Svaz kulturistiky a fitness ČR Svaz kulturistiky a fitness ČR
Úvodní stránka
Informace svazu
Kalendář soutěží
Střední školy
Stanovy a pravidla
Formuláře svazu
Výkonný výbor
Rozhodčí
Trenéři
Odborné komise
Oddíly a kluby
Reprezentace
Antidoping
Odkazy


Extrifit - generální partner Svazu kulturistiky a fitness České republiky. Oficiální stránky Extrifit a výhradní prodejce Extrifit pro ČR.
SVAZ KULTURISTIKY A FITNESS ČESKÉ REPUBLIKY
Jarní soutěže v ČR byly zrušeny. Více v tomto článku.
Prosíme majitele fitness center, aby sledovali pravidelně nová ustanovení Vlády ČR na www.vlada.cz pro co nejnovější informace ohledně omezení provozu svých podniků.

Důležité závěry pro závodníky
ze semináře rozhodčích 2012

Článek vydán 11. 04. 2012 - Informace svazu - zhlédnutí: 2607

V neděli 1. dubna 2012 se v Brně konal seminář rozhodčích Svazu kulturistiky a fitness České republiky. V rámci tohoto setkání bylo probráno mimo jiné mnoho témat, které se týkají i závodníků v letošní jarní sezóně. Všechna stěžejní již byla prezentována na stránkách SKFČR, přibylo ale i několik novinek. Se všemi podstatnými závěry semináře Vás podrobněji seznámí následující body.

 • Dlouhé přestávky mezi semifinále a finále už by se neměly opakovat, přestávky budou mít plovoucí začátek i konec, tzn. i v propozicích bude uváděno, že celá soutěž začíná např. v 11:00, po skončení semifinále navazuje např. 30minutová přestávka a hned poté finále.

 • Velmi dlouhá jednodenní soutěž se též již nebude opakovat, nakonec i proto je např. letošní Mistrovství ČR mužů, žen, párů a masters dvoudenní.

 • Chyby v ozvučení především při volných sestavách by měly být též eliminovány, jednak mohou závodníci nově spolu s přihláškou poslat hudbu ve formátu MP3, těm, co ji dodají v den soutěže na CD, bude hudba v semifinále převedena do elektronického formátu, zkontrolována a následně přehrávána z počítače; kdyby se ale stalo, že někomu hudba přesto nepůjde, hlavní rozhodčí závodníka ihned stáhne z pódia, a pokud není chyba vyřešena, následuje volná sestava dalšího závodníka v pořadí (ten s problematickou hudbou půjde až na závěr).

 • Hlavní rozhodčí by měl dohlížet na dodržování pravidla v bodyfitness, kde je (mimo jiné) na straně 21 uvedeno následující: „…soutěžící (...) se minimálně jedním prstem každé ruky musí dotýkat vnější strany stehen.“

 • Použití soutěžní barvy pro kategorii bikiny není popsáno v pravidlech, platí ale text uvedený na stránkách SKFČR, konkrétně: „Soutěžícím v kategorii bikiny je doporučeno použití pouze menšího množství soutěžní barvy pro docílení jemného zabarvení pokožky. Možné je použití např. jedné vrstvy vhodné barvy den před soutěží nebo jedné vrstvy barvy v den soutěže. Naopak nevhodné je použití soutěžních barev ve více vrstvách tak, jak je tomu v jiných kategoriích. Výsledkem aplikace soutěžní barvy by měla být pokožka odpovídajícímu přirozenému opálení.“

 • Start závodníků na téže soutěži ve více kategoriích najednou je možný dle pravidel uvedených v tomto článku.

 • Mění se věkové omezení kategorie juniorů z „do 21 let“ na „do 23 let“; konkrétněji možnosti upravuje bod 1.6 platných pravidel (strana 5), a to takto: „mladší než 23 let (po celý rok, kdy oslaví 23 a méně let)“.

 • Po debatě a následné shodě většiny rozhodčích bude na soutěžích bezvýhradně platit, že závodník s viditelnou gynekomastií bude hodnocen o 3 místa hůře; rozhodčí daného závodníka ve svých poznámkách ohodnotí tak, jak odpovídá formě závodníka, a poté, před přepsáním do listin pro sekretáře, toto umístění zhorší o 3 místa (je-li to s ohledem na počet závodníků možné); delegát SKFČR nebo sekretář rozhodčích v případě, že závodníka s viditelnou gynekomastií na pódiu uvidí, na to při hodnocení rozhodčí navíc upozorní; stejné platí v případě použití syntholu; uvedené pravidlo je pro všechny rozhodčí závazné.

