Svaz kulturistiky a fitness ČR Svaz kulturistiky a fitness ČR
Úvodní stránka
Informace svazu
Kalendář soutěží
Střední školy
Stanovy a pravidla
Formuláře svazu
Výkonný výbor
Rozhodčí
Trenéři
Odborné komise
Oddíly a kluby
Reprezentace
Antidoping
Odkazy


Extrifit - generální partner Svazu kulturistiky a fitness České republiky. Oficiální stránky Extrifit a výhradní prodejce Extrifit pro ČR.
SVAZ KULTURISTIKY A FITNESS ČESKÉ REPUBLIKY

Svaz kulturistiky a fitness ČR:
Události v lednu 2012

Článek vydán 06. 02. 2012 - Informace svazu - zhlédnutí: 4105

Svaz kulturistiky a fitness České republiky je občanské sdružení, které v rámci naší země sdružuje více než 230 sportovních oddílů z Čech, Moravy i Slezska. Aby měli všichni jejich členové a také všichni příznivci kulturistiky, bodyfitness a fitness v České republice o dění v tomto občanském sdružení co nejvíce informací, rozhodli jsme se od ledna 2012 vydávat pravidelně na začátku měsíce rozsáhlejší ohlédnutí za děním v SKFČR v měsíci uplynulém. U jeho prvního dílu Vás nyní vítám. O čem všem se dnes dočtete?

Významnou zprávou je přesunutí sekretariátu SKFČR do Prahy, dozvíte se i o způsobech financování svazu v roce 2012, přečtete si, jak vznikal a jak vypadá kalendář jarních soutěží, dozvíte se o změnách v pravidlech, a to především co se limitního věku juniorských kategorií nebo (ne)možnosti použití různých soutěžních barev týče. Reprezentanti by neměli přehlédnout odstavce o nominacích na mistrovství Evropy i zmínku o nové kategorii atletického fitness. Pořadatele podzimních soutěží nepotěší zpráva z Madridu o poplatcích světové federaci, představitelé oddílů by neměli přehlédnout zmínku o Valné hromadě a rozhodčí - stávající i případní noví - o letošním semináři. Na závěr pak přidáváme informaci o soutěži středních škol a telegraficky několik dalších drobností.

Sekretariát SKFČR byl přesunut do Prahy

V průběhu ledna došlo ve Svazu kulturistiky a fitness České republiky k významné změně - byl zrušen sekretariát v Opavě. Od 23. ledna je sekretariát přesunut na pražskou adresu Svahová 1537/2. Do Prahy se tak přesouvá bezvýhradně celá agenda spojená s činností SKFČR. Původní e-mailové kontakty sekretariat@skfcr.cz a praha@skfcr.cz se spojují do jediného (sekretariat@skfcr.cz), k mobilnímu spojení 724 733 642 přibývá pevná linka 244 401 041. Prosíme tedy všechny, kteří potřebují svazu posílat jakékoli dokumenty (žádosti o prodloužení registrací závodníků, nové registrace závodníků i oddílů, popř. jakékoli jiné dokumenty), aby používali výhradně novou, pražskou adresu.

Cílem Výkonného výboru je v průběhu února a března v Praze vybudovat funkční sekretariát s novým pracovníkem na plný úvazek, který bude k dispozici všem členům SKFČR každý pracovní den a který zajistí co nejlepší a nejrychlejší řešení všech záležitostí spojených s činností našeho občanského sdružení. Na takto vzniklou pracovní pozici bude v průběhu února vypsáno výběrové řízení.

Financování SKFČR v roce 2012

V termínech do konce září a do konce listopadu 2011 se podávaly na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy žádosti o dotace sportovních svazů pro rok 2012. SKFČR všechny žádosti včas odeslal, bohužel vzhledem k dopingovým problémům závodníků v uplynulých letech (byť ne v roce 2011, který byl v tomto ohledu relativně příznivý), nebyli zástupci SKFČR přizváni k tzv. „obhajobě“, tzn. na setkání se zástupci ministerstva a dalších institucí, kde se o přidělení dotací rozhoduje.

O tom, zdali ze státního rozpočtu vyčleněného pro sport připadne díl i našemu svazu, se tak rozhodne až v průběhu února či března letošního roku. V současnosti ale probíhá několik jednání s potencionálními sponzory, kteří uvažují o podpoře našeho občanského sdružení. O vývoji v tomto směru je sice předčasné spekulovat, přesto se zdá, že se blýská na lepší časy.

Soutěže jarní sezóny

Poslední lednový víkend se v Madridu konal kongres mezinárodní federace IFBB a až na něm se s definitivní platností rozhodlo o termínech jednotlivých soutěží mistrovství Evropy (ME). Řešení, na které se čekalo takto dlouho, navíc není úplně nejšťastnější, protože mistrovství Evropy v kulturistice a klasické kulturistice mužů se koná ve stejném termínu a na stejném místě jako mistrovství Evropy juniorů a masters. Ve španělské Santa Susanně tak v termínu od 3. do 7. května proběhne „superšampionát“, na kterém se představí závodnice a závodníci v celkem přibližně 32 kategoriích! Mistrovství Evropy žen a fitness mužů (a též v nové kategorii nazvané „atletické fitness“) se koná o týden později (12. - 14. května) v Chorvatsku.

