Svaz kulturistiky a fitness ČR Svaz kulturistiky a fitness ČR
Úvodní stránka
Informace svazu
Kalendář soutěží
Střední školy
Stanovy a pravidla
Formuláře svazu
Výkonný výbor
Rozhodčí
Trenéři
Odborné komise
Oddíly a kluby
Reprezentace
Antidoping
Odkazy


Extrifit - generální partner Svazu kulturistiky a fitness České republiky. Oficiální stránky Extrifit a výhradní prodejce Extrifit pro ČR.
SVAZ KULTURISTIKY A FITNESS ČESKÉ REPUBLIKY

Směrnice pro soutěžní starty závodníků,
kteří se účastnili neschválených soutěžích

Článek vydán 08. 04. 2014 - Stanovy a pravidla - zhlédnutí: 8701

Vzhledem k řadě žádostí závodníků, kteří v minulosti startovali na soutěžích jiných organizací (např. soutěží účelově nazývaných jako „otevřené“, soutěží NABBA, WABBA aj.) a kteří by chtěli v budoucnu startovat na soutěžích Svazu kulturistiky a fitness České republiky (IFBB), schválil Výkonný výbor SKFČR v červenci roku 2012 pravidla, která tyto starty za splnění určitých podmínek v některých případech umožňovala. Ta měla dvě varianty, „snazší“ pro žádosti závodníků, které přišly do 31. 5. 2014 a „náročnější“ pro žádosti následné. Na zasedání na začátku prosince 2015 pak VV SKFČR schválil částečné změny (spočívající především ve vypuštění textů spojených s přestupy do 31. 5. 2014), doplnění (především možnost výjimečného zkrácení lhůty z bodu „a“ a jeho další upřesnění) a sjednocení (začlenění bodů, které byly doposud publikovány odděleně v podmínkách pro start na kondičních soutěží).

Směrnice vychází z konzultací se zástupci mezinárodní federace IFBB a v plném znění ji najdete níže. Formulář, na kterém je nutné případnou žádost podat, si můžete stáhnout na této stránce.

Směrnice pro soutěžní starty závodníků,
kteří se účastnili neschválených soutěžích

V případě, že o členství ve Svazu kulturistiky a fitness České republiky (dále jen SKFČR) a/nebo o start na soutěžích SKFČR nebo mezinárodní federace IFBB požádá sportovec, který v minulosti startoval na neschválených soutěžích (neschválenou soutěží je jakákoliv soutěž ve sportovních disciplínách stejných či podobných disciplínám SKFČR, kterou nepořádal SKFČR nebo mezinárodní federace IFBB), lze tak - po individuálním posouzení - učinit za následujících podmínek.

  • a) sportovec nestartoval v posledním 1 roku (pokud se v minulosti dosud neúčastnil soutěží SKFČR), resp. v posledních 3 letech (pokud se v minulosti již účastnil soutěží SKFČR) na žádné neschválené soutěži,

  • b) sportovec nemá ze své předchozí činnosti v SKFČR (IFBB) udělen disciplinární trest doživotního zákazu činnosti,

  • c) sportovec nemá udělen disciplinární trest žádnou jinou sportovní organizací,

  • d) sportovec nestartoval na neschválené soutěži v době, kdy měl udělen jakýkoliv trest zákazu činnosti v SKFČR; pokud sportovec startoval na neschválené soutěži v době, kdy měl udělen jakýkoliv trest zákazu činnosti v SKFČR, je lhůta z bodu a) prodloužena na 6 let,

  • e) sportovec přiloží podepsané čestné prohlášení, že se v budoucnu nezúčastní žádné další neschválené soutěže a v případě, že ano, bere na vědomí, že mu již nikdy nebude umožněn opětovný návrat do SKFČR.

Výše uvedené předpoklady platí pro starty závodníků na národních i mezinárodních mistrovských a pohárových soutěžích. Pro účast na kondičních soutěžích z pravidel vyplývá, že na nich nemohou startovat závodníci, kteří se v minulosti účastnili soutěží pořádaných subjekty, které aktivně nespolupracují s Antidopingovým výborem České republiky. Naopak závodníci, kteří se v minulosti účastnili soutěží pořádaných subjekty, které s ADV ČR aktivně spolupracují, mohou na kondičních soutěžích startovat i bez splnění bodu „a)“ z pravidel výše.

Všechny žádosti však budou posuzovány individuálně, splnění výše uvedených podmínek dává předpoklad, nikoli záruku kladného vyřízení žádosti. Posuzovacím orgánem je zde Výkonný výbor SKFČR, poradním orgánem Disciplinární komise SKFČR a Revizní komise SKFČR. Ve výjimečných případech může být tříletá lhůta z bodu „a)“ zkrácena, avšak ne na méně než 2 roky.

Generální partner

Vyhledávání

Mediální partneři


Muscle & FitnessČasopis pro fitness a zdravý životní styl. Aktuální zpravodajství ze světa fitness.


Svět kulturistikyInformace a rady týkající se tréninku a správné výživy. Zde najdete aktuální číslo.


Ronnie.czZpravodajství a sportovní obchod. Spalovače tuků, proteiny a další sportovní výživa.

 
© 2024 • RSS
  Kalendáře soutěží Informace svazu Kontakty