Svaz kulturistiky a fitness ČR Svaz kulturistiky a fitness ČR
Úvodní stránka
Informace svazu
Kalendář soutěží
Střední školy
Stanovy a pravidla
Formuláře svazu
Výkonný výbor
Rozhodčí
Trenéři
Odborné komise
Oddíly a kluby
Reprezentace
Antidoping
Odkazy


Extrifit - generální partner Svazu kulturistiky a fitness České republiky. Oficiální stránky Extrifit a výhradní prodejce Extrifit pro ČR.
SVAZ KULTURISTIKY A FITNESS ČESKÉ REPUBLIKY

Důležité závěry pro závodníky
ze semináře rozhodčích 2012

Článek vydán 11. 04. 2012 - Informace svazu - zhlédnutí: 3080

V neděli 1. dubna 2012 se v Brně konal seminář rozhodčích Svazu kulturistiky a fitness České republiky. V rámci tohoto setkání bylo probráno mimo jiné mnoho témat, které se týkají i závodníků v letošní jarní sezóně. Všechna stěžejní již byla prezentována na stránkách SKFČR, přibylo ale i několik novinek. Se všemi podstatnými závěry semináře Vás podrobněji seznámí následující body.

 • Dlouhé přestávky mezi semifinále a finále už by se neměly opakovat, přestávky budou mít plovoucí začátek i konec, tzn. i v propozicích bude uváděno, že celá soutěž začíná např. v 11:00, po skončení semifinále navazuje např. 30minutová přestávka a hned poté finále.

 • Velmi dlouhá jednodenní soutěž se též již nebude opakovat, nakonec i proto je např. letošní Mistrovství ČR mužů, žen, párů a masters dvoudenní.

 • Chyby v ozvučení především při volných sestavách by měly být též eliminovány, jednak mohou závodníci nově spolu s přihláškou poslat hudbu ve formátu MP3, těm, co ji dodají v den soutěže na CD, bude hudba v semifinále převedena do elektronického formátu, zkontrolována a následně přehrávána z počítače; kdyby se ale stalo, že někomu hudba přesto nepůjde, hlavní rozhodčí závodníka ihned stáhne z pódia, a pokud není chyba vyřešena, následuje volná sestava dalšího závodníka v pořadí (ten s problematickou hudbou půjde až na závěr).

 • Hlavní rozhodčí by měl dohlížet na dodržování pravidla v bodyfitness, kde je (mimo jiné) na straně 21 uvedeno následující: „…soutěžící (...) se minimálně jedním prstem každé ruky musí dotýkat vnější strany stehen.“

 • Použití soutěžní barvy pro kategorii bikiny není popsáno v pravidlech, platí ale text uvedený na stránkách SKFČR, konkrétně: „Soutěžícím v kategorii bikiny je doporučeno použití pouze menšího množství soutěžní barvy pro docílení jemného zabarvení pokožky. Možné je použití např. jedné vrstvy vhodné barvy den před soutěží nebo jedné vrstvy barvy v den soutěže. Naopak nevhodné je použití soutěžních barev ve více vrstvách tak, jak je tomu v jiných kategoriích. Výsledkem aplikace soutěžní barvy by měla být pokožka odpovídajícímu přirozenému opálení.“

 • Start závodníků na téže soutěži ve více kategoriích najednou je možný dle pravidel uvedených v tomto článku.

 • Mění se věkové omezení kategorie juniorů z „do 21 let“ na „do 23 let“; konkrétněji možnosti upravuje bod 1.6 platných pravidel (strana 5), a to takto: „mladší než 23 let (po celý rok, kdy oslaví 23 a méně let)“.

 • Po debatě a následné shodě většiny rozhodčích bude na soutěžích bezvýhradně platit, že závodník s viditelnou gynekomastií bude hodnocen o 3 místa hůře; rozhodčí daného závodníka ve svých poznámkách ohodnotí tak, jak odpovídá formě závodníka, a poté, před přepsáním do listin pro sekretáře, toto umístění zhorší o 3 místa (je-li to s ohledem na počet závodníků možné); delegát SKFČR nebo sekretář rozhodčích v případě, že závodníka s viditelnou gynekomastií na pódiu uvidí, na to při hodnocení rozhodčí navíc upozorní; stejné platí v případě použití syntholu; uvedené pravidlo je pro všechny rozhodčí závazné.

