Svaz kulturistiky a fitness ČR Svaz kulturistiky a fitness ČR
Úvodní stránka
Informace svazu
Kalendář soutěží
Střední školy
Stanovy a pravidla
Formuláře svazu
Výkonný výbor
Rozhodčí
Trenéři
Odborné komise
Oddíly a kluby
Reprezentace
Antidoping
Odkazy


Extrifit - generální partner Svazu kulturistiky a fitness České republiky. Oficiální stránky Extrifit a výhradní prodejce Extrifit pro ČR.
SVAZ KULTURISTIKY A FITNESS ČESKÉ REPUBLIKY

Starty závodníků na „otevřených“
a jiných neschválených soutěžích

Článek vydán 21. 05. 2011 - Informace svazu - zhlédnutí: 3605

Svaz kulturistiky a fitness České republiky pořádá každoročně v České republice 6 jarních soutěží a dalších 8 soutěží na podzim. V okolních státech se mohou závodníci po schválení svazem účastnit desítek dalších soutěží. Nejlepší ze závodníků mohou na jaře startovat (v případě nominace) na trojici soutěží mistrovství Evropy, na podzim pak na pěti soutěžích mistrovství světa, nemluvě o možnostech účasti na prestižních soutěžích, jako jsou amatérský Arnold Classic, Mr. Olympia či podzimní amatérská soutěž European Arnold Classic. Na všech uvedených soutěžích mohou ale startovat jen a pouze závodníci, kteří jsou členy SKFČR (a tedy i mezinárodní federace IFBB).

Co jsou „schválené“
a „neschválené“ soutěže?

Závodníci SKFČR (IFBB) mohou startovat jen a pouze na soutěžích, které jsou zastřešeny federací IFBB a které jsou tedy pořádány podle pravidel této federace. Seznam takových schválených soutěží je uveden na stránkách SKFČR.

Sporadicky jsou ale pořádány i soutěže, které nejsou organizovány federací IFBB (tzn. nejsou uvedeny na výše odkazované stránce). Takové soutěže jsou povětšinou pod záštitou organizací, jako jsou mimo jiné NABBA, WABBA, WFF, případně bývají (mnohdy účelově a záměrně) označovány jako „otevřené soutěže“ a v jejich propozicích bývá nezřídka uvedeno, že se jich „mohou účastnit závodníci všech federací“. Ano, účastnit se jich mohou, co už ale pořadatelé nezmiňují, je fakt, že v případě, že se takových soutěží zúčastní závodník IFBB, porušuje tím pravidla federace IFBB, musí být z této federace vyloučen či jinak disciplinárně potrestán, a tak si, byť i třeba kvůli jedinému startu na neschválené soutěži, zavírá vrátka k možnému startu na desítkách a stovkách soutěží IFBB.

V České republice pravděpodobně neexistuje fanoušek či příznivec kulturistiky, který by nezaznamenal letošní fenomenální úspěch Tomáše Bureše, který vybojoval druhé místo na soutěži federace IFBB Arnold Classic Amateur, zvítězil na soutěži IFBB Amateur Mr. Olympia a následně - na pozvání samotného prezidenta federace IFBB Rafaela Santonjy - přestoupil do profesionální divize IFBB.

Tomáš Bureš začínal svoji soutěžní kariéru ve federaci IFBB (tzn. v České republice, v našem Svazu kulturistiky a fitness ČR). Stejně jako několik jiných závodníků později startoval na soutěžích federace NABBA, takže jeho start na soutěžích IFBB nadále nebyl možný (jak plyne z mezinárodních i českých pravidel IFBB). Poté, co začal uvažovat o návratu do nejsilnější světové federace IFBB, musel podat žádost o možnost opětovného vstupu do IFBB výkonnému výboru Svazu kulturistiky a fitness ČR. Ten, také vzhledem k tomu, že Tomáš vystoupil z federace NABBA již před několika lety, a rovněž s ohledem na to, že neměl v minulosti žádný pozitivní dopingový trest, souhlasil a Tomášův návrat do federace IFBB umožnil.

