Svaz kulturistiky a fitness ČR Svaz kulturistiky a fitness ČR
Úvodní stránka
Informace svazu
Kalendář soutěží
Střední školy
Stanovy a pravidla
Formuláře svazu
Výkonný výbor
Rozhodčí
Trenéři
Odborné komise
Oddíly a kluby
Reprezentace
Antidoping
Odkazy


Extrifit - generální partner Svazu kulturistiky a fitness České republiky. Oficiální stránky Extrifit a výhradní prodejce Extrifit pro ČR.
SVAZ KULTURISTIKY A FITNESS ČESKÉ REPUBLIKY

Valná hromada 2011 - závěrečné dokumenty

Článek vydán 10. 07. 2011 - Informace svazu - zhlédnutí: 3320

I přesto, že dokumenty z Valné hromady Svazu kulturistiky a fitness České republiky, která se konala 26. března 2011 v Jihlavě, měly být zveřejněny již před více než dvěma měsíci, stává se tak až nyní. Za toto prodlení se velmi omlouváme. Důvodem zpoždění je fakt, že SKFČR nemá od začátku letošního roku sekretáře, jeho práci tak zastávají jednotliví členové výkonného výboru, kteří však v první řadě řešili své úkoly spojené především s jarní soutěžní sezónou ať už v České republice nebo na mezinárodním poli. Až nyní, po jejím skončení, Vám tedy materiály z VH předkládáme.

Závěry valné hromady lze shrnout do několika základních bodů:

  • prezident SKFČR pan František Porteš oznámil svoji rezignaci a to ke dni 31. 5. 2011; jeho pravomoce tak přecházejí na místopředsedu SKFČR Ing. Martina Jebase

  • VH schválila převod závazků a pohledávek společnosti SKFČR, s. r. o. na občanské sdružení SKFČR, dále pak pověřila jednatele pana Františka Porteše k vyhledání zájemce o odkup obchodního podílu společnosti SKFČR, s. r. o.

  • pořadatelé soutěží získali možnost zavést na soutěžích startovné

  • došlo ke změně stanov a to m. j. v souvislosti s konáním VH - nově se VH koná "zpravidla" jednou ročně, dále pak při konání mimořádné VH není udán nejnižší možný počet delegátů, další změnou je způsob zasílání pozvánek, kdy se z ekonomických důvodů ruší zasílání klasickou poštou a mění se na zveřejnění informace o konání VH na webových stránkách SKFČR; oddílům, které mají v evidenci e-mailovou adresu, je pozvánka navíc zasílána elektronickou cestou

Průběh konání letošní VH si můžete přečíst v zápisu z VH, veškeré závěry pak najdete v závěrečném usnesení. Všechny dokumenty si ve formátu PDF můžete stáhnout níže.

Generální partner

Vyhledávání

Mediální partneři


Muscle & FitnessČasopis pro fitness a zdravý životní styl. Aktuální zpravodajství ze světa fitness.


Svět kulturistikyInformace a rady týkající se tréninku a správné výživy. Zde najdete aktuální číslo.


Ronnie.czZpravodajství a sportovní obchod. Spalovače tuků, proteiny a další sportovní výživa.

 
© 2021 • RSS
  Kalendáře soutěží Informace svazu Kontakty