Svaz kulturistiky a fitness ČR Svaz kulturistiky a fitness ČR
Úvodní stránka
Informace svazu
Kalendář soutěží
Střední školy
Stanovy a pravidla
Formuláře svazu
Výkonný výbor
Rozhodčí
Trenéři
Odborné komise
Oddíly a kluby
Reprezentace
Antidoping
Odkazy


Extrifit - generální partner Svazu kulturistiky a fitness České republiky. Oficiální stránky Extrifit a výhradní prodejce Extrifit pro ČR.
SVAZ KULTURISTIKY A FITNESS ČESKÉ REPUBLIKY

Kondiční soutěže v roce 2013:
vše, co potřebujete vědět!

Článek vydán 16. 10. 2013 - Informace svazu - zhlédnutí: 9055

Stejně jako v uplynulých letech, tak i letos na podzim nás čekají kondiční soutěže, tzn. klání určená jednak začínajícím závodníkům, ale také většině závodníků z dorosteneckých a juniorských kategorií jarní mistrovské sezóny.

V porovnání s minulostí přichází letos několik změn. V následujících bodech si je představíme jen stručně, podrobněji budou rozepsány v dalších částech článku.

 • Soutěží je v letošním roce o jednu více jak vloni. Vzhledem k tomu, že se loňský model, kdy se vždy dvě soutěže konaly ve stejný víkend v nevzdálených lokalitách, osvědčil, pokračuje stejný systém i pro letošní rok.

 • Novinky nás čekají také v kategoriích - v Ostravě je zařazena kategorie physique mužů, v Březnici jsou pak kategorie kulturistiky mužů rozděleny dle váhy závodníků (zůstávají ale i kategorie dorostu a juniorů). Kategorie bikiny fitness je zařazena na čtyři soutěže. V Brně jsou zařazeny i kategorie fitness dětí (dívek i chlapců).

 • Stejně jako v předminulém i v minulém roce, i letos budou na soutěžích přítomni komisaři Antidopingového výboru České republiky. I přesto, že se jedná o soutěže neregistrovaných závodníků, při prezentaci všichni závodníci svým podpisem stvrdí souhlas s pravidly, a to i s pravidly antidopingovými. V případě následného odmítnutí spolupráce s komisaři ADV ČR dojde k okamžité diskvalifikaci závodníka.

 • Dopředu budou zveřejněna pravidla pro bodové hodnocení za umístění závodníků na jednotlivých soutěžích a bude zveřejňováno i průběžné pořadí v celém seriálu, tzn. závodníci, kteří se zúčastní více (třeba i všech pěti) soutěží, se utkají i o absolutní tituly (loňský závěrečný žebříček zde).

Kategorie a podmínky účasti

Níže jsou uvedeny základní kategorie. Ne na všech soutěžích jsou ale všechny níže uvedené kategorie vypsány, proto si zkontrolujte přímo v propozicích, na kterých ze soutěží právě Vaše kategorie zařazena je a kde naopak není.

 • dorostenci do 18 let
  Věk závodníků se zde řídí doslovným zněním pravidel a soutěžního řádu SKFČR, tedy startovat mohou závodníci mladší než 18 let (po celý rok, kdy oslaví 18 a méně let). V praxi to lze říct ještě jednoznačněji - startovat mohou závodníci narození v roce 1995 a závodníci mladší (rok narození 1996, 1997 atd.). Účast je možná pro všechny začínající závodníky (tzn. pro ty, pro které jsou kondiční soutěže jejich prvními starty), účastníky kondičních soutěží z minulých let a také většinu závodníků z jarních soutěží dorostenců. Zde ale platí, že v kategorii nemohou startovat zájemci, kteří Českou republiku reprezentovali na soutěžích mistrovství světa a/nebo mistrovství Evropy, kteří startovali na zahraničních soutěžích a také ti závodníci, kteří se účastnili soutěží pořádaných subjekty, které aktivně nespolupracují s Antidopingovým výborem České republiky.

 • junioři do 23 let
  Věkové omezení zde zní „mladší než 23 let“ (po celý rok, kdy oslaví 23 a méně let). Startovat tedy mohou závodníci narození v roce 1990 a mladší (narození v roce 1991, 1992 atd.). Účast je možná pro všechny začínající závodníky (tzn. pro ty, pro které jsou kondiční soutěže jejich prvními starty), účastníky kondičních soutěží z minulých let a také většinu závodníků z jarních soutěží juniorů. V této kategorii nemohou startovat zájemci, kteří jsou medailisty z mistrovství České republiky juniorů jakéhokoliv roku, a ti, kteří Českou republiku reprezentovali na mistrovství světa a/nebo mistrovství Evropy nebo kteří startovali na zahraničních soutěžích. Nemohou startovat ani závodníci, kteří se účastnili soutěží pořádaných subjekty, které aktivně nespolupracují s Antidopingovým výborem České republiky.

