Svaz kulturistiky a fitness ČR Svaz kulturistiky a fitness ČR
Úvodní stránka
Informace svazu
Kalendář soutěží
Střední školy
Stanovy a pravidla
Formuláře svazu
Výkonný výbor
Rozhodčí
Trenéři
Odborné komise
Oddíly a kluby
Reprezentace
Antidoping
Odkazy


Extrifit - generální partner Svazu kulturistiky a fitness České republiky. Oficiální stránky Extrifit a výhradní prodejce Extrifit pro ČR.
SVAZ KULTURISTIKY A FITNESS ČESKÉ REPUBLIKY

Výkonný výbor SKFČR: financování
svazu, změny pravidel a další aktuality

Článek vydán 16. 02. 2011 - Zápisy jednání VV - zhlédnutí: 3711

Ve čtvrtek 27. ledna 2011 proběhlo první letošní zasedání výkonného výboru Svazu kulturistiky a fitness České republiky, které bezprostředně reagovalo na nově zjištěné skutečnosti ohledně financování SKFČR v letošním roce, dále se pak zabývalo změnami pravidel, jarními soutěžemi a dalšími záležitostmi, o kterých najdete v následujících řádcích krátké shrnující informace.

Změny pravidel

Již na podzim řešil výkonný výbor (VV) možné změny pravidel některých kategorií, které by vycházely ze změn v pravidlech vydaných mezinárodní federací kulturistiky. VV se původně shodl, že pravidla pro letošní rok měnit nebude. Na řadu žádostí závodníků se však na posledním zasedání rozhodl, že část pravidel, která usnadní přípravu na soutěže i zatraktivní samotná klání, bude platit již v letošním roce.

Pro kategorie bodyfitness žen bude tedy již na letošních jarních soutěžích platit následující. První kolo je beze změn stejné. Závodnice startují v černých dvoudílných plavkách bez ozdob a v černých lodičkách (uzavřená pata i špička). Z doplňků mohou mít pouze náušnice a jakkoliv esteticky upravené vlasy. Mění se však kolo druhé, ve kterém dříve závodnice nastupovaly v jednodílných barevných plavkách. Ty budou nyní nahrazeny plavkami barevnými dvoudílnými, lodičky mohou mít též barvu libovolnou. Ve třetím kole nastupují již jen finalistky, a to opět v dvoudílných barevných plavkách, mohou být též použity doplňky v podobě náušnic, prstenů, náramků, náhrdelníků apod. Závodnice nastupující do finále přicházejí na pódium postupně, následuje krátká promenáda a zařazení k ostatním.

Uvedené změny zjednodušují přípravu závodnic, které tak nemusí mít troje různé plavky, stačit jim budou pouze dvoje - dvoudílné v černé a v barevné variantě. Vzhledem k finanční náročnosti výroby plavek jednodílných se bude jednat o nemalou finanční i časovou úsporu.

Další změny (již dopředu avizované) se týkají „nových“ kategorií. Na jarních mistrovských soutěžích budou v letošním roce i kategorie fitness dětí (od 6 do 15 let, zvlášť chlapci a dívky), též bude zařazena kategorie bikiny a opět bude vypsána i kategorie smíšených párů. V ní mohou (stejně jako v minulosti) startovat mezi muži jak kulturisté, tak i klasičtí kulturisté, mezi ženami jak kulturistky, tak svalově disponované závodnice bodyfitness. Pravidla jsou ale pochopitelně ryze kulturistická (tzn. běžné kulturistické pózy vypsané pro kategorie párů, společná volná sestava apod.). Na závěr informací o soutěžích ještě doplnění k soutěžním barvám - i nadále je povolena nejpoužívanější barva Dream Tan #2.

Valná hromada a seminář rozhodčích

Valná hromada SKFČR pro rok 2011 se bude konat s největší pravděpodobností v Litomyšli, a to dne 26. března. Budou pro ni připraveny i návrhy na změnu stanov, především ve smyslu zjednodušení komunikace s oddíly (zejména zavedení prvků elektronické komunikace). Seminář rozhodčích proběhne s největší pravděpodobností 9. dubna 2011 ve Zbýšově. Na seminář budou pozváni i nově vybraní zájemci o rozhodování. Termíny obou událostí budou definitivně potvrzeny a na stránkách SKFČR zveřejněny v následujících dnech (po zarezervování příslušných sálů pro konání a zajištění co nejvýhodnějších finančních podmínek).

Financování SKFČR

VV vzal na vědomí zprávy z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy i z Českého svazu tělesné výchovy, které pro letošní rok znamenají zdaleka nejnižší finanční podporu SKFČR v historii našeho sdružení (a to i přes velmi výrazné úspěchy závodníků SKFČR na mezinárodním poli). Členové VV se shodli, že zahájí jednání s představiteli MŠMT i ČSTV a pokusí se získat prostředky pro zajištění základních činností svazu. Zároveň budou intenzivně jednat s potencionálními sponzory, kteří by se mohli na financování některých činností svazu (především výjezdů reprezentace, soustředění a akcí mládeže) podílet.

VV též rozhodl, že bude v letošním roce důsledně dbát na zaplacení akreditace všech médií a fotografů, jejichž fotografie jsou určeny k veřejnému šíření. Bez akreditace bude možné pořizovat pouze fotografie k soukromým účelům, jakékoliv veřejné šíření (a to i na internetu s výjimkou soukromých stránek prezentujících pouze jednotlivé osoby) bude možné pouze a jen na základě platné akreditace. Více bude k tématu zveřejněno na www.skfcr.cz/media.

Další informace

VV dostal předběžnou informaci o výsledcích dopingových testů na MS mužů, kde byli díky diskvalifikaci zahraničních závodníků posunuti na první místo Dalibor Hájek a Michal Sitter. Závodníci byli ihned zkontaktováni, ještě týž večer byla informace zveřejněna na svazových stránkách a zároveň byla připravena tisková zpráva, které byla následně zaslána tiskovým kancelářím a některým všeobecným médiím.

Na návrh předsedy komise vrcholového sportu byl na pozici státního trenéra juniorské reprezentace schválen Vladimír Pajič, který doposud působil na pozici asistenta státního trenéra. V rámci řešení komise vrcholového sportu byla opět řešena otázka monitoringu reprezentantů, kde zůstávají v neměnné platnosti všechna doposud zveřejněná pravidla, ze kterých nebude možné slevovat (bližší informace na www.skfcr.cz/antidoping).

V rámci zasedání výkonného výboru byl řešen i návrh na zajištění ocenění členů svazu při příležitosti významných životních jubileí, též byla řešena komise škol, a sice v otázce jarních soutěží středních škol, jejich internetových kol i následných postupových soutěží.

Závěrem

Článek, který jste právě dočetli, byl publikován též na základě shody členů výkonného výboru, který tak chce touto formou informovat všechny členy SKFČR i příznivce našeho sportu vždy v co nejkratším čase po svých zasedáních. Kompletní zápis z jednání výkonného výboru najdete na stránkách SKFČR v následujících týdnech.

Generální partner

Vyhledávání

Mediální partneři


Muscle & FitnessČasopis pro fitness a zdravý životní styl. Aktuální zpravodajství ze světa fitness.


Svět kulturistikyInformace a rady týkající se tréninku a správné výživy. Zde najdete aktuální číslo.


Ronnie.czZpravodajství a sportovní obchod. Spalovače tuků, proteiny a další sportovní výživa.

 
© 2023 • RSS
  Kalendáře soutěží Informace svazu Kontakty