Svaz kulturistiky a fitness ČR Svaz kulturistiky a fitness ČR
Úvodní stránka
Informace svazu
Kalendář soutěží
Střední školy
Stanovy a pravidla
Formuláře svazu
Výkonný výbor
Rozhodčí
Trenéři
Odborné komise
Oddíly a kluby
Reprezentace
Antidoping
Odkazy


Extrifit - generální partner Svazu kulturistiky a fitness České republiky. Oficiální stránky Extrifit a výhradní prodejce Extrifit pro ČR.
SVAZ KULTURISTIKY A FITNESS ČESKÉ REPUBLIKY

Arnold Classic Europe 2012
- informace pro závodníky

Článek vydán 11. 07. 2012 - Informace svazu - zhlédnutí: 4687

Arnold Classic Europe 2012 - plným názvem Arnold Amateur IFBB International Bodybuilding, Classic Bodybuilding, Fitness, Bodyfitness & Bikini Championships and Athletic Fitness World Championships - je jednou z nejprestižnějších světových amatérských soutěží, která se v letošním roce koná, a to ve španělském Madridu od 11. do 14. října.

V tomto článku najdou všichni závodníci, kteří by měli o start na soutěži v letošním roce zájem, kompletní informace.

O soutěži

Promotéry soutěže jsou čtyři osobnosti světa kulturistiky - Arnold Schwarzenegger, Rafael Santonja, James L. Lorimer a Bob Lorimer. Klání proběhne ve španělském hlavním městě Madridu, a to s programem naplánovaným od čtvrtka 11. října do neděle 14. října 2012. Přesným místem konání je Palacio de Cristal de la Casa de Campo a Madrid Arena, což jsou prostory o 300 % větší než při loňském ročníku soutěže. Poskytnou tak pro klání i doprovodné akce mnohem větší komfort.

Vážení závodníků a registrace proběhnou už ve čtvrtek 11. října (mezi 10:00 - 20:00). Registrační poplatek závodníků je 150 eur. Stejně jako na většině soutěží není ani na Arnold Classic Europe 2012 možné používat jakékoliv „špinící“ soutěžní barvy. Povoleny jsou tedy např. moderní Jan Tana Ultra 1, Pro Tan, Dream Tan Bronze Knight a podobně.

Přihlášky závodníků na soutěž může z rozhodnutí pořadatele podávat pouze národní federace, pořadatelé nepřijmou žádné přihlášky, které by poslali zájemci samostatně. Oficiální uzávěrka přihlášek je 1. října 2012, nominační sraz českých zájemců o start proběhne v neděli 16. září 2012.

Hudba pro volné sestavy (pro kategorie, kterých se to týká) musí být pouze na disku CD ve formě klasického audia (tzn. formát MP3 není možný). Na CD musí být uvedeno jméno závodníka, disk by měl obsahovat pouze jedinou hudební skladbu.

Podmínkou startu je také to, že závodník je držitelem mezinárodní karty IFBB platné pro daný rok. V případě, že ji závodník nemá, je možné ji zařídit na místě za poplatek 30 eur.

V rámci soutěže jsou vypsány následující kategorie:

 • kulturistika mužů
  (do 70 kg, do 75 kg, do 80 kg, do 85 kg, do 90 kg, do 100 kg, nad 100 kg)
 • klasická kulturistika mužů
  (do 175 cm, do 180 cm, nad 180 cm)
 • fitness mužů
  (jedna kategorie)
 • kulturistika juniorů
  (jedna kategorie)
 • kulturistika masters mužů
  (40 - 49 let do 80 kg, do 90 kg, nad 90 kg; 50 - 59 let; nad 60 let)
 • atletické fitness mužů
  (do 175 cm, nad 175 cm)
 • athletic physique mužů
  (do 178 cm, nad 178 cm)
 • kulturistika žen
  (jedna kategorie)
 • bodyfitness žen
  (do 158 cm, do 163 cm, do 168 cm, nad 168 cm)
 • fitness žen
  (do 163 cm, nad 163 cm)
 • bikini žen
  (do 163 cm, do 168 cm, nad 168 cm)
 • bodyfitness juniorek
  (jedna kategorie)
 • bodyfitness masters žen
  (jedna kategorie)
 • atletické fitness žen
  (do 163 cm, nad 163 cm)
 • athletic physique žen
  (do 163 cm, nad 163 cm)