 • muži do 30 let
  V této kategorii mohou startovat všichni zájemci mladší než 30 let (po celý rok, kdy oslaví 30 a méně let), tzn. ročníky narození 1983 a mladší (1984, 1985 atd.). Zároveň zde platí omezení, že daný závodník v posledních dvou letech nestartoval na žádné soutěži v kulturistice (s výjimkou kondičních soutěží) a nebyl v posledních 10 letech reprezentantem České republiky na soutěžích mistrovství světa a/nebo mistrovství Evropy, v posledních 10 letech nestartoval na žádné jiné zahraniční soutěži a nikdy v minulosti se neúčastnil jako závodník soutěží, které nebyly pod aktivním dohledem Antidopingového výboru České republiky. Soutěžit mohou tedy všichni začínající závodníci, pro které se bude jednat o jejich první soutěž, i závodníci federace IFBB a jiných sportovních asociací spolupracujících s ADV ČR, kteří naposledy startovali ne později než 30. října 2011.

 • muži nad 30 let
  V této kategorii mohou startovat všichni zájemci starší než 30 let (ročníky narození 1982, 1981 atd.), kteří zároveň splňují všechna pravidla platná pro kategorii mužů do 30 let z předešlého odstavce (s výjimkou pravidla věkového).

 • muži do 70 kg, do 80 kg, nad 80 kg
  Na většině soutěží budou zařazeny kategorie kulturistiky mužů do 30 let a mužů nad 30 let, v Březnici budou závodníci, kteří věkově spadají do těchto dvou kategoriích, rozděleni nikoli podle věku, ale podle váhy. Jinak pro ně platí všechna výše uvedená pravidla.

 • physique mužů
  Pro zájemce o start v kategorii physique mužů, které je zařazena na soutěži v Ostravě, platí stejné podmínky startu, jako pro kategorii muži do 30 let uvedenou výše (samozřejmě ale bez omezení věku).

 • ženy (bodyfitness)
  V této kategorii mohou startovat všechny zájemkyně, které pro svůj věk splňují pravidla z výše uvedených soutěží kategorií mužů. Tzn. v případě závodnic mladších 18 let se může jednat o účastnice jarních soutěží dorostu (s výjimkou reprezentantek), pro závodnice do 23 let se může jednat o účastnice jarních soutěží juniorek (s výjimkou mistryň republiky a reprezentantek), pro závodnice starší pak platí pravidlo o dvouleté soutěžní odmlce od posledního startu.

 • ženy (bikiny fitness)
  Platí zde zcela shodná pravidla pro možnou účast jako v případě bodyfitness žen.

 • fitness dětí
  Startovat mohou zcela všichni zájemci (tzn. i účastníci jarních soutěží fitness dětí včetně reprezentantek), a to ve věku od 6 do 15 let, přesně dle pravidel a soutěžního řádu SKFČR.

Jak je to se startem stejného závodníka ve více kategoriích? Dorostenec může na stejné soutěži startovat i mezi juniory i mezi muži do 30 let. Junior může startovat na stejné soutěži i v kategorii mužů do 30 let. Muži do 30 let mohou startovat na stejné soutěži pouze ve „své“ kategorii. To platí i pro muže nad 30 let. Závodník kategorie physique ale nemůže na stejné soutěži startovat v kulturistice.

V případě jakýchkoliv otázek, zda se právě Vy můžete soutěží zúčastnit, a pro vyloučení sebemenších pochybností se prosím obraťte na některý z těchto kontaktů. Pro účast na soutěžích není nutné podávat přihlášku do Svazu kulturistiky a fitness České republiky ani být registrován pod jakýmkoliv oddílem (je to doporučeno, nikoli vyžadováno). Stačí pouze včas zaslat elektronickou přihlášku (společně s hudbou pro volnou sestavu, pokud uvažujete o startu v kategorii, kde volné sestavy jsou - tzn. kondiční kulturistika mužů nebo fitness dětí). Hudbu lze zaslat pouze ve formátu MP3 předem (společně s elektronickou přihláškou), není možné ji donést na CD přímo na soutěž (a to z důvodu zamezení jakýchkoliv potíží při spouštění hudebního doprovodu, pro zjednodušení procesu prezentace i pro klid samotných závodníků, aby měli v den soutěže co nejméně starostí). Při prezentaci podepíší všichni závodníci jednoduché prohlášení, že souhlasí se všemi pravidly, podle kterých se soutěží, a to včetně pravidel antidopingových.