Při tvorbě kalendáře soutěží pro Českou republiku jsou termíny ME velmi důležité, neboť je potřeba vytvořit reprezentantům co nejlepší návaznost mezi národním mistrovstvím a „Evropou“. Mistrovství Moravy a Slezska mužů a žen (v Lanškrouně pod taktovkou Martina Dajče) a mistrovství Čech mužů a žen (v Nechanicích pod vedením Jana Smejkala) se tak budou konat dva týdny před ME v Santa Susanně (o víkendu 21. - 22. dubna), mistrovství České republiky mužů, žen, párů a masters pak o týden později na dvoudenním klání 28. - 29. dubna. Zde jen dodejme, že ne všechny kategorie budou mít soutěž ve dvou dnech, některé budou jen v sobotu a některé jen v neděli.

Pozdní rozhodnutí o termínu ME juniorů nedalo jinou možnost než uspořádat soutěže dorostu a juniorů v ČR až po termínu mistrovství Evropy (v opačném případě by se musely tyto soutěže konat už na začátku dubna, což by byl pro dobrou přípravu závodníků nereálný termín). „Čechy“ se tak budou konat v sobotu 26. května v Hrádku nad Nisou (pořadatelem bude Jan Bílý a jeho SKK Hrádek nad Nisou společně s Vítem Chaloupkou), „Morava“ o den později v Ostravě (pořadatelem je SK Radoch včele s Tomášem Dluhošem a Martinem Loudou). Navazující mistrovství České republiky dětí, dorostu a juniorů je zatím jedinou neznámou letošního jarního kalendáře. Termín je jistý, a to sobota 2. června, nad místem konání se prozatím vznáší malý otazník. Pořadatel Petr Března uvažuje o Praze, České Lípě, nebo Rumburku.

Změny „limitního věku“ kategorií juniorů

Letošní soutěže juniorů přinesou velkou novinku - mezinárodní federace IFBB schválila změnu věkových limitů, původních 21 let nahrazuje 23 let. Výkonný výbor Svazu kulturistiky a fitness ČR pak rozhodl, že tato změna se již v letošním roce promítne do českých pravidel, tzn. i na národních soutěžích v kategoriích juniorů mohou startovat závodníci až do věku 23 let!

Nová kategorie na ME - atletické fitness

Jak bylo výše už zmíněno, na ME žen a fitness mužů byla zařazena nová kategorie nazvaná „atletické fitness“ (pro ženy ve výškových kategoriích do a nad 163 cm, pro muže pak do a nad 175 cm). Jedná se o kategorii, kde budou kromě rozvoje postavy hodnoceny i další disciplíny (např. shyby na hrazdě a jiné). Bližší informace přineseme na stránkách SKFČR v průběhu února.

Nominace pro mistrovství Evropy

Stejně jako v minulém roce i letos platí, že všichni závodníci, kteří uvažují o účasti na soutěžích mistrovství Evropy, musí být s co největším předstihem v kontaktu se státním trenérem. Přihlášky vybraných reprezentantů se musí pořadateli ME odeslat nově již 10 dní před datem konání, tomu budou odpovídat i termíny nominačních závodů (které budou včas oznámeny).

Vzhledem k faktu, že mistrovství ČR juniorů je letos výjimečně až po termínu konání ME, je nezbytně nutné, aby všichni závodníci i závodnice uvažující o startu na juniorském šampionátu byli v kontaktu se státním trenérem již od této chvíle. Na sobotu 25. února je do Žďáru nad Sázavou naplánováno povinné (!) setkání reprezentantů i všech případných zájemců, kteří o letošním ME juniorů uvažují. I zde platí, že je posunut věkový limit z dřívějších 21 na 23 let! Bližší informace o setkání budou zveřejněny na webových stránkách SKFČR ve druhém únorovém týdnu.

Změna pro pořadatele pohárových soutěží

Nepříjemnou zprávu pro pořadatele pohárových soutěží přinesl mezinárodní kongres IFBB v Madridu - od letošního roku musí pořadatelé všech pohárových soutěží s mezinárodní účastí uhradit poplatek federaci IFBB ve výši 500 eur. Tato změna nepříjemně postihne pořadatele českých podzimních pohárových soutěžích, kterých se pravidelně účastní závodníci z okolních států.