V kategorii klasické kulturistiky mužů jsou váhové limity nastaveny následujícím způsobem (rozpis níže neodpovídá přesně kategoriím, ty jsou v rámci soutěže pouze tři - do 175 cm, do 180 cm a nad 180 cm):

 • výška závodníka do a včetně 168 cm: maximální váha = výška - 100
 • výška závodníka od 168 cm do 171 cm (včetně): maximální váha = výška - 100 + 2 kg
 • výška závodníka od 171 cm do 175 cm (včetně): maximální váha = výška - 100 + 4 kg
 • výška závodníka od 175 cm do 180 cm (včetně): maximální váha = výška - 100 + 6 kg
 • výška závodníka od 180 cm do 190 cm (včetně): maximální váha = výška - 100 + 8 kg
 • výška závodníka od 190 cm do 198 cm (včetně): maximální váha = výška - 100 + 9 kg
 • výška závodníka od 198 cm: maximální váha = výška - 100 + 10 kg

Jak již bylo zmíněno, ve čtvrtek proběhne od 10:00 do 20:00 registrace a vážení závodníků. V pátek ráno se konají semifinálová kola juniorek bodyfitness a juniorské kulturistiky, dále pak fitness mužů, všech kategorií bikini žen, masters mužů 50 - 59 let a nad 60 let a také ženské kulturistiky. Finálová kola všech těchto kategorií (s výjimkou fitness mužů) proběhnou hned po semifinále, tzn. také v pátek dopoledne.

V pátek odpoledne se konají semifinálová kola kategorií kulturistiky mužů do 70 kg, do 75 kg, do 80 kg, do 85 kg a do 90 kg. Finále těchto kategorií následuje také ihned po semifinále, tzn. ještě v průběhu pátečního odpoledne a podvečera.

Sobotní ráno bude ve znamení fitness žen i mužů, avšak zatímco ženy čeká jen semifinále, muže už finále. Klasická kulturistika mužů bude mít v sobotním dopoledni celou soutěž - semifinálová i finálová kola pro všechny tři kategorie.

Sobotní odpoledne a podvečer proběhnou semifinálová i finálová kola masters mužů 40 - 49 let a všech kategorií bodyfitness žen včetně masters.

Na neděli pak „zbývá“ kulturistika mužů do a nad 100 kg (semifinále i finále) a finále fitness žen.

V rozpisu výše nebylo zmíněno atletické fitness ani athletic physique - v první z uvedených disciplín se ženy do 163 cm a muži do 175 cm utkají v pátek (semifinále), ženy nad 163 cm a muži nad 175 cm v sobotu (semifinále) s tím, že finálová klání budou v neděli. Athletic physique proběhne v pátek dopoledne.

Informace pro zájemce o start

Jak bylo zmíněno výše, přihlášky na soutěž může poslat pouze národní federace (SKFČR), závodníci je nemohou posílat žádným jiným způsobem. Vzhledem k velmi vysokému zájmu českých závodníků o účast na letošním ročníku soutěže i vzhledem k prestiži tohoto klání, na kterém lze očekávat velmi vysokou úroveň a výkonnost všech účastníků, jsou podmínky pro start českých závodníků určeny následovně.

Všichni zájemci musí nejpozději do 14. září 2012 (pátek) zaslat předběžnou přihlášku e-mailem na adresu sekretariátu SKFČR v Praze (sekretariat@skfcr.cz). Následně budou pozváni na sraz všech zájemců o start (v neděli 16. září v Praze), kde proběhne nominace závodníků, jejichž forma bude odpovídající úrovni soutěže (a samozřejmě i datu, kdy nominace proběhne, tzn. neočekává se soutěžní forma, nýbrž forma odpovídající třem týdnům před soutěží). V nominační komisi zasednou reprezentační trenéři všech kategorií (tzn. Zdenka Razýmová, Tomáš Bureš a Vladimír Pajič) a předseda Komise vrcholového sportu Vjačeslav Vinogradov. V případě, že by se závodník nominačního srazu nemohl z vážných důvodů zúčastnit, může požádat o výjimku (e-mailem na sekretariát), avšak nejpozději do 14. září 2012.