V minulosti (a po návratu Tomáše Bureše o to více) se na výkonný výbor SKFČR obracela a nadále obrací řada závodníků, kteří také startovali na neschválených soutěžích (ať už federace NABBA, či jiných tzv. „otevřených soutěžích“), s žádostí, aby se i oni mohli navrátit do IFBB a startovat na soutěžích pořádaných Svazem kulturistiky a fitness ČR nebo mezinárodní federací IFBB.

SKFČR v této souvislosti upozorňuje, že možnost „návratu“ do našeho sdružení je velmi malá a uvedeným žádostem bylo v minulosti vyhověno jen velmi zřídka. Proto tímto vyzýváme závodníky, aby důsledně zvážili své kroky a aby před tím, než budou startovat na jakékoliv neschválené soutěži, svůj start důkladně a pečlivě zvážili a počítali s možností, že s největší pravděpodobností již nebudou moci na soutěžích SKFČR (IFBB) v budoucnu nikdy závodit.

Uvedené se především týká všech závodníků, kteří mají v rámci soutěžní či mimosoutěžní dopingové kontroly pozitivní nález, následně vystoupí ze SKFČR, začnou startovat v jiné federaci a po uplynutí doby trestu za dopingový nález žádají o opětovnou možnost startu v SKFČR. Návrat takových závodníků ale není možný. Oblíbeným „zaklínadlem“ některých nezodpovědných soutěžících v minulosti bylo: „Budu zneužívat doping, a pokud mě chytí, půjdu závodit do NABBA.“ Takový závodník vidí sobecky jen sám sebe - ale že kvůli jeho pozitivnímu testu a jeho nezodpovědnosti nedostane SKFČR od státu prakticky žádnou finanční podporu a kvůli tomu si pak všichni ostatní závodníci musí veškeré výjezdy na mezinárodní soutěže a další náklady hradit sami, to již nevidí a ani ho to nezajímá. Nemůže se pak ale divit, že mu bude start na soutěžích SKFČR pravděpodobně doživotně znemožněn.

Výkonný výbor řešil v uplynulých dnech a týdnech několik žádostí, které odpovídají scénáři uvedenému výše. Ani jedna ze žádostí závodníků, kteří způsobili dopingový problém, kteří dostali dočasný zákaz činnosti a kteří v jeho průběhu startovali v jiných federacích či na otevřených soutěžích, nebyla schválena. V minulosti byla řešena i řada žádostí o návrat závodníků, kteří dopingový problém sice nezpůsobili, ale startem na neschválených soutěžích se vědomě dopustili porušení pravidel IFBB. Takových žádostí o návrat bylo schváleno pouze minimální množství.

Možná se výše uvedená fakta zdají být tvrdá, ale IFBB je nejsilnější světovou federací kulturistiky, která zastřešuje 182 států a která každý rok svým členům umožňuje start na 1400 soutěžích. I kvůli těmto číslům musí mít mezinárodní federace IFBB a její soutěže jasná pravidla, která jsou závazná pro členské federace v jednotlivých státech. Takovou federací je i český svaz kulturistiky. Ten pochopitelně nemůže žádnému závodníkovi přikazovat, na jakém pódiu má, nebo nemá svoji tréninkovou snahu zúročovat, a nutno dodat, že to ani dělat nechce. Přesto však všechny závodníky vyzývá k tomu, aby každý svůj krok pečlivě vážili a aby především brali na vědomí fakt, že některé kroky jsou nevratné.

Generální partner

Vyhledávání

Mediální partneři


Muscle & FitnessČasopis pro fitness a zdravý životní styl. Aktuální zpravodajství ze světa fitness.


Svět kulturistikyInformace a rady týkající se tréninku a správné výživy. Zde najdete aktuální číslo.


Ronnie.czZpravodajství a sportovní obchod. Spalovače tuků, proteiny a další sportovní výživa.

 
© 2023 • RSS
  Kalendáře soutěží Informace svazu Kontakty