Svaz kulturistiky a fitness ČR Svaz kulturistiky a fitness ČR
Úvodní stránka
Informace svazu
Kalendář soutěží
Střední školy
Stanovy a pravidla
Formuláře svazu
Výkonný výbor
Rozhodčí
Trenéři
Odborné komise
Oddíly a kluby
Reprezentace
Antidoping
Odkazy


Extrifit - generální partner Svazu kulturistiky a fitness České republiky. Oficiální stránky Extrifit a výhradní prodejce Extrifit pro ČR.
SVAZ KULTURISTIKY A FITNESS ČESKÉ REPUBLIKY

Studium trenérů I. třídy na FTVS UK
- informace o 1. ročníku 2012/2013 (3.)

Článek vydán 22. 11. 2012 - Trenéři - zhlédnutí: 4245

Na Fakultě tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy v Praze probíhá v letošním roce první ročník Trenérské školy pro získání nejvyššího možného vzdělání v našem sportu, trenérské licence I. třídy. V případě, že o studiu pro některý z dalších ročníků uvažujete, níže najdete několik aktuálních informací, které Vám průběh kurzů přiblíží:

  • Studenti mají aktuálně za sebou dva výukové víkendy Obecné části. Její výuka probíhá formou společných přednášek pro studenty Trenérské školy i jiných sportů (basketbal, biatlon, box, kulturistika, motokros, střelba a veslování). První výukový víkend ve dnech 5. – 6. 10. 2012 a víkend navazující ve dnech 9. – 10. 11. 2012 byly zaměřeny na témata Anatomie a Sportovní trénink, nyní je před studenty víkend 7. – 8. 12., kde je čeká (kromě pokračování Anatomie) ještě První pomoc a Pedagogika.

  • Proběhl už také první výukový víkend Specializace, kde jsou přítomni již jen studenti Trenérské školy se zaměřením na naše sporty a kde výuku zajišťují vyučující Svazu kulturistiky a fitness České republiky. V těchto úvodních dnech (2. – 4. 11.) kromě počátečních hodin s organizačními informacemi proběhla přednáška na téma Organizace kulturistiky a fitness v ČR a ve světě, následovala pak kombinovaná teoretická i praktická výuka zaměřená na Kineziologické rozbory a Testování oslabených a zkrácených svalů. Nejbližší další víkend Specializace (30. 11. – 2. 12.) čekají na studenty témata Výživa I. + Tělesná kompozice, Svalové dysbalance + aplikace do tréninku a Výživa II. První ze zmíněných víkendů byli za lektorský sbor přítomni PhDr. Petr Šťastný, PhD., Mgr. Simona Roubcová, Pavel Provázek a Ing. Martin Jebas. Druhý z víkendů se pak na studenty těší opět PhDr. Petr Šťastný, PhD. a Ing. Martin Jebas, dále pak PhDr. Miroslav Petr, PhD. a Ing. Ivan Mach, CSc.

  • V úvodní hodině Specializace též proběhlo krátké seznámení se zadáním semestrálních prací (15 stran + tabulky a přílohy, téma: Příprava závodníka na první soutěž) a závěrečných prací (30 stran + tabulky a přílohy, témata individuální). Výstupy některých semestrálních prací budou publikovány na stránkách SKFČR i v partnerských médiích, nejlepší ze závěrečných prací pak budou publikovány (vzhledem k atraktivitě nabízených témat i očekávané vysoké úrovni zpracování) i knižní formou.

Do aktuálního prvního ročníku Trenérské školy je zapsáno 13 studentů, do nadcházejícího prvního ročníku, o jehož otevření se uvažuje pro příští školní rok (tzn. od září 2013), jsou předběžně nahlášeni již 3 další studenti. Uvažujete-li i Vy o studiu, podrobnější informace najdete v tomto článku.

Generální partner

Vyhledávání

Mediální partneři


Muscle & FitnessČasopis pro fitness a zdravý životní styl. Aktuální zpravodajství ze světa fitness.


Svět kulturistikyInformace a rady týkající se tréninku a správné výživy. Zde najdete aktuální číslo.


Ronnie.czZpravodajství a sportovní obchod. Spalovače tuků, proteiny a další sportovní výživa.

 
© 2021 • RSS
  Kalendáře soutěží Informace svazu Kontakty