 • U všech seniorských a masters kategorií, které mají volné sestavy, budou ve finále prováděny pouze volné sestavy finalistů (dorostenci a junioři dělají ve finále volné sestavy všichni).

 • Pořadí finálových kol v kulturistice bude toto: 1. volné sestavy, 2. hodnocení svalového rozvoje, 3. závěrečné společné pózování (posedown).

 • Na mezinárodních soutěžích je zavedena nová kategorie atletického fitness, ženy ve dvou výškových kategoriích (do a nad 163 cm), muži také ve dvou výškových kategoriích (do a nad 175 cm); z případné eliminace postupuje na základě svalového rozvoje (čtvrtobraty) do semifinále 15 nejlepších; semifinále má tři kola, čtvrtobraty, hodnocení síly (shyby a kliky na bradlech na maximální počet opakování) a hodnocení vytrvalosti (veslování na trenažeru na 1000 metrů); do finále postupuje šest nejlepších, finálová kola jsou stejná jako semifinálová; soutěž v atletickém fitness bude už na ME žen a fitness mužů v Záhřebu, světový šampionát se bude konat v říjnu v rámci Arnold Europe 2012; o zavedení v ČR budeme diskutovat, je pravděpodobné na jaře 2013.

 • Na mezinárodní soutěže mistrovství Evropy a mistrovství světa budou nominováni pouze ti závodníci, kteří splní všechny podmínky startu (např. monitoring, účast na povinných srazech apod.) a kteří budou mít formu odpovídající důležitosti ME nebo MS; svaz bude v letošním roce v závislosti na dosažených výsledcích závodníkům část nákladů spojených s výjezdem na takovou soutěž hradit ze svého finančního rozpočtu.

 • Další změny v krátkosti: na ME v Záhřebu jsou v kategorii bikiny žen jen 3 kategorie (do 163 cm, do 168 cm a nad 168 cm); kategorie fitness dětí je shora omezena věkem 15 let (tzn. včetně roku, kdy závodník nebo závodnice oslaví 15. narozeniny); junioři na mezinárodních soutěžích musí mít 16 let a více; do hodnocení týmů na mezinárodních soutěžích se nově započítává jen 6 nejlepších závodníků každé země; na soutěžích ME a MS se uvažuje o zavedení povinných antidopingových testů pro všechny finalisty (zatím nezavedeno); IFBB klade důraz na kategorie fitness žen (nově finanční odměny) i fitness dětí; v kategoriích masters je zavedena nově kategorie masters žen nad 45 let.

 • V letošním roce (ještě v průběhu jarní sezóny) vzniknou v SKFČR komise pro nové rozhodčí (jasně definuje pravidla pro získání rozhodcovského průkazu i pro postup mezi jednotlivými třídami rozhodčích) a komise pro změny pravidel (která především vyjasní pravidla bodyfitness s ohledem na požadovanou formu a svalnatost závodnic, upraví a rozvede pravidla fitness dětí a bikiny žen atd.); informace o těchto komisích budou zveřejněny na stránkách SKFČR.

 • Na všech soutěžích jarní mistrovské sezóny bude přítomen nový pracovník SKFČR, který bude ve spolupráci se sekretářem rozhodčích přepisovat všechny výsledky do počítače a garantovat správnost počítání výsledků; též bude tisknout výsledkové listiny a diplomy.

Na závěr připomínáme, že vždy aktuální verzi pravidel si můžete stáhnout na této stránce. Pro lepší orientaci v pravidlech jsou všechny verze číslovány, aktuálně platná pravidla nesou označení „2012a“.

Generální partner

Vyhledávání

Mediální partneři


Muscle & FitnessČasopis pro fitness a zdravý životní styl. Aktuální zpravodajství ze světa fitness.


Svět kulturistikyInformace a rady týkající se tréninku a správné výživy. Zde najdete aktuální číslo.


Ronnie.czZpravodajství a sportovní obchod. Spalovače tuků, proteiny a další sportovní výživa.

 
© 2020 • RSS
  Kalendáře soutěží Informace svazu Kontakty