Termíny soutěží

Jak již bylo zmíněno, soutěží se koná pět, a to v Ostravě a Krnově v první soutěžní víkend, v Brně ve druhý soutěžní víkend a v Kutné Hoře a v Březnici ve třetí soutěžní víkend.

Termíny soutěží jsou tedy následující:

Rozhodčí

Na soutěžích bude rozhodovat vždy pětice rozhodčích, s tím, že dle rozhodnutí konkrétního pořadatele mohou část tvořit rozhodčí Svazu kulturistiky a fitness České republiky, část mohou tvořit osobnosti našeho sportu (např. bývalí či současní reprezentanti apod.). Přesné rozhodcovské sbory budou zveřejněny v průběhu podzimu.

Pravidla

S výjimkou výše zmíněných pravidel ohledně kategorií platí na soutěžích kompletní pravidla Svazu kulturistiky a fitness České republiky. Pro soutěžící v kategoriích mužů platí pravidla pro sportovní kulturistiku SKFČR, pro soutěžící kategorie žen pravidla bodyfitness a bikiny fitness SKFČR. Samozřejmě jsou plně platná i veškerá pravidla ve vztahu k zakázaným podpůrným látkám.

Průběžné žebříčky a celkové hodnocení

Všichni závodníci budou zařazeni do celkového žebříčku o absolutního vítěze celého seriálu. Způsob bodového hodnocení za výsledek na každé soutěži je takový, že závodník na prvním místě v kategorii získává 16 bodů, závodník na posledním místě 1 bod, závodníci umístění mezi nimi si pak body lineárně rozdělí (tzn. v případě např. 3 závodníků v kategorii získává první 16 bodů, druhý 8,5 bodů a třetí 1 bod).

V případě, že závodník soutěží na stejné soutěži ve více kategoriích (např. dorostenec startuje v kategorii dorostu a také v kategorii juniorů), jsou mu do výsledného žebříčku započítány body pouze z „jeho“ kategorie, tzn. v tomto případě kategorie dorostenecké, případně z kategorie, která je mu věkově nejblíže (platí pro případ, že by dorostenec startoval např. pouze v kategorii juniorů a mužů do 30 let - což je ale případ krajně nepravděpodobný).

Celkové pořadí bude zveřejněno až po skončení všech soutěží (v navazujícím týdnu), všichni závodníci v žebříčku obdrží zvláštní diplom, deset nejlepších získá možnost rozhovoru v některém z partnerských médií, navíc drobné věcné ceny, trojice nejlepších pak vítězné poháry.

V případě, že závodníci budou členy oddílu SKFČR (což ale není podmínkou), budou bodová hodnocení použita i pro výpočet žebříčku oddílů, kde opět desítka nejlepších obdrží zvláštní diplom.

Závěrem

Jak bylo zmíněno, u kondičních soutěží více než kde jinde platí, že není důležité bojovat o prvenství, ale zúčastnit se, vyzkoušet si (třeba vůbec poprvé) soutěžní přípravu a postavit se na soutěžní pódia. Trénink v posilovnách je životním stylem pro obrovské množství lidí, jen málo z nich si ale vyzkouší skutečnou soutěžní přípravu a skutečné závody. Soutěže v kondiční kulturistice, bodyfitness a bikiny fitness se ve všech uplynulých letech vyznačovaly velmi příjemnou a vstřícnou atmosférou, minimem byrokratické i finanční zátěže pro závodníky a umožňovaly vyzkoušet si soutěžní atmosféru i závodníkům, kteří nepomýšlí na republikové mistrovské tituly s dlouhou čtyř či pětiměsíční přípravou, ale i těm, kteří si své „jdu do toho“ řeknou třeba jen dva měsíce před prvním startem.

Generální partner

Vyhledávání

Mediální partneři


Muscle & FitnessČasopis pro fitness a zdravý životní styl. Aktuální zpravodajství ze světa fitness.


Svět kulturistikyInformace a rady týkající se tréninku a správné výživy. Zde najdete aktuální číslo.


Ronnie.czZpravodajství a sportovní obchod. Spalovače tuků, proteiny a další sportovní výživa.

 
© 2024 • RSS
  Kalendáře soutěží Informace svazu Kontakty