Pouze závodníci, kteří budou nominováni, budou moci na soutěži startovat.

Finanční náročnost pro start na soutěži byla částečně popsána již výše. Vzhledem k tomu, že se nejedná o soutěž typu mistrovství Evropy nebo mistrovství světa (kde SKFČR závodníkům na výjezdy od letošního roku opět finančně přispívá), hradí si závodníci náklady spojené se startem sami. Registrační poplatek pro pořadatele je 150 eur, případné vyřízení mezinárodní průkazky IFBB stojí dalších 30 eur. Nad rámec toho si zájemci hradí dopravu (k dnešnímu dni jsou ceny od 4.900 Kč, ve chvíli objednávání v závěru září ale budou pravděpodobně vyšší) a ubytování (např. dle Booking.com lze na celé 4 dny zajistit dvoulůžkový pokoj v 4hvězdičkovém hotelu za cenu od 4.500 Kč na osobu). Výše uvedené ceny v eurech jsou konečné, ceny v Kč (letenka, hotel) se mohou velmi výrazně měnit (dle vybraného hotelu, letecké společnosti, data objednání apod.) a jsou tedy jen orientační.

Možnosti cesty na soutěž pro nominované závodníky budou dvě - samostatná a týmová.

„Samostatná“ varianta znamená, že nominovaný závodník uhradí (na základě vystavené faktury od SKFČR) registrační poplatek 150 eur, SKFČR závodníka přihlásí a provede úhradu pořadateli. Vše další si ale závodník zajišťuje sám (tzn. letenku, ubytování, registraci při prezentaci, koordinaci při samotné soutěži atd.). Při této variantě může jet se závodníkem i jakýkoliv doprovod, vše je jen na jeho volbě (ale také na jeho zodpovědnosti).

„Týmová“ varianta znamená, že nominovaný závodník uhradí (na základě vystavené faktury od SKFČR) registrační poplatek 150 eur a cenu za předem zajištěné ubytování i letenku. Celý tým pak odlétá společně, zástupce SKFČR (jeden či více, dle počtu závodníků) zkoordinuje odlet z Prahy, cestu z letiště do hotelu a místa konání, na soutěži pomůže závodníkům při prezentaci, bude koordinovat časový program (tzn. dohlédne, aby každý byl včas v hale pro start jednotlivých kol své kategorie), pomůže s nanášením barvy i se všemi dalšími náležitostmi. Vše uvedené ale zajišťuje pouze a jen pro závodníka, nikoli pro jeho doprovod. Tato varianta je tedy určena pro závodníky, kteří letí na soutěž sami (je samozřejmě možné, že nezávisle odletí na soutěž i případný závodníkův doprovod, ale bezvýhradně platí, že závodník se „drží“ v týmu, tzn. při ubytování, v místě konání soutěže, při cestách z/na letiště v Madridu apod. je pohromadě s ostatními členy českého týmu).

Závěrem

V případě, že byste měli k soutěži či k Vaší případné účasti na soutěži jakékoliv otázky, můžete kontaktovat sekretariát SKFČR či příslušného státního trenéra. Také si můžete stáhnout kompletní Inspection Report (v angličtině), a to z tohoto odkazu.

Generální partner

Vyhledávání

Mediální partneři


Muscle & FitnessČasopis pro fitness a zdravý životní styl. Aktuální zpravodajství ze světa fitness.


Svět kulturistikyInformace a rady týkající se tréninku a správné výživy. Zde najdete aktuální číslo.


Ronnie.czZpravodajství a sportovní obchod. Spalovače tuků, proteiny a další sportovní výživa.

 
© 2023 • RSS
  Kalendáře soutěží Informace svazu Kontakty