Svaz kulturistiky a fitness ČR Svaz kulturistiky a fitness ČR
Úvodní stránka
Informace svazu
Kalendář soutěží
Střední školy
Stanovy a pravidla
Formuláře svazu
Výkonný výbor
Rozhodčí
Trenéři
Odborné komise
Oddíly a kluby
Reprezentace
Antidoping
Odkazy


Extrifit - generální partner Svazu kulturistiky a fitness České republiky. Oficiální stránky Extrifit a výhradní prodejce Extrifit pro ČR.
SVAZ KULTURISTIKY A FITNESS ČESKÉ REPUBLIKY

Informace o pravidlech soutěží
a jejich změnách pro rok 2013

Článek vydán 27. 03. 2013 - Stanovy a pravidla - zhlédnutí: 7042

Od konce minulého roku pracovala komise rozhodčích Svazu kulturistiky a fitness České republiky (Pavel Rašín, Martin Louda, Jiří Řehůřek, Luboš Koumal, Vjačeslav Vinogradov a Martin Jebas) na úpravách Soutěžního řádu a pravidel soutěží. Cílů bylo několik - výrazně rozvinout pravidla pro hodnocení kategorií fitness (všech věkových kategorií, tzn. včetně fitness dětí), zaktualizovat pravidla kategorií bodyfitness a bikiny fitness tak, aby odpovídala současným trendům, doplnit pravidla nové kategorie atletické fitness a také celkově pravidla zpřehlednit, odstranit v nich duplicitní pasáže, sjednotit názvosloví atd.

Aktuální znění pravidel, schválené a platné pro soutěžní rok 2013, si můžete stáhnout v tomto článku.

Popis nejdůležitějších změn:

  • jsou zaktualizovány jednotlivé výškové kategorie v souladu s mezinárodními pravidly a to včetně váhových limitů,
  • do pravidel je nově zakomponována tabulka s možnostmi, v jakých kategoriích zároveň smí na stejné soutěži závodník startovat (dříve bylo upřesněno pouze formou článku na webu SKFČR),
  • stejně tak je doplněna tabulka souběžného startu v různých věkových kategoriích,
  • do pravidel je přidána kapitola o povolených soutěžních barvách a obecně o možnostech úpravy pokožky,
  • ve všech kapitolách o jednotlivých kategoriích bylo zavedeno lepší řazení podkapitol, kdy je vždy samostatně uvedeno vše k hodnocení kategorie (v minulosti různě uvedeno v průběhu celé nadřazené kapitoly),
  • jsou výrazně doplněna pravidla kategorie fitness a to včetně bodovacího systému hodnocení volných sestav (na hodnocení kategorie fitness budou rozhodčí speciálně vyškoleni nad rámec standardních seminářů rozhodčích),
  • v hodnocení kategorie bodyfitness byla upravena kritéria pro hodnocení postavy (fakticky se pro závodníky nic nemění, hodnocení zůstává stejné, ovšem reálné hodnocení odpovídá reálnému znění pravidel),
  • kategorie bikiny je nově všude označována jako bikiny fitness,
  • pravidla hodnocení kategorie bikiny fitness jsou výrazněji rozvedena, jsou jednoznačná a odpovídají současným mezinárodním trendům,
  • je doplněna kapitola o hodnocení nové kategorie atletické fitness.

V případě, že byste chtěli prostudovat změny zcela všechny (a to včetně změn ryze formálních či jen jazykového charakteru), můžete si stáhnout rozdílovou verzi pravidel (*.PDF), kde jsou modře označeny všechny rozdíly v porovnání s dříve platnými pravidly (*.PDF).

Komise rozhodčích na novém znění pravidel pracovala tři měsíce, věříme, že aktuální znění je nemalým krokem vpřed. Tato pravidla budou v platnosti s největší pravděpodobností opět po celý kalendářní rok, na jehož konci budou jednak případně drobně revidována a především doplněna o případné nové soutěžní kategorie, které jsou postupně zaváděny na mezinárodních soutěžích.

Za pomoc při tvorbě pravidel komise rozhodčích děkuje všem závodníkům i trenérům, kteří v uplynulém roce zaslali návrhy pro změny, zvláštní poděkování pak patří Janě Paulátové za pomoc při tvorbě znění pravidel kategorie bikiny fitness a Petře Kadlecové za konzultace při tvorbě pravidel fitness dětí.

Generální partner

Vyhledávání

Mediální partneři


Muscle & FitnessČasopis pro fitness a zdravý životní styl. Aktuální zpravodajství ze světa fitness.


Svět kulturistikyInformace a rady týkající se tréninku a správné výživy. Zde najdete aktuální číslo.


Ronnie.czZpravodajství a sportovní obchod. Spalovače tuků, proteiny a další sportovní výživa.

 
© 2023 • RSS
  Kalendáře soutěží Informace svazu Kontakty