Svaz kulturistiky a fitness ČR Svaz kulturistiky a fitness ČR
Úvodní stránka
Informace svazu
Kalendář soutěží
Střední školy
Stanovy a pravidla
Formuláře svazu
Výkonný výbor
Rozhodčí
Trenéři
Odborné komise
Oddíly a kluby
Reprezentace
Antidoping
Odkazy


Extrifit - generální partner Svazu kulturistiky a fitness České republiky. Oficiální stránky Extrifit a výhradní prodejce Extrifit pro ČR.
SVAZ KULTURISTIKY A FITNESS ČESKÉ REPUBLIKY

Nutris - co a s jakými výhodami
nabízí členům SKFČR?

Článek vydán 03. 04. 2012 - Informace svazu - zhlédnutí: 3272

Svaz kulturistiky a fitness České republiky, zastoupený místopředsedou Ing. Martinem Jebasem, a Ing. Ivan Mach, Csc., provozovatel a odborný garant kurzů Nutris® pro budoucí Poradce pro výživu, uzavřeli smlouvu o vzájemné spolupráci. Díky ní budou moci všichni členové Svazu kulturistiky a fitness České republiky (tzn. členové všech našich oddílů) čerpat řady výhod.

Nutris je kurz s patentovaným obsahem pro budoucí Poradce pro výživu, registrovaný v r. 2004 Ministerstvem školstvím, mládeže a tělovýchovy České republiky jako první rekvalifikační kurz tohoto druhu v ČR, doplněný o možnosti dalšího vzdělávání, tj. pravidelné semináře a specializované kurzy, např. Sportovní výživa a Kurzy zdravého vaření. Kurz je akreditovaný Aliancí výživových poradců ČR a jeho odborným garantem je Ing. Ivan Mach, CSc., bývalý závodník v kulturistice a předseda Výboru svazu kulturistiky České organizace tělesné výchovy v osmdesátých letech.

Jádro tvoří vysoce kvalifikovaní lektoři a zkušení poradci, vyškolení v rámci Nutris®, kteří v r. 2006 založili občanské sdružení Aliance poradců pro výživu ČR, začleněnou do Hospodářské komory ČR a registrovanou MV ČR. Do roku 2004 byl cítit stále rostoucí zájem o poskytování odborných rad, pokud jde o výživu, ať už v souvislosti s nadváhou, nebo kondicí či sportem. I když se současně bouřlivě rozvíjely služby ve fitness a zájem o poradenské služby už nestačilo pokrýt pár odborníků z fitek, stále v ČR chyběla odpovídající poradenská kvalifikace v oblasti výživy. Nutris® proto tuto kvalifikaci, která je běžně využívaná v rozvinutém světě, vytvořil ve prospěch:

  • využití potravin a jejích doplňků jako podpory kondice a výkonu ve sportech, fitness a kulturistice,
  • zlepšení stravovacích návyků sportovců a široké populace,
  • orientace na nové druhy a úpravy potravin,
  • zlepšení celkové kondice populace v důsledku správných stravovacích návyků,
  • prevence zdravotních potíží populace a sportovců úpravou jídelníčků podle zásad, založených na vědeckých důkazech,
  • tvorby jídelníčků pro sportovce a klienty tzv. „ušitých na míru“.

Získání této kvalifikace Poradce pro výživu opravňuje absolventy k zapsání tohoto druhu služby (tj. poradenství ve výživě) do živnostenského listu, což se skvěle hodí jako doplněk kvalifikace osobní trenér, trenér, instruktor fitness, fyzioterapeut apod. Získaný certifikát s mezinárodní platností (diplom) opravňuje k vykonávání pracovní činnosti Poradce pro výživu. Kvalifikace získaná v kurzu Nutris® ovšem záměrně nesplňuje nároky, kladené na poskytování služeb ve zdravotnictví (obor dietní sestra, nutriční terapeut a lékařské obory aj.), i když o absolvování kurzu je ze strany zdravotníků (lékaři, zdravotní sestry, farmaceuti) stále rostoucí zájem.

Díky nově navázané spolupráci mezi Nutris a Svazem kulturistiky a fitness České republiky se budou moci všichni členové SKFČR účastnit všech kurzů Nutris za výhodnějších podmínek. Cena víkendového kurzu Nutris Poradce pro výživu bude výhodnější o 20 %, cena pobytového kurzu Nutris Poradce pro výživu o 15 %. Výše uvedené znamená, že každý zájemce z řad členů SKFČR může při absolvování kurzů ušetřit 2200 Kč, resp. 2325 Kč. Slevy pro členy SKFČR budou platné i pro řadu dalších akcí Nutris (některé až ve výši téměř 60 %), jejich podrobný seznam najdete v následujících dnech v oficiálním kalendáři akcí na stránkách SKFČR. Ve stejnou chvíli zveřejníme i postup, jak mohou případní zájemci využít všech výše uvedených výhod.

Generální partner

Vyhledávání

Mediální partneři


Muscle & FitnessČasopis pro fitness a zdravý životní styl. Aktuální zpravodajství ze světa fitness.


Svět kulturistikyInformace a rady týkající se tréninku a správné výživy. Zde najdete aktuální číslo.


Ronnie.czZpravodajství a sportovní obchod. Spalovače tuků, proteiny a další sportovní výživa.

 
© 2021 • RSS
  Kalendáře soutěží Informace svazu Kontakty