Svaz kulturistiky a fitness ČR Svaz kulturistiky a fitness ČR
Úvodní stránka
Informace svazu
Kalendář soutěží
Střední školy
Stanovy a pravidla
Formuláře svazu
Výkonný výbor
Rozhodčí
Trenéři
Odborné komise
Oddíly a kluby
Reprezentace
Antidoping
Odkazy


Extrifit - generální partner Svazu kulturistiky a fitness České republiky. Oficiální stránky Extrifit a výhradní prodejce Extrifit pro ČR.
SVAZ KULTURISTIKY A FITNESS ČESKÉ REPUBLIKY

Studium trenérů I. třídy na FTVS UK
- odpovědi na Vaše otázky

Článek vydán 04. 07. 2012 - Trenéři - zhlédnutí: 4993

Od nového školního roku (2012/2013) začíná na Fakultě tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy prestižní studium trenérů kulturistiky a fitness I. třídy. Kompletní informace jsme přinesli v tomto článku, k dnešnímu dni vyjádřilo předběžný zájem o studium 14 zájemců z nichž někteří již zaslali i závazné přihlášky. Uzávěrka přihlášek je 10. července (ve výjimečných případech je možná i později). Vzhledem k tomu, že nám směrem k Trenérské škole přišla řada otázek, přinášíme níže na nejčastější z nich odpovědi.

Jaký je smysl studia „jedničky“ v porovnání s klasickými kurzy II. třídy?

Nelze porovnat neporovnatelné. Běžné komerční kurzy mají rozsah studia jen cca 150 hodin (absolvovaných v průběhu několika týdnů). Tomu odpovídá i hloubka probraného studia a náročnost zkoušek. Studium trenérské jedničky na FTVS UK trvá dva roky, ve kterých student absolvuje 2x 220 hodin přednášek a cvičení jak ze strany uznávaných vysokoškolských pedagogů, tak ze strany odborníků zajištěných Svazem kulturistiky a fitness České republiky. Hloubka vědomostí (a tomu odpovídající vyžadovaná úroveň získaných znalostí u konečných zkoušek) je neporovnatelně vyšší. Tomu odpovídá i prestiž výsledného vzdělání, kdy držiteli licence I. třídy jsou v rámci České republiky jen ti nejuznávanější trenéři a sportovci.

Jaké je zakončení studia? Skládají se tzv. státní závěrečné zkoušky a je výstupem tohoto studia osvědčení o jeho absolvování (podobně jako u trenérské školy II. třídy) nebo je možné si studium rozšířit k udělení některého nižšího akademického titulu?

Závěr studia tvoří úspěšné absolvování závěrečné zkoušky (ZZk) před zkušební komisí a obhajoba závěrečné práce. Nejedná se ale o úplnou státní závěrečnou zkoušku, na základě které by se dal udělovat vysokoškolský titul. V tomto případě je výstupem osvědčení o splnění požadavků na nejvyšší vzdělání v oblasti Kulturistika a Fitness a současné udělení licence A (I. třída) s potvrzením SKFČR a FTVS UK. Samostatně toto studium nelze rozšířit o „dodělání“ zkoušek na Bc. Jediné východisko je se současně přihlásit na Bc. studium dálkově (tam se ale každý rok dělají přijímačky, které již pro letošní rok stihnout nelze).

Absolvovala jsem VOŠ pedagogickou v Litomyšli, obor Pedagogika specifických činností ve volném čase, zaměření Pedagogika volného času - orientace tělovýchovná. V průběhu studia jsem absolvovala i půlroční praxi ve fitcentru. Nemám ale žádný z kurzů trenéra II. třídy. Mohu i přesto trenérskou jedničku studovat?

VOŠ v Litomyšli nemá akreditaci TVS se stejným studijním základem, proto se nedá vyhnout absolvování teoretického základu výuky Trenérské školy. Dosažené vzdělání ale opravňuje k zápisu. Absence kurzu licence II. třídy ve specializaci je ale překážkou, přičemž půlroční praxe bez jakékoliv trenérské licence nic neřeší. Případ lze ale řešit přijetím do Trenérské školy s podmínkou splnění některého z kurzů licence B (II. třída) do konce prvního ročníku. Ten je možné realizovat za citelně výhodnějších finančních podmínek (3.900 Kč místo běžných více než 8.000 Kč).

O studium bych měl velký zájem, bohužel jsem ale vystudoval pouze tříletý obor bez maturity. Mohu se i přesto přihlásit?

Maturita je podmínkou ze strany FTVS UK, tzn. bez ní skutečně studium zahájit nelze.

Bude první ročník Trenérské školy otevřen i v příštím školním roce?

Zda-li bude první ročník otevřen i v příštím roce v tuto chvíli není jisté. SKFČR spolu s FTVS UK původně plánovaly otevírat první ročník pouze jednou za několik let. Bude-li ale dostatečný zájem studentů, může být první ročník otevřen hned v příštím roce. V tuto chvíli to ale garantovat nelze.

Jakým způsobem je možné řešit splátky školného?

Prakticky jakkoliv, jak bude studentům vyhovovat. Ideální je uhradit první splátku ve výši 11.000 Kč do konce srpna a potom zbytek rozložený např. do tří dalších splátek. V případě ale, že student navrhne jiný způsob, snažíme se mu vyjít maximálně vstříc.

Neposlal jsem v termínu do konce června předběžnou přihlášku, je možné se i přesto přihlásit a začít se studiem?

Ano, možné to je. Předběžnou přihlášku v termínu do 30. června zaslalo 14 zájemců, ti musí do 10. července poslat přihlášku závaznou. V případě, že pošlete „jen“ onu závaznou přihlášku, je to postačující. Dokonce lze ve výjimečných případech poslat přihlášku i později.

Generální partner

Vyhledávání

Mediální partneři


Muscle & FitnessČasopis pro fitness a zdravý životní styl. Aktuální zpravodajství ze světa fitness.


Svět kulturistikyInformace a rady týkající se tréninku a správné výživy. Zde najdete aktuální číslo.


Ronnie.czZpravodajství a sportovní obchod. Spalovače tuků, proteiny a další sportovní výživa.

 
© 2021 • RSS
  Kalendáře soutěží Informace svazu Kontakty