Svaz kulturistiky a fitness ČR Svaz kulturistiky a fitness ČR
Úvodní stránka
Informace svazu
Kalendář soutěží
Střední školy
Stanovy a pravidla
Formuláře svazu
Výkonný výbor
Rozhodčí
Trenéři
Odborné komise
Oddíly a kluby
Reprezentace
Antidoping
Odkazy


Extrifit - generální partner Svazu kulturistiky a fitness České republiky. Oficiální stránky Extrifit a výhradní prodejce Extrifit pro ČR.
SVAZ KULTURISTIKY A FITNESS ČESKÉ REPUBLIKY

Valná hromada SKFČR pro rok 2013
- otázky a odpovědi

Článek vydán 11. 03. 2013 - Informace svazu - zhlédnutí: 2991

Co je Valná hromada SKFČR?

Valná hromada SKFČR je zasedání, které se koná zpravidla jednou ročně a kde se schází zástupci jednotlivých oddílů, které jsou registrovány v SKFČR. Valná hromada projednává činnost SKFČR v uplynulém období, může měnit stanovy, jednou za 4 roky (nejblíže v roce 2014) pak také volí členy Výkonného výboru, Revizní komise a Disciplinární komise.

Kde se VH koná?

Letošní Valná hromada se koná v sobotu 16. března 2013 v kongresovém prostoru hotelu Exe Iris Hotel**** (Vladivostocká 2, Praha 10). Jedná se o hotel, který je součástí nového stadionu v pražském Edenu (Slavia, hned vedle nákupního centra Eden).

Co vše se bude projednávat?

Program Valné hromady byl zveřejněn na svazových webových stránkách (přesněji zde), vedle standardních částí, jako jsou zprávy předsedů jednotlivých komisí, budou na pořadu jednání i drobné změny stanov (z velké části pouze drobná upřesnění, jedinou faktickou změnou je zavedení povinnosti pro oddíly zasílat na sekretariát SKFČR pravidelně aktualizace a seznam členské základny – tento požadavek vychází z nových požadavků státních organů ve vztahu ke státním dotacím).

Kdo se může VH zúčastnit?

Valné hromady se mohou zúčastnit buď statutární zástupci oddílů (zpravidla předsedové), případně jimi pověřené osoby (tzn. např závodník či jiný člen oddílu, kterého statutární zástupce k zastupování oddílu na Valné hromadě pověří). Podrobnosti najdete v tomto článku.

Kam se obrátit pro více informací?

Veškeré informace o Valné hromadě najdete na této stránce. V případě jakýchkoliv otázek se pak můžete obrátit na sekretariát.

Generální partner

Vyhledávání

Mediální partneři


Muscle & FitnessČasopis pro fitness a zdravý životní styl. Aktuální zpravodajství ze světa fitness.


Svět kulturistikyInformace a rady týkající se tréninku a správné výživy. Zde najdete aktuální číslo.


Ronnie.czZpravodajství a sportovní obchod. Spalovače tuků, proteiny a další sportovní výživa.

 
© 2023 • RSS
  Kalendáře soutěží Informace svazu Kontakty