Svaz kulturistiky a fitness ČR Svaz kulturistiky a fitness ČR
Úvodní stránka
Informace svazu
Kalendář soutěží
Střední školy
Stanovy a pravidla
Formuláře svazu
Výkonný výbor
Rozhodčí
Trenéři
Odborné komise
Oddíly a kluby
Reprezentace
Antidoping
Odkazy


Extrifit - generální partner Svazu kulturistiky a fitness České republiky. Oficiální stránky Extrifit a výhradní prodejce Extrifit pro ČR.
SVAZ KULTURISTIKY A FITNESS ČESKÉ REPUBLIKY

Svolání Valné hromady
Svazu kulturistiky a fitness České republiky

Článek vydán 23. 02. 2013 - Informace svazu - zhlédnutí: 3082

V Praze 23. února 2013

Věc: Svolání Valné hromady Svazu kulturistiky a fitness České republiky

Svaz kulturistiky a fitness České republiky (dále jen SKFČR) tímto v souladu s platnými stanovami svolává řádnou Valnou hromadu (dále jen VH), která se bude konat v sobotu 16. března 2013 od 9:00 v kongresovém prostoru hotelu Exe Iris Hotel****, Vladivostocká 2, Praha 10.

Program VH je následující:

  • 1) Zahájení
  • 2) Schválení jednacího řádu
  • 3) Schválení programu
  • 4) Volba pracovního předsednictva a volba mandátové a návrhové komise
  • 5) Zpráva mandátové komise
  • 6) Zprávy zastupujícího předsedy SKFČR a předsedů jednotlivých komisí
  • 7) Změny stanov SKFČR
  • 8) Diskuse
  • 9) Závěrečné zprávy a usnesení
  • 10) Závěr

Každý subjekt registrovaný v SKFČR může vyslat na VH jednoho delegáta. Každý delegát může zastupovat pouze jeden subjekt. Každý delegát se u prezentace prokáže řádně vyplněným delegačním listem (formulář ke stažení na www.skfcr.cz/vh, který je potvrzen osobou oprávněnou za oddíl jednat, vše v souladu s platným zněním stanov SKFČR (čl. 3, čl. 4.1.1.) a s obecně závaznými právními předpisy.

Prezentace delegátů na VH bude probíhat v den konání od 8:00. Předpokládané ukončení VH je ve 13:00. Občerstvení pro delegáty je zajištěno. Cestovní náklady se neproplácí. Všechny podklady pro VH jsou nebo budou v souladu se stanovami zveřejněny na www.skfcr.cz/vh. Každý z účastníků VH musí předložit při prezentaci občanský průkaz nebo jiný průkaz prokazující totožnost.

Přípravný výbor Valné hromady

Generální partner

Vyhledávání

Mediální partneři


Muscle & FitnessČasopis pro fitness a zdravý životní styl. Aktuální zpravodajství ze světa fitness.


Svět kulturistikyInformace a rady týkající se tréninku a správné výživy. Zde najdete aktuální číslo.


Ronnie.czZpravodajství a sportovní obchod. Spalovače tuků, proteiny a další sportovní výživa.

 
© 2023 • RSS
  Kalendáře soutěží Informace svazu Kontakty