Valná hromada pro rok 2012

V minulém roce na Valné hromadě SKFČR došlo k úpravě stanov, které nově umožňují, aby se Valná hromada SKFČR nemusela konat každoročně. Vzhledem k faktu, že letošní Valná hromada neměla být volební, a v rámci uspoření nemalých finančních prostředků se Výkonný výbor rozhodl v letošním roce Valnou hromadu nepořádat. Po odstoupení předsedy SKFČR (ke dni 1. 5. 2011) svaz z rozhodnutí Výkonného výboru až do data konání volební Valné hromady povede současný místopředseda Ing. Martin Jebas.

Seminář rozhodčích

Seminář rozhodčích Svazu kulturistiky a fitness České republiky se uskuteční v závěru měsíce března 2012 (buď poslední, nebo předposlední sobotu) ve Žďáru nad Sázavou. Termín bude upřesněn na začátku února. Seminář rozhodčích je určen všem stávajícím rozhodčím SKFČR a případně i novým zájemcům o získání rozhodcovské licence. Ti by měli pro bližší informace s předstihem kontaktovat předsedu Sportovně-technické komise.

Soutěžní barvy - Dream Tan #2 skončil

Jak jsme již avizovali v minulém i předminulém roce, dochází ke změně možnosti používání určitých soutěžních barev. Jakékoli barvy, které se dotykem snadno stírají (tzn. především soutěžní barva s označením „Dream Tan #2“) se od letošního roku na soutěžích SKFČR nesmí používat. Důvodem je fakt, že od těchto barev byla i přes usilovnou snahu pořadatelů (kteří vždy fóliemi zakrývali celé zákulisí) ušpiněna řada částí inventáře kulturních domů, kde se soutěže SKFČR konaly, což znamenalo pro pořadatele při likvidaci těchto škod nemalé náklady. Tato změna už v minulém roce platila na mezinárodních soutěžích, kde nebyl závodníkům, kteří používali „špinící“ barvy, umožněn vstup na pódium.

Prosíme tedy i závodníky chystající se na české soutěže, aby si včas zajistili moderní soutěžní barvy, a to například Jan Tana, Pro Tan, Dream Tan Knight atd. Tyto barvy jsou sice na první pohled dražší, na druhou stranu vydrží podstatně déle, a tak je celková finanční náročnost pro závodníky stejná jako v minulosti.

Soutěže středních škol

Po roční přestávce pokračují v letošním roce soutěže o nejzdatnější mládež a střední školu. Pozvánky k účasti na tomto (v pořadí již devátém) ročníku byly odeslány zástupcům středních škol na začátku ledna. Po úvodních „internetových“ kolech, která probíhají vždy v rámci dané účastnící se školy, proběhnou navazující soutěže, kde se utkají zástupci dívčích a chlapeckých týmů 10 až 12 středních škol v silových i vytrvalostních disciplínách, jako je např. bench-press, shyby, sed-lehy, šplh, hod medicinbalem, trojskok, běh a plavání. Termíny těchto soutěží budou zveřejněny v průběhu měsíce února.

Telegraficky

V tomto odstavci jen telegraficky o dalších událostech SKFČR v prvním měsíci letošního roku. Za účasti místopředsedy SKFČR se konala volební Valná hromada Českého svazu tělesné výchovy, kde byl zvolen novým předsedou Miroslav Jansta. • V řádném termínu do 31. ledna bylo podáno na Ministerstvo financí ČR vyúčtování dotací pro rok 2011. • Proběhlo několik jednání s cílem zajistit různé výhody pro členské oddíly SKFČR, první výsledky budou zveřejněny již v únoru. • Na stránkách SKFČR byla zavedena sekce „Krátké zprávy“ pro možnost co nejrychlejším způsobem informovat o nových událostech ve svazu. • Stejné zprávy jsou přidávány i na náš profil na Facebooku, kde k nim je možná i veřejná diskuse.

Závěrem

Na závěr nezbývá než doufat, že článek, na jehož konci se právě nacházíte, splnil svůj cíl, a to informovat všechny členy i příznivce Svazu kulturistiky a fitness České republiky o aktuálním dění v tomto občanském sdružení. Jak bylo řečeno již v úvodu, „měsíční reporty“ Vám budeme přinášet pravidelně a co víc - nejen v elektronické podobě, ale od příštího měsíce i v podobě tištěné.

V případě, že byste k čemukoli v článku měli jakékoli otázky, můžete je směrovat buď do diskuse pod článkem, do diskuse na našem profilu na Facebooku, či prostřednictvím kontaktů uvedených na našem webu přímo na sekretariát SKFČR.

Generální partner

Vyhledávání

Mediální partneři


Muscle & FitnessČasopis pro fitness a zdravý životní styl. Aktuální zpravodajství ze světa fitness.


Svět kulturistikyInformace a rady týkající se tréninku a správné výživy. Zde najdete aktuální číslo.


Ronnie.czZpravodajství a sportovní obchod. Spalovače tuků, proteiny a další sportovní výživa.

 
© 2021 • RSS
  Kalendáře soutěží Informace svazu Kontakty