Svaz kulturistiky a fitness ČR Svaz kulturistiky a fitness ČR
Úvodní stránka
Informace svazu
Kalendář soutěží
Střední školy
Stanovy a pravidla
Formuláře svazu
Výkonný výbor
Rozhodčí
Trenéři
Odborné komise
Oddíly a kluby
Reprezentace
Antidoping
Odkazy


Extrifit - generální partner Svazu kulturistiky a fitness České republiky. Oficiální stránky Extrifit a výhradní prodejce Extrifit pro ČR.
SVAZ KULTURISTIKY A FITNESS ČESKÉ REPUBLIKY

Valná hromada SKFČR pro rok 2013
- krátké ohlédnutí

Článek vydán 18. 03. 2013 - Informace svazu - zhlédnutí: 5430

V sobotu 16. března 2013 se v hotelu Exe Iris Hotel v Praze konala Valná hromada Svazu kulturistiky a fitness České republiky. Setkání se zúčastnilo 33 zástupců oddílů. Předsedajícím Valné hromady byl Mgr. Petr Sailer z advokátní kanceláře Jansta, Kostka.

Po úvodním schválení jednacího řádu a programu přišel na řadu bod schvalování pracovního předsednictva, zapisovatele a ověřovatelů zápisu, mandátové a návrhové komise. Poté byly předneseny zprávy předsedů jednotlivých komisí (ty budou spolu s usnesením a zápisem z Valné hromady postupně zveřejněny na svazových webových stránkách). Po krátké přestávce byl v souladu s programem přednesen návrh na změnu stanov, který byl nakonec schválen - kromě několika drobných úprav byl do stanov doplněn bod o povinnosti oddílů zasílat alespoň jednou za rok na sekretariát seznam své členské základny (tato povinnost vychází z požadavků Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, zároveň ale umožní efektivněji nabízet členům jednotlivé svazové výhody - mj. úrazové pojištění zdarma, pojištění odpovědnosti trenérů zdarma, slevy na zboží a služby partnerů apod.). Po schválení stanov následovala cca 20minutová diskuse, při které delegáti pokládali členům Výkonného výboru své dotazy a ti bezprostředně odpovídali. Poté, cca 2 hodiny od zahájení, byla Valná hromada ukončena.

Další zasedání Valné hromady se bude konat v prvním čtvrtletí příštího roku a bude se jednat o Valnou hromadu volební, tzn. bude na ní pro další 4leté období zvolen předseda Svazu kulturistiky a fitness České republiky a členové Výkonného výboru, Disciplinární komise a Revizní komise.

Závěrečné zprávy ke stažení zde.

Generální partner

Vyhledávání

Mediální partneři


Muscle & FitnessČasopis pro fitness a zdravý životní styl. Aktuální zpravodajství ze světa fitness.


Svět kulturistikyInformace a rady týkající se tréninku a správné výživy. Zde najdete aktuální číslo.


Ronnie.czZpravodajství a sportovní obchod. Spalovače tuků, proteiny a další sportovní výživa.

 
© 2023 • RSS
  Kalendáře soutěží Informace svazu Kontakty