČSTV) i mezinárodní federace kulturistiky a fitness (IFBB). Jako člen zmíněných organizací musí mít a má uzavřeny smlouvy s Antidopingovým výborem České republiky (ADV ČR), kvůli kterým se členové SKFČR musí řídit Směrnicí pro kontrolu a postih dopingu a dalšími pravidly ADV ČR i Světové antidopingové agentury (WADA).

Pro závodníky (členy SKFČR), kteří spadají do níže uvedených a přesně vymezených kategorií a výkonnostních limitů, z uvedeného vyplývá povinnost zařadit se do národního registru pro testování ADV ČR. Tato povinnost není novinkou, závodníci ji měli splňovat i v řadě uplynulých let a někteří závodníci ji i pečlivě splňovali. V minulosti byly výše uvedené organizace k těm, kteří podmínku nesplňovali, benevolentní. Od začátku roku 2011 je však nezbytné, aby povinnosti po zařazení do národního registru splňovali bez výjimky všichni níže uvedení.

Koho se zařazení do národního registru pro testování ADV ČR týká?

1) Všichni závodníci kategorií kulturistika muži, kulturistika ženy, klasická kulturistika muži a kulturistika junioři, kteří chtějí startovat na soutěžích mistrovství světa a mistrovství Evropy.

2) Všichni závodníci kategorií kulturistika a klasická kulturistika muži, kteří se v předešlých dvou letech účastnili soutěží mistrovství Evropy a mistrovství světa a kteří jsou zároveň nadále členy SKFČR.

3) Všichni závodníci kategorií kulturistika juniorů a kulturistika žen, kteří se v předešlém roce účastnili soutěží mistrovství Evropy a mistrovství světa a kteří jsou zároveň nadále členy SKFČR.

4) Všichni závodníci v kategoriích kulturistiky mužů, kteří se v předešlém roce umístili na prvním, druhém nebo třetím místě na mistrovství České republiky a kteří jsou zároveň nadále členy SKFČR.

5) Všichni závodníci v kategoriích kulturistiky juniorů, kulturistiky žen a klasické kulturistiky mužů, kteří se v předešlém roce umístili na prvním místě na mistrovství České republiky a kteří jsou zároveň nadále členy SKFČR.

6) Všichni sportovci, kteří jsou v trestu dle čl. 10.2 a 10.4 Směrnice pro kontrolu a postih dopingu ve sportu v ČR s přihlédnutím k čl. 10.10 téže směrnice a kteří jsou zároveň nadále členy SKFČR.

Všichni závodníci spadající do výše uvedených skupin musí být zařazeni do národního registru pro testování ADV ČR a jsou tedy povinni sdělovat informace o svém pobytu ADV ČR. Správně vyplněný formulář informací o pobytu (odkaz níže) by měli sportovci dodat ADV ČR nejpozději 15 dní před začátkem každého čtvrtletí kalendářního roku.

Sportovci, kteří spadají do skupin 1 a 2, by měli zároveň neprodleně kontaktovat předsedu komise vrcholového sportu či příslušného státního trenéra a informovat ho o svém úmyslu připravovat se na soutěže mistrovství Evropy nebo mistrovství světa.

Sportovci, kteří spadají do skupin 3, 4, 5 a 6, kteří neplánují v nejbližší době žádné soutěžní starty, jsou v tuto chvíli členy SKFČR a nechtějí být zařazeni do registru, mohou požádat o ukončení činnosti v SKFČR, o čemž by měli informovat jak sekretariát SKFČR, tak ADV ČR (příslušné formuláře najdete níže).

V případě, že sportovec ukončí svoji činnost v SKFČR a bude chtít v budoucnu startovat na jakýchkoliv soutěžích (mistrovství Evropy, mistrovství světa, mezinárodních soutěžích, ale i soutěžích domácích), musí bezpodmínečně splňovat povinnost zařazení do národního registru 6 měsíců před uvažovaným startem (platí pro sportovce, kteří v době ukončení činnosti v registru díky splněným kritériím jsou).

Svaz kulturistiky a fitness České republiky si uvědomuje, jak přísná výše uvedená pravidla jsou a jak je pro sportovce náročné je splňovat. Uvedená pravidla však musí splňovat sportovci všech dalších svazů organizovaných pod Českým svazem tělesné výchovy (a též je splňují) a musí tedy platit i pro náš svaz, tzn. musí jej splňovat i naši členové vyjmenovaní v bodech 1 až 6 výše.

V případě, že budete mít jakékoliv otázky, můžete kdykoliv kontaktovat sekretariát SKFČR, předsedu komise vrcholového sportu či státní trenéry své kategorie.

Vzhledem k tomu, že termíny některých soutěží jsou světovou federací IFBB upřesňovány až cca 5 měsíců před soutěží, je doporučeno, aby závodník uvažující o startu na ME nebo MS začal plnit monitoring cca 7 - 8 měsíců před předpokládaným termínem, aby byla v případě, že bude termín oznámen až později, splněna podmínka 6měsíčního monitoringu před ME či MS.

Odkazy k tématu:

Směrnice pro kontrolu a postih dopingu ve sportu v ČR
Formulář pro hlášení pobytu
Formulář pro ukončení činnosti


Generální partner

Vyhledávání

Mediální partneři


Muscle & FitnessČasopis pro fitness a zdravý životní styl. Aktuální zpravodajství ze světa fitness.


Svět kulturistikyInformace a rady týkající se tréninku a správné výživy. Zde najdete aktuální číslo.


Ronnie.czZpravodajství a sportovní obchod. Spalovače tuků, proteiny a další sportovní výživa.

 
© 2023 • RSS
  Kalendáře soutěží Informace svazu Kontakty