Svaz kulturistiky a fitness ČR Svaz kulturistiky a fitness ČR
Úvodní stránka
Informace svazu
Kalendář soutěží
Střední školy
Stanovy a pravidla
Formuláře svazu
Výkonný výbor
Rozhodčí
Trenéři
Odborné komise
Oddíly a kluby
Reprezentace
Antidoping
Odkazy


Extrifit - generální partner Svazu kulturistiky a fitness České republiky. Oficiální stránky Extrifit a výhradní prodejce Extrifit pro ČR.
SVAZ KULTURISTIKY A FITNESS ČESKÉ REPUBLIKY

Akreditace médií na soutěžích
a akcích SKFČR v roce 2012

Článek vydán 16. 04. 2012 - Informace svazu - zhlédnutí: 22825

Následující podmínky jsou shodné s podmínkami platnými v uplynulých letech. K dnešnímu dni (3. 4. 2013) jsou mediálními partnery svazu časopisy Muscle & Fitness a Svět kulturistiky a internetové magazíny Ronnie.cz a EastLabs.biz.


Fotografování a pořizování jakýchkoliv audiovizuálních záznamů na soutěžích a akcích Svazu kulturistiky a fitness České republiky pro jakékoliv veřejné účely (tedy včetně publikování na internetu), je umožněno pouze a jen držitelům platné akreditace. Na každé soutěži je vyhrazen pracovník, který na dodržování pravidel ve spolupráci s delegátem VV SKFČR a ostatními pořadateli dohlíží.

Audiovizuální záznamy pro soukromé potřeby:

  • pro soukromé potřeby je možné na soutěžích SKFČR fotografovat i pořizovat videozáznamy bez nutnosti předchozí akreditace,

  • pořizování takovýchto materiálů je ale možné pouze ze svého místa, popř. z bočních uliček sálu; není možné z přední řady či z jakékoliv pozice před přední řadou; též je zcela vyloučeno (z důvodu ochrany soukromí závodníků) pořizování jakýchkoliv materiálů v zákulisí,

  • takto pořízené materiály (fotografie, videozáznamy) není možné jakýmkoliv způsobem veřejně šířit (a to ani prostřednictvím jakýchkoliv stránek na internetu s výjimkou stránek prezentujících konkrétního závodníka či jinou osobu; použití na soukromých stránkách na Facebooku je samozřejmě povoleno).

Audiovizuální záznamy pro veřejné užití:

  • pro veřejné užití (noviny, časopisy, internetové stránky s výjimkou stránek prezentujících konkrétního závodníka či jinou osobu) mohou pořizovat fotografie a/nebo videozáznamy jen držitelé platné akreditace pro danou soutěž či období,

  • zvláštní pořadatelská služba bude na každé soutěži na dodržování zmíněných pravidel dohlížet, tzn. majitel akreditace bude mít značnou konkurenční výhodou před jinými médii bez akreditace, kterým nebude fotografování umožněno,

  • podmínky pro vydání akreditace: akreditace-podminky.pdf (platné i pro rok 2013)

  • žádost o vydání akreditace: akreditace-zadost.pdf (platné i pro rok 2013)
Generální partner

Vyhledávání

Mediální partneři


Muscle & FitnessČasopis pro fitness a zdravý životní styl. Aktuální zpravodajství ze světa fitness.


Svět kulturistikyInformace a rady týkající se tréninku a správné výživy. Zde najdete aktuální číslo.


Ronnie.czZpravodajství a sportovní obchod. Spalovače tuků, proteiny a další sportovní výživa.

 
© 2024 • RSS
  Kalendáře soutěží Informace svazu Kontakty