 • U všech seniorských a masters kategorií, které mají volné sestavy, budou ve finále prováděny pouze volné sestavy finalistů (dorostenci a junioři dělají ve finále volné sestavy všichni).

 • Pořadí finálových kol v kulturistice bude toto: 1. volné sestavy, 2. hodnocení svalového rozvoje, 3. závěrečné společné pózování (posedown).

 • Na mezinárodních soutěžích je zavedena nová kategorie atletického fitness, ženy ve dvou výškových kategoriích (do a nad 163 cm), muži také ve dvou výškových kategoriích (do a nad 175 cm); z případné eliminace postupuje na základě svalového rozvoje (čtvrtobraty) do semifinále 15 nejlepších; semifinále má tři kola, čtvrtobraty, hodnocení síly (shyby a kliky na bradlech na maximální počet opakování) a hodnocení vytrvalosti (veslování na trenažeru na 1000 metrů); do finále postupuje šest nejlepších, finálová kola jsou stejná jako semifinálová; soutěž v atletickém fitness bude už na ME žen a fitness mužů v Záhřebu, světový šampionát se bude konat v říjnu v rámci Arnold Europe 2012; o zavedení v ČR budeme diskutovat, je pravděpodobné na jaře 2013.

 • Na mezinárodní soutěže mistrovství Evropy a mistrovství světa budou nominováni pouze ti závodníci, kteří splní všechny podmínky startu (např. monitoring, účast na povinných srazech apod.) a kteří budou mít formu odpovídající důležitosti ME nebo MS; svaz bude v letošním roce v závislosti na dosažených výsledcích závodníkům část nákladů spojených s výjezdem na takovou soutěž hradit ze svého finančního rozpočtu.

 • Další změny v krátkosti: na ME v Záhřebu jsou v kategorii bikiny žen jen 3 kategorie (do 163 cm, do 168 cm a nad 168 cm); kategorie fitness dětí je shora omezena věkem 15 let (tzn. včetně roku, kdy závodník nebo závodnice oslaví 15. narozeniny); junioři na mezinárodních soutěžích musí mít 16 let a více; do hodnocení týmů na mezinárodních soutěžích se nově započítává jen 6 nejlepších závodníků každé země; na soutěžích ME a MS se uvažuje o zavedení povinných antidopingových testů pro všechny finalisty (zatím nezavedeno); IFBB klade důraz na kategorie fitness žen (nově finanční odměny) i fitness dětí; v kategoriích masters je zavedena nově kategorie masters žen nad 45 let.

 • V letošním roce (ještě v průběhu jarní sezóny) vzniknou v SKFČR komise pro nové rozhodčí (jasně definuje pravidla pro získání rozhodcovského průkazu i pro postup mezi jednotlivými třídami rozhodčích) a komise pro změny pravidel (která především vyjasní pravidla bodyfitness s ohledem na požadovanou formu a svalnatost závodnic, upraví a rozvede pravidla fitness dětí a bikiny žen atd.); informace o těchto komisích budou zveřejněny na stránkách SKFČR.

 • Na všech soutěžích jarní mistrovské sezóny bude přítomen nový pracovník SKFČR, který bude ve spolupráci se sekretářem rozhodčích přepisovat všechny výsledky do počítače a garantovat správnost počítání výsledků; též bude tisknout výsledkové listiny a diplomy.

Na závěr připomínáme, že vždy aktuální verzi pravidel si můžete stáhnout na této stránce. Pro lepší orientaci v pravidlech jsou všechny verze číslovány, aktuálně platná pravidla nesou označení „2012a“.

Generální partner

Vyhledávání

Mediální partneři


Muscle & FitnessČasopis pro fitness a zdravý životní styl. Aktuální zpravodajství ze světa fitness.


Svět kulturistikyInformace a rady týkající se tréninku a správné výživy. Zde najdete aktuální číslo.


Ronnie.czZpravodajství a sportovní obchod. Spalovače tuků, proteiny a další sportovní výživa.

 
© 2023 • RSS
  Kalendáře soutěží Informace svazu Kontakty